Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS03-032: Sierpień 2003, Zbiorcza poprawka dla programu Internet Explorer

Aktualizacje techniczne

 • 4 listopada 2003: W sekcji „Informacje o usuwaniu” zmieniono odwołanie do artykułu z „Internet Explorer Q818529” na „Internet Explorer Q822925”.
 • 19 września 2003: Zaktualizowano sekcję „Znane problemy”, dołączając opis komunikatu o błędzie „HTTP 404 — Nie znaleziono pliku”.
 • 12 września 2003 Zaktualizowano sekcję „Informacje o plikach” w celu poprawienia listy plików programu Internet Explorer 5.5 z dodatkiem SP2.
 • 09 września 2003: W artykule wprowadzono następujące zmiany:
  • Zaktualizowano sekcję „Informacje o plikach” w celu poprawienia manifestów plików programów: Internet Explorer 6 (wersja 32-bitowa) dla systemu Windows Server 2003, Internet Explorer 6 (wersja 64-bitowa) dla 64-bitowych wersji systemu Windows Server 2003 i wersji 2003 systemu Windows XP 64-Bit Edition, Internet Explorer 5.5 z dodatkiem SP2 dla systemów Windows 2000 z dodatkiem SP4, Windows 2000 z dodatkiem SP3, Windows NT 4.0 z dodatkiem SP6a, Windows Millennium Edition i Windows 98 Wydanie drugie oraz Internet Explorer 5.01 dla systemu Windows 2000 z dodatkami SP4 i SP3.
  • Zaktualizowano sekcję „Znane problemy” w celu udokumentowania błędu, który występuje po wysłaniu dowolnego żądania do usługi ASP.NET 1.0 w systemie Windows XP lub przy próbie odinstalowania tej poprawki z systemu, na którym zainstalowano program Baan Front Office Client.
 • 25 sierpnia 2003: Zaktualizowano sekcję „Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia” tego artykułu, aby poinformować użytkowników, że instalacja tej aktualizacji w wersjach dla programu Internet Explorer 6 nie wymaga logowania się na konto administratora.
Symptomy
Firma Microsoft wydała zbiorczą poprawkę dla programu Internet Explorer. Zawiera ona poprawki dla problemów, które opisano w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
818529 MS03-020: Czerwiec 2003, Zbiorcza poprawka dla programu Internet Explorer
Ta poprawka zbiorcza usuwa również następujące nowo odkryte luki w zabezpieczeniach:
 • Luka w zabezpieczeniach międzydomenowego modelu zabezpieczeń programu Internet Explorer. Model ten uniemożliwia współużytkowanie informacji w oknach wyświetlonych w różnych domenach. W wyniku tej usterki może dojść do wykonania skryptu w strefie Mój komputer. Aby wykorzystać tę lukę, osoba atakująca musi udostępnić szkodliwą witrynę sieci Web zawierającą stronę sieci Web, którą zaprojektowano do wykorzystywania tej konkretnej luki, a następnie nakłonić użytkownika do odwiedzenia takiej witryny. Po odwiedzeniu szkodliwej witryny sieci Web przez użytkownika osoba atakująca może uruchomić skrypt destrukcyjny, używając w specjalny sposób metody programu Internet Explorer służącej do pobierania plików z pamięci podręcznej przeglądarki, i spowodować, że skrypt uzyska dostęp do informacji w innej domenie. W najgorszym przypadku operator witryny sieci Web będzie mógł załadować kod destrukcyjnego skryptu do systemu użytkownika w kontekście strefy Mój komputer. Wykorzystując tę lukę, osoba atakująca może ponadto uruchomić plik wykonywalny, który jest już obecny w systemie lokalnym, lub przeglądać pliki znajdujące się na komputerze. Przyczyną tej luki jest możliwość pojawienia się w pamięci podręcznej przeglądarki w strefie Mój komputer pliku internetowego o niewłaściwie skonstruowanym adresie URL.
 • Luka spowodowana niepoprawnym ustalaniem przez program Internet Explorer typu obiektu, który jest zwracany przez serwer sieci Web. Osoba atakująca może wykorzystać tę lukę do uruchomienia dowolnego kodu w systemie użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedzi witrynę sieci Web należącą do osoby atakującej, do wykorzystania tej luki nie będą konieczne żadne inne czynności użytkownika. Osoba atakująca może również utworzyć umiejętnie zmodyfikowaną wiadomość e-mail w formacie HTML, która spróbuje wykorzystać tę lukę.
 • Luka, którą wykryto w formancie ActiveX modułu BR549.dll. Ta poprawka ustawia bit „zabicia” w formancie ActiveX modułu BR549 (Identyfikator CLSID: 167701E3-FDCF-11D0-A48E-006097C549FF). W tym formancie zaimplementowano obsługę narzędzia raportującego systemu Microsoft Windows, którego nie obsługuje już program Internet Explorer. Formant zidentyfikowano, aby wyeliminować lukę w zabezpieczeniach i by ochronić klientów, u których ten formant jest zainstalowany. Ustawiając bit „zabicia” w tym formancie, poprawka ta uniemożliwia uruchomienie tego formantu oraz zapobiega jego ponownej instalacji w systemach użytkowników. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące bitu „zabicia”, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  240797 Jak zatrzymać uruchamianie formantu ActiveX w programie Internet Explorer
Oprócz opisanych luk w zabezpieczeniach wyeliminowano usterkę w sposobie renderowania plików HTML w programie Internet Explorer. Ta usterka może powodować błędne działanie przeglądarki lub programu Microsoft Outlook Express. Program Internet Explorer niepoprawnie renderuje tag input type. Podczas przeglądania witryny należącej do osoby atakującej użytkownik może w sposób niezamierzony zezwolić osobie atakującej na wykorzystanie tej luki. Osoba atakująca może również utworzyć umiejętnie zmodyfikowaną wiadomość e-mail w formacie HTML, której otwarcie lub podgląd może spowodować błędne działanie programu Outlook Express.

Czynniki osłabiające

 • Program Internet Explorer jest domyślnie uruchamiany w systemie Windows Server 2003 w konfiguracji rozszerzonych zabezpieczeń. Ta konfiguracja domyślna programu Internet Explorer ułatwia ochronę przed atakami, które opisano powyżej. Po wyłączeniu konfiguracji rozszerzonych zabezpieczeń programu Internet Explorer zostaną wyłączone mechanizmy zabezpieczeń, które uniemożliwiają wykorzystywanie tego typu luk.
 • W scenariuszu ataku z użyciem sieci Web osoba atakująca musi udostępnić witrynę sieci Web zawierającą stronę sieci Web, która służy do wykorzystywania takich luk w zabezpieczeniach. Poza wysłaniem wiadomości e-mail w formacie HTML osoba atakująca nie dysponuje żadnymi innymi środkami, za pomocą których mogłaby nakłonić użytkownika do odwiedzenia szkodliwej witryny sieci Web. Kierowanie użytkowników do złośliwych witryn sieci Web musi odbywać się w sposób nieuczciwy, co zwykle polega na zachęcaniu użytkowników do kliknięcia łącza, które prowadzi do odpowiedniej witryny.
 • Kod źródłowy może być uruchamiany w systemie tylko w kontekście praw zalogowanego użytkownika.
Uwagi
 • Podobnie jak poprzednia poprawka zbiorcza dla programu Internet Explorer, którą wydano z biuletynem zabezpieczeń MS03-020 (818529), ta poprawka zbiorcza również ustawia bit „zabicia” w następujących formantach ActiveX:

  OpisNazwa plikuIDENTYFIKATOR KLASYOdwołanie
  MS02-055: Niesprawdzony bufor w funkcji Pomocy systemu Windows może pozwolić osobie atakującej na uruchamianie koduHhctrl.ocxADB880A6-D8FF-11CF-9377-00AA003B7A11323255
  MS03-015: Kwiecień 2003, Zbiorcza poprawka dla programu Internet ExplorerPlugin.ocx06DD38D3-D187-11CF-A80D-00C04FD74AD8813489
  Luka w zabezpieczeniach w formancie ActiveX DirectX Files ViewerXWeb.ocx{970C7E08-05A7-11D0-89AA-00A0C9054129}810202


  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące bitu „zabicia”, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  240797 Jak zatrzymać uruchamianie formantu ActiveX w programie Internet Explorer
 • Ta poprawka ustawia bit „zabicia” w formancie Pomocy HTML firmy Microsoft, dlatego jeśli nie zainstalowano zaktualizowanego formantu Pomocy HTML opisanego w artykule 811630 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, w Pomocy mogą się znajdować przerwane łącza. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  811630 Aktualizacja Pomocy HTML ograniczająca jej funkcje w przypadku wywołania okna Pomocy za pomocą metody window.showHelp( )
 • Podobnie jak poprzednie poprawki zbiorcze dla programu Internet Explorer, które wydano razem z biuletynami zabezpieczeń MS03-004 (810847), MS03-015 (813489) i MS03-020 (818529), ta poprawka zbiorcza uniemożliwia działanie metodzie window.showHelp, jeżeli nie zainstalowano aktualizacji Pomocy HTML. Jeśli została zainstalowana aktualizacja formantu Pomocy HTML, który opisano w artykule 811630 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, po zainstalowaniu tej poprawki zbiorczej można nadal korzystać z funkcji Pomocy HTML. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  811630 Aktualizacja Pomocy HTML ograniczająca jej funkcje w przypadku wywołania okna Pomocy za pomocą metody window.showHelp( )
Rozwiązanie

Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, odwiedź witrynę Microsoft Windows Update w sieci Web, a następnie zainstaluj aktualizację krytyczną 822925: Administratorzy mogą pobrać tę aktualizację z witryny Microsoft — Centrum pobierania lub z katalogu rozszerzenia Microsoft Windows Update w celu wdrożenia jej na wielu komputerach. Jeśli chcesz zainstalować tę aktualizację później na jednym lub wielu komputerach, wyszukaj identyfikator tego artykułu, używając zaawansowanych opcji wyszukiwania w katalogu rozszerzenia Windows Update. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania aktualizacji z katalogu rozszerzenia Windows Update, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
323166 Jak pobierać aktualizacje i sterowniki z Wykazu rozszerzenia Windows Update
Aby pobrać tę aktualizację z witryny Microsoft – Centrum pobierania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak pobierać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które utrudniają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Aby zainstalować tę aktualizację, należy zalogować się jako administrator. Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, odwiedź witrynę Windows Update w sieci Web, a następnie zainstaluj aktualizację krytyczną 822925: Aby zainstalować pobraną wersję tej aktualizacji, uruchom pakiet aktualizacji krytycznej 822925 przy użyciu odpowiednich przełączników Instalatora. Administratorzy mogą wdrożyć tę aktualizację przy użyciu usług aktualizacji oprogramowania (SUS, Software Update Services) firmy Microsoft. Aby uzyskać dodatkowe informacje o usługach SUS, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
810796 Dokument: Omówienie usług aktualizacji oprogramowania
Aby sprawdzić, czy zainstalowano tę aktualizację, użyj narzędzia Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące narzędzia MBSA, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Do sprawdzenia, czy zainstalowano tę aktualizację, można również użyć jednej z następujących metod:
 • Sprawdź, czy identyfikator Q822925 znajduje się w polu Wersje aktualizacji w oknie dialogowym Internet Explorer - informacje. Z tej metody nie można korzystać w systemie Windows Server 2003 i w systemie Windows XP 64-Bit Edition, wersja 2003, ponieważ w tych systemach operacyjnych pakiet nie aktualizuje pola Wersje aktualizacji.
 • Porównaj wersje zaktualizowanych plików znajdujących się na komputerze z plikami, które znajdują się na liście w sekcji „Informacje o plikach” w tym artykule.
 • Sprawdź, czy istnieją następujące klucze rejestru.
  • Windows Server 2003 i Windows XP 64-Bit Edition, wersja 2003:

   Sprawdź, czy wartość DWORD
   Installed
   w następującym kluczu rejestru wynosi 1:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB822925
  • Wszystkie pozostałe wersje systemu Windows:

   Sprawdź, czy wartość DWORD
   IsInstalled
   w następującym kluczu rejestru wynosi 1:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{377483c2-e4b4-4ee8-b577-9aed264c8735}

Firma Microsoft przetestowała wersje systemu Windows i programu Internet Explorer w wersjach, które podano na liście w tym artykule, aby ocenić, czy występują w nich te luki, i aby sprawdzić, czy eliminuje je aktualizacja, którą opisano w tym artykule.

Aby zainstalować tę aktualizację w wersjach dla programu Internet Explorer 6 dla systemu Windows Server 2003, należy zainstalować program Internet Explorer 6 (w wersji 6.00.3790.0000) w systemie Windows Server 2003 (32-bitowym lub 64-bitowym) albo program Internet Explorer 6 w systemie Windows XP 64-Bit Edition, wersja 2003.

Aby zainstalować tę aktualizację w wersjach dla programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1), należy zainstalować program Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 (w wersji 6.00.2800.1106) w systemie Windows XP 64-Bit Edition, wersja 2002, Windows XP z dodatkiem SP1, Windows XP, Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 (SP4), Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3), Windows NT 4.0 z dodatkiem Service Pack 6a (SP6a) lub Windows Millennium Edition.

Aby zainstalować tę aktualizację w wersji dla programu Internet Explorer 6, należy zainstalować program Internet Explorer 6 (w wersji 6.00.2600.0000) w systemie Windows XP.

Aby zainstalować tę aktualizację w wersji dla programu Internet Explorer 5.5, należy zainstalować program Internet Explorer 5.5 z dodatkiem SP2 (w wersji 5.50.4807.2300) w systemie Windows 2000 z dodatkiem SP4, Windows 2000 z dodatkiem SP3, Windows NT 4.0 z dodatkiem SP6a lub Windows Millennium Edition.

Aby zainstalować tę aktualizację w wersji dla programu Internet Explorer 5.01, należy zainstalować program Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP4 (w wersji 5.00.3700.1000) w systemie Windows 2000 z dodatkiem SP4 lub program Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP3 (w wersji 5.00.3502.1000) w systemie Windows 2000 z dodatkiem SP3.

Uwaga Wersje systemu Windows i wersje programu Internet Explorer, o których nie wspomniano w tym artykule, znajdują się w fazie rozwoju cyklu życia produktu lub nie obejmuje ich już pomoc techniczna. Mimo że niektóre z pakietów aktualizacji opisanych w tym artykule można zainstalować w innych wersjach systemu Windows lub programu Internet Explorer, firma Microsoft nie testowała ich na obecność takich luk i nie sprawdzała, czy eliminuje je aktualizacja, którą opisano w tym artykule. Firma Microsoft zaleca uaktualnienie systemu Windows lub programu Internet Explorer do wersji objętej Pomocą techniczną, a następnie zastosowanie odpowiedniej aktualizacji. Użytkownicy systemu Windows lub programu Internet Explorer w wersjach znajdujących się w końcowej fazie cyklu życia produktu, którzy mają umowę o rozszerzonej Pomocy technicznej, powinni skontaktować się z Menedżerem kont technicznych (TAM, Technical Account Manager) lub konsultantem ds. projektowania aplikacji (ADC, Applications Development Consultant), aby uzyskać informacje o możliwości aktualizacji danej konfiguracji. Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak sprawdzić, która wersja programu Internet Explorer jest zainstalowana, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
164539 Jak określić, która wersja programu Internet Explorer jest zainstalowana
Aby uzyskać dodatkowe informacje o Pomocy technicznej na poszczególnych etapach cyklu życia składników systemu Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskania dodatku SP1 dla programu Internet Explorer 6, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
328548 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu Internet Explorer 6
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskania najnowszego dodatku Service Pack dla programu Internet Explorer 5.5, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
276369 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack do programu Internet Explorer 5.5
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskania dodatku SP3 dla programu Internet Explorer 5.01, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
267954 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack do programu Internet Explorer 5.01

W przypadku tej aktualizacji w wersjach przeznaczonych dla programu Internet Explorer 6 zakończenie jej instalacji wymaga ponownego uruchomienia komputera. W celu ukończenia instalacji aktualizacji dla programu Internet Explorer 5.01 lub Internet Explorer 5.5 na komputerze z systemem Windows NT 4.0 lub Windows 2000 należy ponownie uruchomić komputer, a następnie zalogować się jako administrator.

Ta aktualizacja zastępuje aktualizację, którą opisano w biuletynie MS03-020: Czerwiec 2003, Zbiorcza poprawka dla programu Internet Explorer (818529).

Poprawka w wersji dla systemu Windows Server 2003 (w tym Windows XP 64-Bit Edition, wersja 2003) obsługuje następujące przełączniki Instalatora:
 • /? Wyświetlenie listy przełączników instalacji.
 • /u Korzystanie z trybu nienadzorowanego.
 • /f Wymuszenie zamknięcia innych programów przed zamknięciem systemu.
 • /n Rezygnacja z wykonywania kopii zapasowych plików przed ich usunięciem.
 • /o Zastępowanie plików OEM bez monitowania.
 • /z Rezygnacja z ponownego uruchamiania komputera po zakończeniu instalacji.
 • /q Tryb cichy (bez interakcji użytkownika).
 • /l Wyświetlanie listy zainstalowanych poprawek.
 • /x Wyodrębnianie plików bez uruchamiania Instalatora.
Na przykład, aby zainstalować poprawkę dla 32-bitowego systemu Windows Server 2003 bez jakiejkolwiek interwencji użytkownika, należy użyć następującego polecenia:
windowsserver2003-kb822925-x86-enu.exe /u /q
Aby zainstalować poprawkę, nie wymuszając ponownego uruchomienia komputera, należy użyć następującego polecenia:
windowsserver2003-kb822925-x86-enu.exe /z
Uwaga Można łączyć te przełączniki w pojedynczym poleceniu.

Aby uzyskać informacje, jak rozmieścić tę poprawkę przy użyciu usług aktualizacji oprogramowania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Inne pakiety aktualizacji zawierające tę poprawkę obsługują następujące przełączniki:
 • /q: Tryb cichy lub pomijanie komunikatów podczas wyodrębniania plików.
 • /q:u: Tryb cichy użytkownika. W tym trybie są wyświetlane wybrane okna dialogowe zawierające informacje przeznaczone dla użytkownika.
 • /q:a: Określanie trybu cichego administratora. W tym trybie nie są wyświetlane żadne okna dialogowe zawierające informacje dla użytkownika.
 • /t: ścieżka — określa lokalizację folderu tymczasowego, używanego przez Instalatora lub folderu docelowego, do którego są wyodrębniane pliki (jeśli użyto przełącznika /c).
 • /c Wyodrębnianie plików bez ich instalowania. Jeśli nie został określony przełącznik /t: ścieżka, wyświetlany jest monit o określenie folderu docelowego.
 • /c: ścieżka Określanie ścieżki i nazwy pliku .inf lub pliku .exe Instalatora.
 • /r:n Rezygnacja z ponownego uruchamiania komputera po instalacji.
 • /r:i Monitowanie użytkownika o ponowne uruchomienie komputera, jeśli jest ono wymagane (z wyjątkiem sytuacji, w której użyto również przełącznika /q:a).
 • /r:a Ponowne uruchamianie komputera zawsze po zakończeniu instalacji.
 • /r:s Ponowne uruchamianie komputera po zakończeniu instalacji bez monitowania użytkownika.
 • /n:v Brak sprawdzania wersji. Instalując aktualizację dowolnej wersji programu Internet Explorer przy użyciu tego przełącznika, należy zachować ostrożność.
Aby na przykład zainstalować aktualizację bez interwencji użytkownika i nie wymuszać ponownego uruchomienia komputera, użyj następującego polecenia:
q822925.exe /q:a /r:n

W poniższej tabeli przedstawiono atrybuty plików poprawki w wersji anglojęzycznej (mogą to być atrybuty nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

Poniższe pliki są instalowane w folderze %Windir%\System systemu Windows 98 Wydanie drugie i systemu Windows Millennium Edition. W systemach Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003 są one instalowane w folderze %Windir%\System32.

Internet Explorer 6 (32-bitowy) dla systemu Windows Server 2003

  Data     Godz. Wersja      Rozmiar Nazwa pliku Folder  ------------------------------------------------------------------  05-sie-2003 22:37 6.0.3790.64   2 917 376 Mshtml.dll  RTMGDR  05-sie-2003 22:37 6.0.3790.59   1 394 176 Shdocvw.dll RTMGDR  05-sie-2003 22:37 6.0.3790.75    509 440 Urlmon.dll  RTMGDR  05-sie-2003 22:35 6.0.3790.72   2 917 376 Mshtml.dll  RTMQFE  05-sie-2003 22:35 6.0.3790.59   1 394 176 Shdocvw.dll RTMQFE  05-sie-2003 22:35 6.0.3790.75    509 440 Urlmon.dll  RTMQFE

Internet Explorer 6 (64-bitowy) dla 64-bitowych wersji systemu Windows Server 2003 i systemu Windows XP 64-Bit Edition, wersja 2003

  Data     Godz. Wersja      Rozmiar Nazwa pliku   Platforma Folder  ---------------------------------------------------------------------------------  05-sie-2003 22:37 6.0.3790.64   8 209 920 Mshtml.dll    IA64    RTMGDR  05-sie-2003 22:37 6.0.3790.59   3 359 744 Shdocvw.dll   IA64    RTMGDR  05-sie-2003 22:37 6.0.3790.75   1 271 808 Urlmon.dll    IA64    RTMGDR  05-sie-2003 22:37 6.0.3790.64   2 917 376 Wmshtml.dll   X86    RTMGDR  05-sie-2003 22:37 6.0.3790.59   1 394 176 Wshdocvw.dll   X86    RTMGDR  05-sie-2003 22:37 6.0.3790.75    509 440 Wurlmon.dll   X86    RTMGDR  05-sie-2003 22:30 6.0.3790.72   8 209 920 Mshtml.dll    IA64    RTMQFE  05-sie-2003 22:30 6.0.3790.59   3 359 744 Shdocvw.dll   IA64    RTMQFE  05-sie-2003 22:30 6.0.3790.75   1 271 808 Urlmon.dll    IA64    RTMQFE  05-sie-2003 22:35 6.0.3790.72   2 917 376 Wmshtml.dll   X86    RTMQFE  05-sie-2003 22:35 6.0.3790.59   1 394 176 Wshdocvw.dll   X86    RTMQFE  05-sie-2003 22:35 6.0.3790.75    509 440 Wurlmon.dll   X86    RTMQFE

Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 (32-bitowy) dla systemów Windows XP z dodatkiem SP1, Windows XP, Windows 2000 z dodatkiem SP3, Windows 2000 z dodatkiem SP4, Windows NT 4.0 z dodatkiem SP6a, Windows Millennium Edition i Windows 98 Wydanie drugie

  Data     Godz. Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  ----------------------------------------------------------  13-lip-2003 20:02 6.0.2800.1226  2 793 472 Mshtml.dll  23-maj-2003 17:15 6.0.2800.1203  1 338 880 Shdocvw.dll  13-lip-2003 20:05 6.0.2800.1226   395 264 Shlwapi.dll  13-lip-2003 20:03 6.0.2800.1226   483 840 Urlmon.dll  

Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 (64-bitowy) dla systemu Windows XP 64-Bit Edition, wersja 2002

  Data    Godz.  Wersja      Rozmiar  Nazwa pliku  -----------------------------------------------------------  13-07-2003 15:18  6.0.2800.1226  9 078 784  Mshtml.dll  23-05-2003 12:39  6.0.2800.1203  3 648 000  Shdocvw.dll  13-07-2003 15:27  6.0.2800.1226  1 095 168  Shlwapi.dll  13-07-2003 03:24  6.0.2800.1226  1 412 096  Urlmon.dll

Internet Explorer 6 (32-bitowy) dla systemu Windows XP

  Data     Godz. Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  ---------------------------------------------------------  17-cze-2003 22:20 6.0.2730.1700 2 762 752 Mshtml.dll  11-lip-2003 14:59 6.0.2722.900   34 304 Pngfilt.dll  05-mar-2002 00:09 6.0.2715.400   548 864 Shdoclc.dll  22-maj-2003 22:49 6.0.2729.2200 1 336 320 Shdocvw.dll  11-lip-2003 14:59 6.0.2730.1200  391 168 Shlwapi.dll  11-lip-2003 14:59 6.0.2715.400   109 568 Url.dll  11-lip-2003 14:57 6.0.2731.1000  481 792 Urlmon.dll  06-cze-2002 17:38 6.0.2718.400   583 168 Wininet.dll

Internet Explorer 5.5 z dodatkiem SP2 dla systemów Windows 2000 z dodatkiem SP4, Windows 2000 z dodatkiem SP3, Windows NT 4.0 z dodatkiem SP6a, Windows Millennium Edition i Windows 98 Wydanie drugie

  Data     Godz. Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  ----------------------------------------------------------  17-cze-2003 22:03 5.50.4930.1700 2 759 440 Mshtml.dll  17-paź-2002 00:01 5.50.4922.900   48 912 Pngfilt.dll  22-maj-2003 23:09 5.50.4929.2200 1 149 200 Shdocvw.   12-cze-2003 20:24 5.50.4930.1200  300 816 Shlwapi.dll  05-mar-2002 01:53 5.50.4915.500   84 240 Url.dll  10-lip-2003 20:23 5.50.4931.1000  451 344 Urlmon.dll  06-lip-2002 21:27 5.50.4918.600   481 552 Wininet.dll 

Internet Explorer 5.01 dla systemu Windows 2000 z dodatkami SP4 i SP3

  Data     Godz. Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  ---------------------------------------------------------  18-cze-2003 00:32 5.0.3806.1700 2 281 744 Mshtml.dll  12-cze-2003 23:15 5.0.3806.1200   48 912 Pngfilt.dll  12-cze-2003 23:08 5.0.3806.1200 1 099 536 Shdocvw.dll  12-cze-2003 23:07 5.0.3806.1200  279 824 Shlwapi.dll  05-mar-2002 01:53 5.50.4915.500   84 240 Url.dll  12-cze-2003 23:16 5.0.3806.1200  409 360 Urlmon.dll  12-lip-2003 23:16 5.0.3806.1200  445 200 Wininet.dll  
Uwagi
 • Podczas instalowania tej poprawki zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows Server 2003 lub systemem Windows XP 64-Bit Edition (wersja 2003) Instalator sprawdza, czy którykolwiek z aktualizowanych plików zaktualizowano wcześniej przy użyciu poprawki firmy Microsoft. Jeśli tak jest, Instalator skopiuje na komputer pliki RTMQFE. W przeciwnym przypadku program instalacyjny kopiuje pliki RTMGDR na komputer. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  824994 Opis zawartości pakietu aktualizacji produktu systemu Windows Server 2003
 • Ze względu na zależność plików i Instalatora lub wymagania dotyczące usuwania, te pakiety aktualizacyjne mogą zawierać dodatkowe pliki.

Aby usunąć tę aktualizację, należy użyć narzędzia Dodaj lub usuń programy (lub narzędzia Dodaj/Usuń programy) w Panelu sterowania. Kliknij opcję Internet Explorer Q822925, a następnie kliknij przycisk Zmień/Usuń (lub kliknij przycisk Dodaj/Usuń).

Administratorzy systemów Windows Server 2003 i Windows XP 64-Bit Edition, wersja 2003 mogą usunąć tę aktualizację za pomocą narzędzia Spuninst.exe Narzędzie Spuninst.exe znajduje się w folderze %Windir%\$NTUninstallKB818529$\Spuninst To narzędzie obsługuje następujące przełączniki Instalatora:
 • /? Wyświetlenie listy przełączników instalacji.
 • /u Korzystanie z trybu nienadzorowanego.
 • /f Wymuszenie zamknięcia innych programów przed zamknięciem systemu.
 • /z Rezygnacja z ponownego uruchamiania komputera po zakończeniu instalacji.
 • /q Tryb cichy (bez interakcji użytkownika).
Administratorzy wszystkich pozostałych wersji systemu Windows mogą usunąć tę aktualizację za pomocą narzędzia Ieuninst.exe. Ta poprawka instaluje narzędzie Ieuninst.exe w folderze %Windir%. To narzędzie obsługuje następujące przełączniki wiersza polecenia:
 • /? Wyświetlanie listy obsługiwanych przełączników.
 • /z Rezygnacja z ponownego uruchamiania komputera po zakończeniu instalacji.
 • /q Tryb cichy (bez interakcji użytkownika).
Na przykład aby usunąć tę aktualizację w trybie cichym, należy użyć następującego polecenia:
c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q822925.inf
Uwaga Zakłada się, że system Windows jest zainstalowany w folderze C:\Windows.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej poprawki, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Znane problemy

 • Po zastosowaniu zbiorczej poprawki zabezpieczeń dla programu Internet Explorer, którą dołączono do biuletynu zabezpieczeń Microsoft Security Bulletin MS03-032, przy próbie odwiedzenia stron sieci Web otwieranych w ramkach lub oknach za pomocą funkcji w języku JavaScript może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
  HTTP 404 — Nie znaleziono pliku
  Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  827667Komunikat o błędzie „HTTP 404 – Nie można odnaleźć pliku” podczas próby wejścia na strony sieci Web otwierane przez funkcje języka JavaScript w ramkach lub w oknach
 • Po zainstalowaniu tej poprawki i wysłaniu dowolnego żądania do usługi ASP.NET 1.0 w systemie Windows XP może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
  Serwer aplikacji jest niedostępny
  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  827641 BUG: "Server Application Unavailable" Error Message from ASP.NET After You Install the MS03-032 Security Update
 • Przy próbie usunięcia tej poprawki może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
  Wystąpił błąd podczas próby odinstalowania poprawki.
  Ten problem może wystąpić po zainstalowaniu programu Baan Front Office Client. Program Baan Front Office Client dodaje informację do wartości ciągu Path w następującym kluczu rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLORE.EXE
  Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLORE.EXE
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość ciągu Path, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  4. Z pola Dane wartości usuń znak średnika (;) i cały tekst po wyrazach „Internet Explorer”. W polu Dane wartości może się na przykład znajdować ciąg podobny do następującego:

   C:\Program Files\Internet Explorer
 • Aby na komputerze z systemem Windows Server 2003 lub Windows XP 64-Bit Edition, wydanie 2003 poprawnie usunąć (odinstalować) więcej niż jedną aktualizację zbiorczą dla programu Internet Explorer, należy usuwać aktualizacje zgodnie z kolejnością ich instalacji. Na przykład, jeśli zainstalowano aktualizację 818529, a następnie aktualizację 822925, należy usunąć najpierw aktualizację 822925, a po niej aktualizację 818529.
 • Na komputerze z systemem Windows 2000 lub Windows XP aktualizację krytyczną 813489 lub 818529 można zainstalować po zainstalowaniu aktualizacji krytycznej 822925. W takiej sytuacji zaktualizowane pliki aktualizacji krytycznej 822925 zostaną zamienione na starsze pliki z aktualizacji krytycznej 813489 lub 818529. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować ponownie aktualizację krytyczną 822925.
 • Aktualizację krytyczną 822925 w wersji dla programu Internet Explorer 5.5 z dodatkiem SP2 można zainstalować na komputerze z systemem Windows 2000 z dodatkiem SP3, na którym zainstalowano program Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP3. Aby rozwiązać ten problem, usuń aktualizację krytyczną 818529 w wersji dla programu Internet Explorer 5.5 z dodatkiem SP2, a następnie zainstaluj aktualizację krytyczną 818529 w wersji dla programu Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP3. Administratorzy mogą usunąć aktualizację programu Internet Explorer 5.5 z dodatkiem SP2 za pomocą narzędzia Ieuninst.exe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Informacje o usuwaniu” w tym artykule. Na przykład, aby usunąć tę aktualizację w trybie cichym, należy użyć następującego polecenia:
  c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q818529.inf
  Uwaga Zakłada się, że system Windows jest zainstalowany w folderze C:\Windows.
 • Po odinstalowaniu aktualizacji krytycznej 818529 z komputera z systemem Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows Millennium Edition lub Windows 98 wydanie drugie, nie można usunąć poprzednich aktualizacji zbiorczych dla programu Internet Explorer (na przykład aktualizacji krytycznej 813489). Zachowanie takie jest zgodne z projektem programu. Obsługiwane jest usuwanie tylko ostatnio zainstalowanej aktualizacji zbiorczej.
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje o znanych problemach, które mogą występować po zainstalowaniu tej aktualizacji, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  325192 Problemy występujące po zainstalowaniu aktualizacji programu Internet Explorer lub systemu Windows
Właściwości

Identyfikator artykułu: 822925 — ostatni przegląd: 01/04/2007 06:52:27 — zmiana: 10.5

Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4, Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 3, Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • KB822925
Opinia