Jak rozwiązywać problemy związane z uszkodzeniem rejestru

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Support for Windows Server 2003 ended on July 14, 2015

Microsoft ended support for Windows Server 2003 on July 14, 2015. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Streszczenie
W tym artykule opisano sposoby rozwiązywania problemów związanych z uszkodzeniem rejestru.

Jeśli nie można ponownie uruchomić komputera, to mogą być uszkodzone gałęzie rejestru. Mogą być wyświetlane różne komunikaty o błędach. Oto niektóre z nich:
Nie można uruchomić systemu Windows, ponieważ brakuje następującego pliku lub jest on uszkodzony: \WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM.ced
Nie można uruchomić systemu Windows, ponieważ brakuje następującego pliku lub jest on uszkodzony: \WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Nie można uruchomić systemu Windows, ponieważ brakuje następującego pliku lub jest on uszkodzony: \WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE
Błąd gałęzi systemowej
Stop 0xc0000218 (0xe11a30e8, 0x00000000, 0x000000000, 0x00000000) UNKNOWN_HARD_ERROR
Stop: 0xc0000218 {Awaria pliku Rejestru} Nie jest możliwe załadowanie przez Rejestr gałęzi (pliku): \SystemRoot\System32\Config\uszkodzona_gałąź lub jego dziennika bądź drugiej kopii. Jest on uszkodzony, brak go lub jest nie do zapisania.
Więcej informacji
Może być wiele przyczyn uszkodzenia gałęzi rejestru. Najprawdopodobniej uszkodzenie powstało w czasie zamykania komputera i nie można zlokalizować przyczyny, ponieważ podczas zamykania komputer zwalnia procesy i sterowniki. Czasem trudno ustalić przyczynę uszkodzenia rejestru. W poniższych sekcjach opisano trzy możliwe przyczyny problemu oraz podano czynności służące do jego usunięcia.

Przerwa w zasilaniu

Przerwa w zasilaniu lub inne niespodziewane wyłączenie komputera może spowodować uszkodzenie gałęzi rejestru. Aby ustalić, czy to jest przyczyną problemu, należy poszukać wpisów o identyfikatorze zdarzenia 6008. Wpisy o identyfikatorze zdarzenia 6008 oznaczają niespodziewane wyłączenie komputera. W takim wypadku niektóre procesy mogły być w trakcie modyfikowania fragmentu gałęzi rejestru, a komputer utracił zasilanie przed zakończeniem wprowadzania zmian. W efekcie stan rejestru jest niespójny. W trakcie ponownego uruchamiania, gdy system próbuje załadować gałąź rejestru, może napotkać w tej gałęzi dane, których nie można zinterpretować, i może zostać wyświetlony jeden z komunikatów o błędzie wymienionych w sekcji „Streszczenie” tego artykułu.

Uszkodzenie pliku lub wadliwy sprzęt

Mogą być uszkodzone inne pliki. Należy ustalić, czy została uszkodzona jedynie gałąź rejestru, czy też zostały uszkodzone inne pliki (systemowe i danych). Jeśli uszkodzenie nie jest ograniczone do gałęzi rejestru, może być spowodowane przez wadliwy sprzęt. Taki sprzęt może obejmować każde urządzenie uczestniczące w operacjach zapisu na dysku, a w tym:
 • Pamięć RAM
 • Bufor
 • Procesor
 • Kontroler dysku
W przypadku podejrzenia wady sprzętu producent komputera powinien dokładnie zbadać stan wszystkich jego elementów.

W czasie zamknięcia systemu trwała operacja zapisywania w rejestrze

Jeśli jedna gałąź rejestru (lub dwie) stale jest uszkadzana bez powodu, wówczas problem prawdopodobnie ma miejsce przy zamykaniu systemu i nie jest wykrywany do momentu próby załadowania gałęzi rejestru przy kolejnym ponownym uruchomieniu. W tym scenariuszu ta gałąź rejestru jest zapisywana na dysku w trakcie zamykania komputera i ten proces może spowodować zatrzymanie komputera lub jego części przed zakończeniem operacji zapisu.

Rozwiązywanie problemów

Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać następujące kroki.
 1. Utwórz kopię zapasową rejestru.

  Jedno z narzędzi, które służy do tworzenia kopii zapasowej rejestru, to Konsola odzyskiwania. Aby uzyskać informacje dotyczące tworzenia kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  322756 onywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003
  322755 JAK: Wykonywanie kopii zapasowej, edytowanie i przywracanie rejestru w systemie Windows 2000
  323170 HOW TO: Backup, Edit, and Restore the Registry in Windows NT 4.0
 2. Sprawdź sprzęt, dysk, sterowniki układowe i system BIOS. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki. Kroki te mogą wymagać wyłączenia komputera.
  1. Upewnij się, że nie jest przyspieszone taktowanie zegara procesora (że nie zastosowano tzw. overclockingu).
  2. Upewnij się, że dzienniki systemowe nie zawierają identyfikatorów zdarzeń 9, 11 ani 15 (względnie kombinacji tych zdarzeń). Zdarzenia te mogą oznaczać występowanie problemów ze sprzętem, które należy wyeliminować.
  3. Na dysku zawierającym pliki gałęzi rejestru uruchom narzędzie wiersza polecenia chkdsk z przełącznikiem /r. To polecenie pomaga zweryfikować, że przyczyną problemu nie jest obszar dysku zawierający pliki gałęzi rejestru.
  4. Zastosuj najnowsze werske oprogramowania układowego kontrolerów dysków oraz użyj odpowiadających im wersji sterowników. Upewnij się, że sterowniki są podpisane i że masz zainstalowane odpowiednie wersje oprogramowania układowego.
  5. Upewnij się, że na komputerze są zainstalowane najnowsze aktualizacje systemu BIOS.
 3. Gdy zostanie wykonany krok 2, może nie wystąpić żadna zmiana zachowania komputera. Aby wyeliminować powstawanie uszkodzenia, przed zamknięciem komputera spróbuj zatrzymać wszystkie działające procesy. Być może uda się zidentyfikować jeden proces związany z problemem. Nawet jeśli uda się zidentyfikować proces, może nie dać się zapobiec zwolnieniu składnika przed zapisaniem gałęzi rejestru. Jeśli jednak proces zostanie zatrzymany, być może uda się zapobiec uszkodzeniu gałęzi rejestru.
 4. Jeśli po wykonaniu kroku 3 nie nastąpi zmiana zachowania, porównaj gałęzie rejestru. Znajdź nieuszkodzoną i uszkodzoną gałąź rejestru, a następnie porównaj je za pomocą narzędzia porównującego, np. programu Windiff.exe. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  171780 Jak użyć programu WinDiff do porównania plików Rejestru
 5. Określ, która część gałęzi rejestru się rozrasta. Jeśli się okaże, że problem z gałęzią rejestru polega na jej nadmiernym rozroście, być może uda się ustalić, która część gałęzi się rozrasta, i powiązać to z procesem zapisującym gałąź.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 822705 — ostatni przegląd: 11/03/2005 13:24:00 — zmiana: 2.1

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT 4.0

 • kbinfo kbtshoot KB822705
Opinia