Podczas próby aktywacji programów pakietu Office przez Internet pojawia się komunikat o błędzie

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Gdy zostanie uruchomiony Kreator aktywacji pakietu Microsoft Office 2007 lub Microsoft Office 2003, a następnie zostanie kliknięta opcja Chcę uaktywnić oprogramowanie przez Internet, może zostać wyświetlony jeden z następujących komunikatów o błędzie:

Komunikat o błędzie 1

Kreator aktywacji nie może odnaleźć połączenia z Internetem. Sprawdź, czy połączenie działa właściwie i ponów próbę aktualizacji za kilka minut.
Aby ustalić unikatowy numer skojarzony z odebranym komunikatem, należy nacisnąć klawisze CTRL+SHIFT+I. W prawym dolnym rogu okna tego komunikatu pojawi się następujący numer:
701099

Komunikat o błędzie 2

Wystąpił błąd komunikacyjny. W tej chwili nie można przetworzyć żądania. Próbuj ponownie za kilka minut.
Aby ustalić unikatowy numer skojarzony z odebranym komunikatem, należy nacisnąć klawisze CTRL+SHIFT+I. W prawym dolnym rogu okna tego komunikatu pojawi się następujący numer:
701098
Błąd występuje mimo to, że połączenie internetowe działa.
Przyczyna
Problem ten może wystąpić, gdy połączenie internetowe jest skonfigurowane tak, aby używało serwera proxy wymagającego uwierzytelnienia. Komunikat o błędzie pojawia się, gdy serwer proxy uniemożliwia połączenie się Kreatora aktywacji z wewnętrznym serwerem firmy Microsoft w celu przesłania identyfikatora ID instalacji do firmy Microsoft.

Problem ten może też wystąpić w przypadku, gdy oprogramowanie zapory blokuje próby połączenia z serwerem za pomocą połączenia internetowego. Komunikat o błędzie pojawia się, gdy Kreator aktywacji nie może się połączyć z wewnętrznym serwerem firmy Microsoft w celu przesłania identyfikatora instalacji do firmy Microsoft.
Obejście problemu
Problem ten można obejść przy użyciu jednej z następujących metod.

Metoda 1

Kliknij opcję Chcę uaktywnić oprogramowanie przez telefon i po uruchomieniu Kreatora aktywacji pakietu Microsoft Office postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby aktywować oprogramowanie przez telefon.

Metoda 2

Skonfiguruj oprogramowanie zapory tak, aby Kreator aktywacji mógł połączyć się z serwerem firmy Microsoft.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu rejestrowania produktu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
295539 How and when to contact Microsoft Customer Service
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktywacji produktu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
302806 Description of Microsoft product activation
off2003 off2007
Właściwości

Identyfikator artykułu: 822519 — ostatni przegląd: 03/30/2007 17:28:03 — zmiana: 6.3

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office XP, Microsoft Office 2000 Service Pack 1, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Office 2007 dla Uzytkownikow Domowych, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Excel 2007

  • kbofficealertid kbactivation kberrmsg kbprb KB822519
Opinia