Você está offline; aguardando reconexão

Nie można zainstalować niektórych aktualizacji lub programów w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
Ten artykuł zawiera poprawkę automatyczną, która pozwala rozwiązać niektóre problemy uniemożliwiające instalowanie w systemie Windows XP aktualizacji lub programów. Należy użyć tej poprawki automatycznej, jeśli w systemie Windows XP występują problemy opisane w sekcji Symptomy. Ta poprawka automatycznie zastosuje kilka metod rozwiązania problemu.

Jeśli rozwiązanie problemu przy użyciu tej poprawki automatycznej nie powiedzie się, można wypróbować kilka zaawansowanych metod ręcznych.
Rozwiązanie

Rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej Fix it

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.

Uwagi dotyczące poprawki automatycznej firmy Microsoft
 • Ta poprawka automatyczna podejmie próbę rozwiązania problemu. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, należy wypróbować pozostałe metody.
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Metody automatycznie stosowane przez tę poprawkę

Metoda 1. Ustawienie automatycznego uruchamiania usług kryptograficznych

Aby jako typ uruchomienia usług kryptograficznych ustawić wartość Automatyczny, wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom narzędzie Narzędzia administracyjne w Panelu sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Usługi.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Usługi kryptograficzne, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Wybierz z listy Typ uruchomienia pozycję Automatyczny, a następnie kliknij przycisk Uruchom.

Metoda 2. Zmiana nazwy folderu Catroot2

Aby zmienić nazwę folderu Catroot2, wykonaj następujące kroki:  
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenia, naciskając po każdym z nich klawisz Enter:
  net stop cryptsvc
  ren %systemroot%\System32\Catroot2 oldcatroot2
  net start cryptsvc
  exit
 3. Usuń wszystkie pliki tmp*.cat z następującego folderu:
  %systemroot%\system32\CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}


  Uwaga Jeśli w tym folderze nie ma plików, których nazwy rozpoczynają się od ciągu „tmp”, nie usuwaj innych plików. Pliki cat znajdujące się w tym folderze są niezbędne do instalowania poprawek i dodatków Service Pack.
Ważne: Nie wolno zmieniać nazwy folderu Catroot. System Windows automatycznie ponownie utworzy folder Catroot2, ale nie utworzy ponownie folderu Catroot, jeśli jego nazwa zostanie zmieniona.

Metoda 3. Ponowne zarejestrowanie plików DLL skojarzonych z usługami kryptograficznymi

Aby zarejestrować pliki dll skojarzone z usługami kryptograficznymi, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga Na komputerze z systemem Windows Vista kliknij przycisk Start, w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz ciąg cmd, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję cmd.exe, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.
 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenia, naciskając po każdym z nich klawisz Enter:
  regsvr32 /s softpub.dll
  regsvr32 /s wintrust.dll
  regsvr32 /s initpki.dll
  regsvr32 /s dssenh.dll
  regsvr32 /s rsaenh.dll
  regsvr32 /s gpkcsp.dll
  regsvr32 /s sccbase.dll
  regsvr32 /s slbcsp.dll
  regsvr32 /s mssip32.dll
  regsvr32 /s cryptdlg.dll
  exit
  Uwaga Po wyświetleniu monitu należy kliknąć przycisk OK.
 3. Uruchom ponownie komputer.

Metoda 4. Usunięcie atrybutu Ukryty z folderu %Windir% i jego podfolderów

W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga Na komputerze z systemem Windows Vista kliknij przycisk Start, w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz ciąg cmd, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję cmd.exe, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.
 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenia, naciskając po każdym z nich klawisz Enter:
  attrib -s -h %windir%
  attrib -s -h %windir%\system32
  attrib -s -h %windir%\system32\catroot2
  exit

Metoda 5. Ustawienie dla zasady podpisywania programów innych niż sterowniki wartości Zakończ pomyślnie

Jeśli jest używana wersja systemu Windows 2000, w ustawieniu zasad grupy Zachowanie przy instalacji niepodpisanego niesterownika należy wybrać wartość Zakończ pomyślnie. To ustawienie zasad grupy znajduje się w węźle Konfiguracja komputera, Ustawienia systemu Windows, Ustawienia zabezpieczeń, Zasady lokalne, Opcje zabezpieczeń w przystawce programu MMC Zasady grupy.

UwagaZwykle na efekt zmiany ustawienia zasad grupy w systemie Windows 2000 trzeba poczekać kilka minut. Zależy to od ustawienia interwału odświeżania zasad grupy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak zmodyfikować domyślny interwał odświeżania zasad grupy .

W systemie Windows XP to ustawienie zasad grupy jest nieobsługiwane. W takim przypadku wykonaj następujące kroki, aby rozwiązać ten problem:  
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga Na komputerze z systemem Windows Vista kliknij przycisk Start, w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz ciąg regedit, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję regedit.exe, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.
 2. Znajdź, a następnie kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Non-Driver Signing
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość binarną Policy, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 4. Dane wartości zostaną wyświetlone w następującym formacie:

  0000 02

  Naciśnij klawisz DELETE, aby usunąć bieżącą wartość (02 w tym przykładzie), a następnie wpisz wartość 0 (bieżącą wartością będzie teraz wartość 00).
 5. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij Edytor rejestru.

Zaawansowane metody ręczne

Metoda 1. Zmiana nazwy pliku Edb.log

Należy zmienić nazwę pliku Edb.log, a następnie ponownie spróbować zainstalować program. Aby zmienić nazwę pliku Edb.log, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga Na komputerze z systemem Windows Vista kliknij przycisk Start, w polu tekstowym Rozpocznij wyszukiwanie wpisz ciąg cmd, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję cmd.exe, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.
 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter:
  ren %systemroot%\system32\catroot2\Edb.log *.tst

Metoda 2. Tymczasowe wyłączenie blokady zaufanych wydawców i zainstalowanie odpowiednich certyfikatów w magazynie certyfikatów zaufanych wydawców

Można kontynuować używanie ustawienia zasad grupy Włącz blokadę zaufanego wydawcy, ale najpierw należy dodać odpowiednie certyfikaty do magazynu certyfikatów zaufanych wydawców. W tym celu należy wyłączyć ustawienie zasad grupy Włącz blokadę zaufanego wydawcy, zainstalować odpowiednie certyfikaty w magazynie certyfikatów zaufanych wydawców, a następnie ponownie włączyć ustawienie zasad grupy Włącz blokadę zaufanego wydawcy. Aby zainstalować odpowiedni certyfikat dla aktualizacji produktów Microsoft Windows i Microsoft Internet Explorer, wykonaj następujące kroki:  
 1. Pobierz aktualizację produktu firmy Microsoft, którą chcesz zainstalować, z Centrum pobierania firmy Microsoft, wykazu usługi Windows Update lub usługi Microsoft Update.

  Więcej informacji na temat pobierania aktualizacji produktów z Centrum pobierania Microsoft zawiera artykuł Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w wykazie usług online.
  Więcej informacji na temat pobierania aktualizacji produktów z Wykazu rozszerzenia Windows Update zawiera artykuł  Jak pobierać aktualizacje zawierające sterowniki i poprawki z Wykazu rozszerzenia Windows Update.
 2. Wyodrębnij pakiet aktualizacji produktu do folderu tymczasowego. Polecenie wiersza polecenia, którego należy użyć w tym celu, zależy od instalowanej aktualizacji. Wyświetl artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base związany z daną aktualizacją, aby określić, jakich przełączników wiersza polecenia należy użyć w celu wyodrębnienia pakietu. Na przykład, aby wyodrębnić aktualizację zabezpieczeń 824146 dla systemu Windows XP do folderu C:\824146, uruchom polecenie Windowsxp-kb824146-x86-plk -x:c:\824146. Aby wyodrębnić aktualizację zabezpieczeń 828750 dla systemu Windows XP do folderu C:\828750, uruchom polecenie q828750.exe /c /t:c:\828750.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik KBNumer.cat z pakietu aktualizacji produktu w folderze tymczasowym, który utworzono w kroku 2, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  Uwaga: Plik KBNumer.cat może znajdować się w podfolderze. Na przykład ten plik można znajdować się w folderze C:\824146\sp1\update lub C:\824146\sp2\update.
 4. Na karcie Podpisy cyfrowe kliknij podpis cyfrowy, a następnie kliknij przycisk Szczegóły.
 5. Kliknij przycisk Wyświetl certyfikat, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj certyfikat.
 6. Kliknij przycisk Dalej, aby uruchomić Kreatora importu certyfikatów.
 7. Kliknij pozycję Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj.
 8. Kliknij pozycję Zaufani wydawcy, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Kliknij przycisk Dalej, kliknij przycisk Zakończ, a następnie kliknij przycisk OK.

Metoda 3. Sprawdzenie stanu wszystkich certyfikatów w ścieżce certyfikacji i zaimportowanie z innego komputera brakujących lub uszkodzonych certyfikatów

Aby sprawdzić certyfikaty w ścieżce certyfikacji dla aktualizacji produktu Windows lub Internet Explorer, wykonaj następujące czynności:
Krok 1. Sprawdzenie certyfikatów firmy Microsoft
 1. W programie Internet Explorer kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
 2. Na karcie Zawartość kliknij przycisk Certyfikaty.
 3. Na karcie Zaufane główne urzędy certyfikacji kliknij dwukrotnie pozycję Microsoft Root Authority. Jeśli nie ma tego certyfikatu, przejdź do kroku 2.
 4. Na karcie Ogólne sprawdź, czy w polu Ważny od znajdują się daty 1997-01-10 do 2020-12-31.
 5. Na karcie Ścieżka certyfikacji sprawdź, czy w obszarze Stan certyfikatu jest wyświetlana informacja Ten certyfikat jest prawidłowy.
 6. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij dwukrotnie certyfikat NO LIABILITY ACCEPTED.
 7. Na karcie Ogólne sprawdź, czy w polu Ważny od znajdują się daty 1997-11-05 do 2004-01-07.
 8. Na karcie Ścieżka certyfikacji sprawdź, czy w obszarze Stan certyfikatu jest wyświetlana informacja Ten certyfikat wygasł lub nie uzyskał jeszcze ważności lub Ten certyfikat jest prawidłowy.

  UwagaMimo że ten certyfikat wygasł, będzie nadal działał. System operacyjny może działać niepoprawnie w przypadku braku lub odwołania tego certyfikatu. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zaufane certyfikaty główne wymagane przez systemy Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003
 9. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij dwukrotnie certyfikat GTE CyberTrust Root. Może być dostępnych kilka certyfikatów o tej nazwie. Sprawdź certyfikat mający datę wygaśnięcia 2006-02-23.
 10. Na karcie Ogólne sprawdź, czy w polu Ważny od znajdują się daty „1996-02-23 do 2006-02-23” .
 11. Na karcie Ścieżka certyfikacji sprawdź, czy w obszarze Stan certyfikatu jest wyświetlana informacja Ten certyfikat jest prawidłowy.

  UwagaMimo że ten certyfikat wygasł, będzie nadal działał. System operacyjny może działać niepoprawnie w przypadku braku lub odwołania tego certyfikatu. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zaufane certyfikaty główne wymagane przez systemy Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003.
 12. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij dwukrotnie certyfikat Thawte Timestamping CA.
 13. Na karcie Ogólne sprawdź, czy w polu Ważny od znajdują się daty „1996-12-31 do 2020-12-31” .
 14. Na karcie Ścieżka certyfikacji sprawdź, czy w obszarze Stan certyfikatu jest wyświetlana informacja Ten certyfikat jest prawidłowy.
Krok 2. Zaimportowanie brakujących lub uszkodzonych certyfikatów
Jeśli brakuje co najmniej jednego z tych certyfikatów lub któryś z nich jest uszkodzony, należy na innym komputerze wyeksportować brakujące lub uszkodzone certyfikaty, a następnie zainstalować je na naprawianym komputerze. Aby wyeksportować certyfikaty na inny komputer, wykonaj następujące kroki:
 1. W programie Internet Explorer kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
 2. Na karcie Zawartość kliknij przycisk Certyfikaty.
 3. Na karcie Zaufane główne urzędy certyfikacji kliknij certyfikat, który chcesz wyeksportować.
 4. Kliknij przycisk Eksportuj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wyeksportować certyfikat do pliku w formacie Certyfikat X.509 szyfrowany binarnie algorytmem DER (.CER).
 5. Po wyeksportowaniu pliku certyfikatu skopiuj go na komputer, na którym chcesz go zaimportować.
 6. Na komputerze, na którym chcesz zaimportować certyfikat, kliknij dwukrotnie certyfikat.
 7. Kliknij przycisk Zainstaluj certyfikat, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 8. Kliknij przycisk Zakończ, a następnie kliknij przycisk OK.

Metoda 4. Wyczyszczenie pliku tymczasowego i ponowne uruchomienie instalacji poprawki lub dodatku Service Pack

Aby wyczyścić plik tymczasowy i ponownie uruchomić instalację poprawki lub dodatku Service Pack, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenia. Naciskaj klawisz Enter po wpisaniu każdego polecenia.
  net stop cryptsvc
  ren %systemroot%\System32\Catroot2 oldcatroot2
  net start cryptsvc
  exit
 3. Usuń wszystkie pliki tmp*.cat z następujących folderów:

  %systemroot%\system32\CatRoot\{127D0A1D-4EF2-11D1-8608-00C04FC295EE}
  %systemroot%\system32\CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}

  Jeśli w tym folderze nie ma plików, których nazwy rozpoczynają się od ciągu „tmp”, nie usuwaj innych plików. Pliki cat znajdujące się w tym folderze są niezbędne do instalowania poprawek i dodatków Service Pack.

  Ważne Nie należy zmieniać nazwy folderu Catroot. System Windows automatycznie ponownie utworzy folder Catroot2, ale nie utworzy ponownie folderu Catroot, jeśli jego nazwa zostanie zmieniona.
 4. Usuń wszystkie pliki oem*.* z folderu %systemroot%\inf.
 5. Ponownie uruchom instalację poprawki lub dodatku Service Pack, która zakończyła się niepowodzeniem.

Metoda 5. Opróżnienie folderu dystrybucji oprogramowania

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie services.msc, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga Na komputerze z systemem Windows Vista kliknij przycisk Start, w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz ciąg services.msc, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję services.msc, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.
 2. W okienku Usługi (lokalne) kliknij prawym przyciskiem myszy usługę Aktualizacje automatyczne, a następnie kliknij polecenie Zatrzymaj.
 3. Zminimalizuj okno Usługi (lokalne).
 4. Zaznacz całą zawartość folderu dystrybucji systemu Windows, a następnie ją usuń.

  Uwaga: Domyślnie folder dystrybucji systemu Windows znajduje się w lokalizacji dysk:\Windows\SoftwareDistribution. W tej lokalizacji dysk jest symbolem zastępczym dysku, na którym jest zainstalowany system Windows.
 5. Upewnij się, że folder dystrybucji systemu Windows jest pusty, a następnie zmaksymalizuj okno Usługi (lokalne).
 6. W okienku Usługi (lokalne) kliknij prawym przyciskiem myszy usługę Aktualizacje automatyczne, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 7. Ponownie uruchom komputer, a następnie ponownie uruchom usługę Windows Update.

Metoda 6. Wykonanie uaktualnienia w miejscu

Jeśli zastosowanie tych metod nie rozwiąże problemu, konieczne może być wykonanie uaktualnienia w miejscu. Informacje na temat wykonywania uaktualnienia w miejscu można znaleźć w artykule Wykonanie uaktualnienia w miejscu (ponownej instalacji) systemu Windows.
Symptomy
Podczas próby pobrania formantu ActiveX, zainstalowania aktualizacji systemu Windows lub jego składnika, zainstalowania dodatku Service Pack dla systemu Windows lub jego składnika albo zainstalowania programu firmy Microsoft lub innej firmy może wystąpić co najmniej jeden z następujących symptomów:
Uwaga Opisane problemy mogą wystąpić z następujących powodów.
 • Podczas próby zainstalowania programu lub aktualizacji może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Nie można odnaleźć podpisu cyfrowego.
  Podpis cyfrowy firmy Microsoft potwierdza, że oprogramowanie zostało przetestowane w systemie Windows i nie zostało zmienione od czasu testu.
  Instalowane oprogramowanie nie zawiera więc podpisu cyfrowego firmy Microsoft. Dlatego też nie można zagwarantować, że będzie ono działać poprawnie w systemie Windows.
  Nazwa pakietu oprogramowania
  Aby wyszukać oprogramowanie podpisane cyfrowo przez firmę Microsoft, odwiedź witrynę Windows Update w sieci Web pod adresem http://update.microsoft.com, aby sprawdzić, czy takie oprogramowanie jest dostępne.
  Czy chcesz kontynuować instalację?

  Kliknięcie przycisku Więcej informacji powoduje wyświetlenie następującego komunikatu:
  Microsoft Windows
  Podpis pakietu oprogramowania, który chcesz zainstalować, jest nieprawidłowy. Pakiet oprogramowania nie jest prawidłowo podpisany.

  Po kliknięciu przycisku OK w pierwszym komunikacie o błędzie może zostać wyświetlony komunikat informujący, że instalacja została ukończona pomyślnie, lub może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Nazwa pakietu aktualizacji
  Operacja kryptograficzna nie powiodła się wskutek przyjętego ustawienia opcji lokalnego zabezpieczenia.
 • Podczas próby zainstalowania aktualizacji lub dodatku Service Pack może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do jednego z następujących:
  • Nazwa pakietu aktualizacji
   Instalator nie może zweryfikować integralności pliku Update.inf. Upewnij się, że na tym komputerze uruchomiono usługę kryptograficzną.
  • Nie można zainstalować plików wykazu.
  • Instalowane oprogramowanie nie przeszło testów zgodności z systemem Windows XP umożliwiających uzyskanie logo Windows. (Powiedz, dlaczego te testy są ważne).

   To oprogramowanie nie zostanie zainstalowane. Skontaktuj się z administratorem systemu.
  • Instalowane oprogramowanie nie przeszło testów zgodności z tą wersją systemu Windows XP umożliwiających uzyskanie logo Windows. (Powiedz, dlaczego te testy są ważne).
 • Podczas próby zainstalowania dodatku Service Pack dla systemu Windows XP może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
  Instalator dodatku Service Pack 1 nie może zweryfikować integralności pliku. Upewnij się, że na tym komputerze uruchomiono usługę kryptograficzną.
 • Podczas próby zainstalowania programu Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
  Błąd instalacyjny INF. Przyczyna: Podpis sygnatury czasowej i/lub certyfikat nie mogą być zweryfikowane lub są zniekształcone.

 • Rozmiar pliku %WINDIR%\System32\CatRoot2\Edb.log może przekroczyć 20 megabajtów (MB), mimo że zazwyczaj rozmiar tego pliku jest mniejszy niż 1 MB.
 • Podczas próby zainstalowania pakietu z witryny Windows Update lub Microsoft Update w sieci Web może zostać wyświetlony komunikat podobny do następującego:
  Oprogramowanie nie przeszło testów umożliwiających uzyskanie logo Windows i nie zostanie zainstalowane.
 • W pliku %systemroot%\Windowsupdate.log może znajdować się wpis dotyczący jednego z następujących błędów:
  • 0x80096001
  • 0x80096005
  • 0x80096010
  • 0x800B0001
  • 0x800B0003
  • 0x800B0004
  • 0x800B0109
  • 0x8007f0da 
  • 0x8007f01e
 • Podczas próby użycia aktualizacji systemu Microsoft Windows na komputerze z systemem Windows XP proces aktualizacji kończy się niepowodzeniem i zostaje wyświetlony komunikat o błędzie „0x8007f007” . Ten problem może wystąpić niezależnie od typu wybranej aktualizacji.
 • Plik Svcpack.log może zawierać wpisy podobne do następującego:
  937.406: GetCatVersion: Nie można pobrać informacji o wersji z pliku C:\WINDOWS\system32 \CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\Tmp.0.scw.cat z powodu błędu 0x57 937.437: GetCatVersion: Nie można pobrać informacji o wersji z pliku C:\WINDOWS\Tmp.0.scw.cat z powodu błędu 0x80092004 940.344: InstallSingleCatalogFile: Działanie funkcji MyInstallCatalog nie powiodło się dla pliku Tmp.0.scw.cat; błąd=0xfffffbfe. 940.344: DoInstallation:Działanie funkcji MyInstallCatalogFiles nie powiodło się:STR_CATALOG_INSTALL_FAILED 955.125: UnRegisterSpuninstForRecovery, nie można usunąć wartości SpRecoverCmdLine, błąd 0x2 955.125: DoInstallation: Nie można wyrejestrować pliku spuninst.exe w celu odzyskiwania. 962.656: Wyrejestrowywanie programu dezinstalacyjnego -> Windows Server 2003 Service Pack, 0 962.656: Nie można zainstalować plików wykazu. 1448.406: Komunikat wyświetlony użytkownikowi: Nie można zainstalować plików wykazu. 1448.406: Dane wejściowe użytkownika: OK 1448.406: Rozszerzony kod błędu programu Update.exe = 0xf01e 1448.406: Kod zwrotny programu Update.exe miał maskę 0x643 na potrzeby zgodności z niestandardową akcją MSI.
Przyczyna
Te problemy mogą wystąpić w jednej z następujących sytuacji:
 • Doszło do uszkodzenia pliku dziennika lub bazy danych w folderze %Systemroot%\System32\Catroot2.
 • Usługi kryptograficznewyłączone.
 • Inne pliki systemu Windows są uszkodzone lub ich brakuje.
 • Nie można zweryfikować podpisu sygnatury czasowej lub certyfikatu albo są one nieprawidłowo sformułowane.
 • Ustawiono atrybut Ukryty dla folderu %Windir% lub jednego z jego podfolderów.
 • Ustawienie zasad grupy Zachowanie przy instalacji niepodpisanego niesterownika (tylko Windows 2000) ma wartość Nie zezwalaj na instalację lub Ostrzegaj, ale zezwalaj na instalację albo wartość binarna Policy nie jest równa 0 w następującym kluczu rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Non-Driver Signing
 • Ustawienie zasad grupy Włącz blokadę zaufanego wydawcy jest włączone, a użytkownik nie ma odpowiedniego certyfikatu w magazynie certyfikatów zaufanych wydawców. To ustawienie zasad grupy znajduje się w węźle Konfiguracja użytkownika, Ustawienia systemu Windows, Konserwacja programu Internet Explorer, Zabezpieczenia, Ustawienia Authenticode w przystawce Zasady grupy programu MMC.
 • Użytkownik instaluje dodatek SP1 dla programu Internet Explorer 6, a jest już zainstalowana aktualizacja zabezpieczeń 823559 (MS03-023). Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, zobacz Komunikat o błędzie „Instalowane oprogramowanie nie przeszło testów zgodności z systemem Windows...” przy próbie zainstalowania programu Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1.
 • Folder dystrybucji oprogramowania jest uszkodzony.
Materiały referencyjne
Zgłoszono występowanie tego problemu w następujących aktualizacjach:
328310 MS02-071: Luka związana z obsługą komunikatu WM_TIMER w systemie Windows może zezwolić na zwiększenie uprawnień
810565 Hiperłącza są otwierane w programie Internet Explorer zamiast w domyślnej przeglądarce lub w Centrum Pomocy i obsługi technicznej
327979 Gra przestaje odpowiadać (zawiesza się) lub zamyka się nieoczekiwanie podczas odtwarzania wstępnego klipu wideo
322011 Nie można wyświetlić podglądu faksu w konsoli faksu
811630 Aktualizacja Pomocy HTML ograniczająca jej funkcje w przypadku wywołania okna Pomocy za pomocą metody window.showHelp( )
810577 MS03-005: Niesprawdzany bufor readresatora systemu Windows może umożliwić zwiększenie uprawnień
329441 Nie można utworzyć połączenia sieciowego po przywróceniu systemu Windows XP
329170 MS02-070: Luka związana z podpisywaniem protokołu SMB może pozwalać na modyfikowanie zasad grupy
810833 MS03-001: Niesprawdzany bufor w usłudze lokalizatora może umożliwiać uruchamianie kodu

Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu konfigurowania aktualizacji automatycznych w systemie Windows XP, zobacz Jak skonfigurować funkcję Aktualizacje automatyczne i korzystać z niej w systemie Windows XP.
328310 810565 327979 322011 811630 810577 329441 329170 810833 mdac sql exchange iis office msi iexpress update.exe hotfix fixit fix it fixme
Propriedades

ID do Artigo: 822798 - Última Revisão: 01/08/2014 18:16:00 - Revisão: 31.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Starter Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition

 • kbresolve kbwindowsupdatev6 kberrmsg kbprb kbfixme kbmsifixme kbcip KB822798
Comentários
= 0; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" >