Zmienianie położenia notatek w programie OneNote 2003

Support for Office 2003 has ended

Microsoft ended support for Office 2003 on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Streszczenie
W tym artykule jest opisane, jak zmieniać położenie notatek w programie Microsoft Office OneNote 2003.

Kilka ważnych uwag do zapamiętania:
 • Wypustki kart znajdujące się u góry strony oznaczają aktualnie otwarte sekcje i foldery.
 • Wypustki kart znajdujące się z boku strony oznaczają strony każdej z sekcji notatek.
Powrót do początku

Przenoszenie zawartości strony

Aby ponownie rozmieścić zawartość strony, wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Aby przenieść notatki na stronie, kliknij górną krawędź kontenera notatek i przeciągnij kontener.

  Uwaga Kontener to szary obszar, w którym wpisywany jest tekst.
 • Aby przenieść akapit, przenieś wskaźnik myszy nad uchwyt akapitu. Gdy przyjmie postać strzałki z czterema grotami, przeciągnij uchwyt.
Powrót do początku

Przenoszenie strony w sekcji

Aby zmienić kolejność stron sekcji, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij kartę strony, a następnie przeciągnij ją na bok, aż pojawi się mały trójkąt. Trójkąt wskazuje na lokalizację strony.

  Uwaga Aby zaznaczyć więcej stron, naciśnij klawisz CTRL lub SHIFT i trzymaj wciśnięty podczas klikania kart stron.
 2. Przeciągnij w górę lub w dół, aż trójkąt znajdzie się w wybranym miejscu i zwolnij przycisk myszy.
Powrót do początku

Przenoszenie strony do innej sekcji

Aby przenieść stronę do innej sekcji, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę strony, którą chcesz przenieść.

  Uwaga Aby zaznaczyć więcej stron, naciśnij klawisz CTRL lub SHIFT i trzymaj wciśnięty podczas klikania kart stron.
 2. Wskaż polecenie Przenieś stronę do, a następnie kliknij polecenie Inna sekcja.
 3. W oknie dialogowym Przenoszenie lub kopiowanie stron kliknij sekcję lub folder, do którego chcesz przenieść stronę.

  Uwaga Jeśli podczas przenoszenia strony pojawi się potrzeba utworzenia sekcji lub folderu, kliknij przycisk Utwórz nową sekcję lub Utwórz nowy folder.
Powrót do początku

Przenoszenie sekcji w notesie

Aby przenieść sekcję w notesie, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sekcji, którą chcesz przenieść, a następnie kliknij polecenie Przenieś.
 2. W oknie dialogowym Przenoszenie sekcji do kliknij sekcję lub folder. Kliknięcie przycisku Przenieś spowoduje przeniesienie karty sekcji zaznaczonej w kroku 1 poniżej zaznaczonej sekcji lub folderu.
Powrót do początku

Przenoszenie foldera w notesie

Aby zmienić położenie karty folderu w notesie na inne, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę folderu, który chcesz przenieść, a następnie kliknij polecenie Przenieś.
 2. W oknie dialogowym Przenoszenie sekcji do kliknij sekcję lub folder. Kliknięcie przycisku Przenieś spowoduje przeniesienie karty folderu zaznaczonej w kroku 1 poniżej zaznaczonej sekcji lub folderu.
Powrót do początku

Usuwanie foldera w notesie

Aby usunąć folder z notesu, kliknij folder (kartę) prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Usuń.

Uwaga Usunięcie folderu (karty) powoduje również usunięcie katalogu (i całej jego zawartości) z systemu plików skojarzonego z folderem w notesie.

Powrót do początku

Ograniczenia

Poniższa lista zawiera opis ograniczeń związanych z przenoszeniem elementów w programie OneNote 2003:
 • Nie można przeciągać sekcji w celu ich przeniesienia.
 • Nie można przeciągać stron do innych sekcji.
Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 822567 — ostatni przegląd: 01/19/2006 18:34:00 — zmiana: 5.2

Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office OneNote 2003 Service Pack 1

 • kbhowto kbformat kbconfig KB822567
Opinia