Omówienie poprawki zabezpieczeń programu Microsoft Project 2000: 3 września 2003

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację programu Microsoft Project 2000. Ta aktualizacja oferuje najwyższy poziom stabilności i zabezpieczeń dostępny w programie Microsoft Project 2000. Ta aktualizacja pomaga zapobiegać uruchamianiu nieautoryzowanego kodu zawartego w dokumentach programu Microsoft Project, które zostały specjalnie przygotowane przez dodanie szkodliwych projektów programu Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Aktualizacja ta jest efektem starań firmy Microsoft mających na celu udostępnianie klientom najnowszych aktualizacji produktów.

W tym artykule wyjaśniono, jak pobrać i zainstalować poprawkę zabezpieczeń programu Microsoft Project 2000: KB822478.
Więcej informacji

Jak pobrać i zainstalować aktualizację

Ważne: Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy się upewnić, że są spełnione następujące wymagania:
 • Instalator Microsoft Windows 1.1

  Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy zainstalować Instalatora Windows w wersji 1.1 lub nowszej. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego wymagania, zobacz sekcję „Wymagania dotyczące Instalatora Windows” w tym artykule.
 • Dodatek Service Release 1 (SR-1) dla programu Microsoft Project 2000

  Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy zainstalować dodatek SR-1 dla programu Microsoft Project. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania dodatku Service Release 1 dla programu Microsoft Project, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  288953 How to obtain and install Microsoft Project 2000 SR-1
Jeśli program Microsoft Project zainstalowano z dysku CD, należy użyć witryny Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web w celu automatycznego zainstalowania wszystkich najnowszych aktualizacji, w tym wszystkich dostępnych dodatków Service Pack i aktualizacji publicznych.

Uwaga: Firma Microsoft zaleca instalowanie aktualizacji klienckiej przy użyciu witryny Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web. Ta witryna wykrywa instalację pakietu Microsoft Office danego użytkownika i monituje o zainstalowanie tylko niezbędnych składników, dzięki którym użytkownik ma pewność, że instalacja pakietu Office jest całkowicie aktualna.

Aby użyć witryny sieci Web Aktualizacje produktów pakietu Office do wykrycia aktualizacji, które muszą być zainstalowane na danym komputerze, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Po ukończeniu wykrywania pojawi się lista zalecanych aktualizacji, które można zainstalować. Aby to zrobić, kliknij przycisk Rozpocznij instalację.

Uwaga: Nie jest dostępna funkcja usuwania tej aktualizacji zabezpieczeń. Jeśli jest przewidywana konieczność usunięcia tej poprawki, przed zainstalowaniem poprawki należy zmienić nazwy istniejących kopii pliku Vbe6.dll.

Aktualizacja administracyjna

Jeżeli program Microsoft Project został zainstalowany z lokalizacji na serwerze, administrator serwera musi zaktualizować go w lokalizacji na serwerze przy użyciu aktualizacji administracyjnej i wdrożyć ją na komputerze użytkownika.

Administratorzy serwerów powinni wykonać następujące kroki, aby pobrać aktualizację administracyjną.

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft skanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Po kliknięciu łącza w celu pobrania poprawki wykonaj następujące kroki:
 1. W Eksploratorze Microsoft Windows utwórz na dysku C nowy folder o nazwie KB822478.
 2. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik Project2000-KB822478-FullFile-ENU.exe w wybranym folderze.
 3. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. W wierszu polecenia wpisz następujące wiersze, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER:
  cd\kb822478 project2000-kb822478-fullfile-enu.exe /c /t:c:\kb822478
 5. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 6. W wierszu polecenia wpisz następujący wiersz, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  exit
 7. Uwaga: W poniższych krokach zakłada się, że użytkownik zna procedurę aktualizacji instalacji administracyjnej. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  W polu Otwórz wpisz następujące polecenie:
  msiexec /a ścieżka_administracyjna\plik_MSI /p C:\KB822478\plik_MSP SHORTFILENAMES=TRUE
  gdzie ścieżka_administracyjna jest ścieżką punktu instalacji administracyjnej programu Microsoft Project 2000 (na przykład C:\Project), plik_MSI jest pakietem .msi bazy danych programu Microsoft Project 2000, a plik_MSP jest nazwą aktualizacji administracyjnej (na przykład Project2000-KB822478-FullFile.MSP).

  Uwaga: Do wiersza polecenia można dodać przełącznik /qb+, aby uniknąć wyświetlania okna dialogowego Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania.
 8. Aby wdrożyć aktualizację na klienckich stacjach roboczych, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  W polu Otwórz wpisz następujące polecenie:
  msiexec /i ścieżka_administracyjna\plik_MSI REINSTALL=lista_funkcji REINSTALLMODE=vomu
  gdzie ścieżka_administracyjna jest ścieżką punktu instalacji administracyjnej programu Microsoft Project 2000 (na przykład C:\Project), plik_MSI jest pakietem MSI bazy danych programu Project 2000, a lista_funkcji jest listą nazw funkcji (z uwzględnieniem wielkości liter), które muszą zostać ponownie zainstalowane podczas aktualizacji. Aby zainstalować wszystkie funkcje, można użyć opcji REINSTALL=ALL lub użyć następującej funkcji:
  • ProductNonBootFiles

Jak ustalić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Ta aktualizacja zawiera zaktualizowaną wersję następującego pliku:
  Nazwa pliku   Wersja  -----------------------  Vbe6.dll   6.4.99.69
Aby ustalić wersję pliku Vbe6.dll, która jest zainstalowana na komputerze, wykonaj następujące kroki.

Uwaga: Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, poniższe kroki mogą się różnić na poszczególnych komputerach. W razie wątpliwości należy odwołać się do dokumentacji posiadanego produktu.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. W okienku Wyniki wyszukiwania kliknij opcję Pliki i foldery w obszarze Pomocnik wyszukiwania.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę VBE6.dll, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik VBE6.dll, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Na karcie Wersja określ wersję pliku Vbe6.dll zainstalowaną na komputerze.
Uwaga: Jeśli poprawka zabezpieczeń programu Microsoft Project 2000: KB822478 jest już zainstalowana na komputerze, podczas próby zainstalowania poprawki zabezpieczeń programu Microsoft Project 2000: KB822478 pojawi się następujący komunikat o błędzie:
Ta aktualizacja została już zastosowana lub znajdowała się w aktualizacji, która już została zastosowana.

Wymagania dotyczące aktualizacji Instalatora Windows

Do zainstalowania aktualizacji, którą opisano w tym artykule, jest wymagany Instalator Windows w wersji 1.1 lub nowszej. Systemy Microsoft Windows XP oraz Microsoft Windows 2000 zawierają właściwą wersję Instalatora Windows. Aby zainstalować najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web.

Instalator Windows dla systemów Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 i Microsoft Windows Millennium Edition (Me): Instalator Windows dla systemów Microsoft Windows NT 4.0 i Windows 2000:

Lista problemów rozwiązanych przy użyciu tej aktualizacji

Poprawka zabezpieczeń programu Microsoft Project 2000: KB822478 rozwiązuje następujący problem, który nie był wcześniej udokumentowany w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Dokumenty programu Microsoft Project zawierające szkodliwe projekty programu VBA mogą uruchamiać kod na komputerze
  Dokumenty programu Microsoft Project, które zostały specjalnie spreparowane przez dodanie szkodliwych projektów programu VBA, mogą uruchamiać kod na komputerze.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 822478 — ostatni przegląd: 02/07/2014 22:40:55 — zmiana: 8.2

 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbsecurity kbupdate kbinfo KB822478
Opinia