Ulepszenia narzędzia Move Mailbox w programie Exchange 2003

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano, jak skorzystać z ulepszeń narzędzia Move Mailbox w programie Microsoft Exchange Server 2003.
Więcej informacji

Nowości w narzędziu Move Mailbox

Nowa lub ulepszona funkcjonalność narzędzia Move Mailbox w programie Exchange 2003 obejmuje:
 • Przenoszenie skrzynki pocztowej z przystawki Exchange System Manager W programie Microsoft Exchange 2000 Server wszystkie operacje na obiektach skrzynek pocztowych musiały być wykonywane z konsoli Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. W programie Exchange 2003 zadania programu Exchange mogą być uruchamiane z przystawki Exchange System Manager. Zadania programu Exchange mogą być wykonywane na wielu skrzynkach pocztowych, jeśli za pomocą klawisza CTRL lub klawisza SHIFT zaznaczy się skrzynki pocztowe, które mają zostać przeniesione. Skrzynki pocztowe można zaznaczać w prawym okienku przystawki Exchange System Manager, podczas gdy w lewym okienku jest zaznaczony węzeł Mailboxes (w określonym magazynie skrzynek pocztowych).
 • Ulepszenia wydajności Ważnym ulepszeniem w programie Exchange 2003 jest fakt, że narzędzie Move Mailbox jest teraz wielowątkowe. Oznacza to, że można przenosić jednocześnie wiele skrzynek pocztowych. Możliwość ta zdecydowanie skraca czas potrzebny na przeniesienie wielu skrzynek pocztowych.
 • Harmonogram W programie Exchange 2003 można zaplanować, aby przenoszenie skrzynek pocztowych rozpoczynało się o określonej godzinie (na przykład wtedy, gdy użytkownicy są wylogowani lub sieć nie jest tak zajęta). Ponadto można ustawić godzinę zakończenia tak, aby zadanie Move Mailbox także kończyło się zgodnie z harmonogramem. Na przykład można skonfigurować program Exchange 2003 tak, aby przenosił x skrzynek pocztowych tylko między godziną 22:00 i 03:00.

  Jeśli w chwili nadejścia godziny zakończenia są skrzynki pocztowe, których przenoszenie aktualnie trwa, wszystkie wiadomości z nich są przenoszone z powrotem na serwer źródłowy, a skrzynka pocztowa na serwerze docelowym zostaje usunięta. W praktyce operacja Move Mailbox dla tych skrzynek pocztowych zostaje cofnięta i nie jest doprowadzana do końca. Wszystkie skrzynki pocztowe, które zostały przeniesione przed godziną zakończenia, pozostają na serwerze docelowym. Wszystkie skrzynki pocztowe, których przenoszenie nie zostało zakończone przed godziną zakończenia, muszą zostać zaplanowane ponownie i przeniesione ręcznie, ponieważ godzina zakończenia zawiera godzinę i datę.
 • Jak są obsługiwane uszkodzone elementy Narzędzie Move Mailbox programu Exchange 2003 zawiera wbudowaną funkcję obsługi potencjalnie uszkodzonych elementów, które zostały znalezione podczas przenoszenia skrzynki pocztowej. Narzędzie Move Mailbox może wykonać następujące akcje, jeśli zostaną znalezione uszkodzone elementy:
  • Create a Failure Report Ta opcja informuje w ostatecznym raporcie zadania Move Mailbox, że skrzynka pocztowa zawiera uszkodzone elementy. Skrzynka pocztowa nie zostaje przeniesiona.
  • Skip Corrupted Items and Create a Failure Report Ta opcja pomija wszystkie uszkodzone elementy, których nie można przenieść, i przenosi resztę elementów. Ta opcja zakłada, że te uszkodzone elementy, których nie można przenieść, zostaną usunięte po przeniesieniu skrzynki pocztowej. Można także zdefiniować, ile uszkodzonych elementów może zostać pominiętych. Jeśli na przykład próg zostanie ustawiony na 5, a zadanie Move Mailbox napotka cztery uszkodzone wiadomości, przenoszenie skrzynki pocztowej się powiedzie. Jeśli zadanie Move Mailbox napotka sześć uszkodzonych wiadomości, przenoszenie skrzynki pocztowej nie powiedzie się, a wszystkie wiadomości znajdujące się już na serwerze docelowym zostaną przeniesione z powrotem na serwer źródłowy. Ponadto narzędzie Move Mailbox zawsze informuje w ostatecznym raporcie o wszystkich problemach.
 • Raportowanie Po zakończeniu zadania Move Mailbox można wybrać opcję wyświetlenia szczegółowego pliku dziennika operacji Move Mailbox. Dzienniki są zapisywane w formacie XML w następującej ścieżce:
  dysk_systemowy\Documents and Settings\nazwa profilu\My Documents\Exchange Task Wizard Logs
  Zestaw SDK programu Exchange 2003 zawiera pliki XSL/HTA pokazujące, jak format raportów XML można zmienić na bardziej czytelny.

Pytania i odpowiedzi dotyczące narzędzia Move Mailbox

P1: Jeśli narzędzie Move Mailbox jest wielowątkowe, to ile wątków może utworzyć naraz? Ile skrzynek pocztowych narzędzie Move Mailbox może przenosić naraz?

Odpowiedź 1: Domyślnie narzędzie Move Mailbox tworzy cztery wątki. Jednocześnie mogą być przenoszone cztery skrzynki pocztowe.

P2: Czy narzędzie Move Mailbox może przenosić skrzynki pocztowe pomiędzy wcześniejszymi wersjami programu Exchange czy tylko do i z programu Exchange 2003?

Odpowiedź 2: Narzędzie Move Mailbox może przenosić skrzynki pocztowe z programu Microsoft Exchange Server 5.5 (Exchange Server) do programu Exchange Server, z programu Exchange Server do programu Exchange 2000 i z programu Exchange 2000 do programu Exchange 2000. Jednak nowe funkcje narzędzia Mailbox Move są dostępne tylko w programie Exchange 2003. Dlatego przenoszenie skrzynki pocztowej musi zostać zainicjowane z komputera z programem Exchange 2003.

Uwaga: Przenoszenie skrzynki pocztowej może zostać zainicjowane także z komputera, na którym jest zainstalowana przystawka Exchange System Manager programu Exchange 2003.

P3: Czy operacja przenoszenia skrzynki pocztowej może być wciąż wykonywana jako zadanie programu Exchange w przystawce Użytkownicy i komputery usługi Active Directory?

Odpowiedź 3: Tak, pod warunkiem że na komputerze, gdzie inicjuje się przenoszenie skrzynki pocztowej, jest zainstalowana przystawka Exchange System Manager programu Exchange 2003.

P4: Czy w danej chwili może być uruchomione więcej niż jedno wystąpienie zadania Move Mailbox?

Oodpowiedź 4: Każde wystąpienie zadania Move Mailbox może uruchomić cztery wątki. Możliwość uruchamiania więcej niż jednego wystąpienia zadania Move Mailbox jednocześnie zależy od parametrów sprzętowych i obciążenia serwera. Microsoft zaleca przetestowanie tej możliwości dla danego serwera.

Jak używać narzędzia Move Mailbox

W tej sekcji przedstawiono przykład korzystania z nowych funkcji narzędzia Move Mailbox.
 1. W programie Exchange 2003 uruchom przystawkę Exchange System Manager, zaznacz skrzynki pocztowe, które chcesz przenieść (lub zaznacz użytkowników w przystawce Użytkownicy i komputery usługi Active Directory), a następnie kliknij przycisk Exchange Tasks.
 2. Gdy zostanie wyświetlony kreator Exchange Task Wizard, kliknij opcję Move Mailbox, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Obraz: Kreator Exchange Task Wizard — Available Tasks
 3. Zaznacz serwer i magazyn skrzynki pocztowej, dokąd chcesz przenieść skrzynki pocztowe, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Obraz: Kreator Exchange Task Wizard — Move Mailbox
 4. Kliknij akcję, którą narzędzie Move Mailbox ma wykonywać, jeśli podczas przenoszenia skrzynek pocztowych napotka uszkodzone elementy, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Obraz: Kreator Exchange Task Wizard — Move Mailbox
 5. Wybierz godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia przenoszenia skrzynek pocztowych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Obraz: Kreator Exchange Task Wizard — Task Schedule
 6. Operacja przenoszenia skrzynek pocztowych jest w trakcie wykonywania. Jak widać, wszystkie skrzynki pocztowe są przenoszone równocześnie (procent przeniesionych wiadomości zwiększa się równocześnie dla wszystkich zaznaczonych skrzynek pocztowych).

  Obraz: Kreator Exchange Task Wizard — Task In Progress
 7. Po zakończeniu przenoszenia skrzynek pocztowych kreator Exchange Task Wizard wyświetla podsumowanie wyników zadania. Jeśli chcesz wyświetlić szczegółowy raport dotyczący zadania Move Mailbox, kliknij pole wyboru View detailed report when this wizard closes, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Obraz: Kreator Exchange Task Wizard — Completing the Exchange Task Wizard
Uwaga: Korzystanie z narzędzi do zarządzania programu Exchange 2003 wymaga aktualizacji schematu przez zainstalowanie programu Exchange 2003. Jeśli korzysta się z przystawki ESM lub ADUC programu Exchange 2003 bez zainstalowania programu Exchange 2003 Server, należy uruchomić Instalator programu Exchange 2003 z przełącznikiem /forestprep. Dopóki schemat nie zostanie zaktualizowany, narzędzie Move Mailbox nie będzie działało poprawnie.

Dodatkowe materiały

Najnowsze informacje o programie Exchange 2003 można znaleźć na następujących stronach firmy Microsoft w sieci Web:Dodatkowe informacje o narzędziu Move Mailbox są także dostępne w Pomocy programu Exchange Server 2003.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 822892 — ostatni przegląd: 12/08/2015 03:10:45 — zmiana: 3.1

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB822892
Opinia