Komunikat o błędzie „Aplikacja nie została właściwie zainicjowana (0xc0150002)” podczas uruchamiania programu pakietu Office 2003 na komputerze z systemem Windows XP Professional

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas uruchamiania programu pakietu Office 2003 na komputerze z systemem Microsoft Windows XP Professional może zostać zwrócony następujący komunikat o błędzie:
Aplikacja nie została właściwie zainicjowana (0xc0150002). Kliknij przycisk OK, aby zakończyć aplikację.
Przyczyna
Takie zachowanie może wystąpić, jeśli po zainstalowaniu na komputerze pakietu Office 2003 i systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 1a (SP1a) na komputerze zostanie wykonana któraś z następujących czynności:
  • Komputer z systemem Windows XP Home zostanie uaktualniony do wersji Windows XP Professional.
  • System Windows XP zostanie ponownie zainstalowany na komputerze.
  • Zostanie wykonana naprawa systemu Windows XP na komputerze.
W tym scenariuszu uruchomienie programu pakietu Office 2003 może spowodować wyświetlenie komunikatu o błędzie opisanego w sekcji „Symptomy”.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać problem z tym zachowaniem, po uaktualnieniu komputera z systemem Windows XP Home do wersji Windows XP Professional lub po ponownym zainstalowaniu systemu Windows XP należy ponownie zainstalować dodatek SP1a dla systemu Windows XP.

Po ponownym zainstalowaniu tego dodatku Service Pack należy ponownie uruchomić komputer.
Więcej informacji
Aby dowiedzieć się więcej o uzyskiwaniu najnowszego dodatku Service Pack dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przeprowadzania uaktualnienia (ponownej instalacji) systemu Windows XP w miejscu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

978788 Jak wykonać uaktualnienie w miejscu (ponowną instalację) systemu Windows XP
off2003
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 822520 — ostatni przegląd: 12/08/2015 03:04:17 — zmiana: 1.0

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Access 2003

  • kbnosurvey kbarchive kbprogramming kberrmsg kbprb KB822520
Opinia