Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (część 3)

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie


Niniejszy artykuł stanowi część 3 cyklu Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition.
Część 3 zawiera opis sposobu eksportowania, importowania i drukowania poszczególnych kluczy.
Aby zapoznać się z pozostałymi częściami, użyj łączy znajdujących się na końcu artykułu.

Inne artykuły na ten temat:

Część 1. Informacje o rejestrze Część 2. Przeglądanie rejestru Część 3. Eksportowanie poszczególnych kluczy Część 4. Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych konfiguracyjnych Część 5. Wyjście awaryjne: konsola odzyskiwania Część 6. Edytowanie rejestru Część 7. Wprowadzanie zmian

Uszkodzenie rejestru to poważny problem. Może on uniemożliwić uruchomienie systemu Windows lub spowodować jego niestabilność i częste zawieszanie się.

Aby uniknąć tej sytuacji, można skorzystać z różnych metod tworzenia kopii zapasowej rejestru i jego przywracania do prawidłowego stanu. Najprostszy sposób to wyeksportowanie poszczególnych kluczy, które będą edytowane; można je również wydrukować. W przypadku pojawienia się problemu można wtedy zaimportować wyeksportowane dane konfiguracyjne, dzięki czemu problem zostanie rozwiązany.

Eksportowanie klucza

 1. Uruchom Edytora rejestru. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit i kliknij przycisk OK.
 2. Wybierz klucz, który chcesz edytować.

  Skorzystaj z listy RunMRU wyświetlanej po wybraniu polecenia Uruchom w menu Start. Lista MRU (Most Recently Used, najczęściej używane) zawiera informacje o często używanych programach, folderach lub udziałach.  Znajduje się ona w kluczu

  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU.

  Wszystkie wpisy są numerowane małą czcionką, a wpis MRULIST zawiera informacje o kolejności, w jakiej są wyświetlane.
  Ta sama lista znajduje się w kluczu HKEY_USERS i jest oznaczona identyfikatorem zabezpieczeń aktualnie zalogowanego użytkownika.  Jeżeli zalogowany jest również inny użytkownik, jego lista znajduje się w tej samej lokalizacji (klucz HKEY_CURRENT_USER zawiera tylko listę aktywnego użytkownika). 3. W menu Plik kliknij polecenie Eksportuj. 4. Określ lokalizację, podaj nazwę pliku, w obszarze Zakres eksportu wybierz opcję Wybrana gałąź i kliknij przycisk Zapisz.
 5. Wyeksportowany klucz zostanie zapisany jako plik .reg.
 6. Plik można wyświetlać i edytować przy użyciu dowolnego edytora, np. Notatnika. Prawym przyciskiem myszy kliknij plik i wybierz polecenie Edytuj.


Drukowanie klucza

Aby zapewnić bezpieczeństwo, edytowany klucz można również wydrukować.

 1. Zaznacz klucz.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.
 3. W obszarze Zakres wydruku wybierz opcję Wybrana gałąź i kliknij przycisk Drukuj.
Importowanie klucza

Wyeksportowany klucz można w prosty sposób zaimportować do rejestru.

 1. Kliknij dwukrotnie plik .reg. 2. Kliknij przycisk Tak, a następnie przycisk OK.

Uwagi:

Podczas importowania klucza należy pamiętać, że oryginalny stan rejestru zostanie przywrócony tylko w następujących przypadkach:

 • Zmieniono wartość
 • Usunięto wpis

Ponieważ dane konfiguracyjne pliku .reg można zastąpić, zmiany w rejestrze zostaną zachowane w następujących przypadkach:
 • Dodano wpis lub klucz
 • Zmieniono nazwę wpisu lub klucza


Przykład

Przed zaimportowaniem wykonano następujące czynności:

 • Dodano nowy klucz
 • Dodano nowy wpis
 • Zmieniono nazwę wpisu MRUList na MRUListe
 • Usunięto wpis a
 • Zmieniono wartość wpisu b

Po zaimportowaniu zostają wykonane następujące czynności:

 • Wpis a zostaje przywrócony
 • Wartość wpisu b zostaje przywrócona
 • Zostaje dodany wpis MRUList

Oraz:

 • Nowy klucz zostaje zachowany
 • Nowy wpis zostaje zachowany
 • Wpis MRUListe o zmienionej nazwie zostaje zachowany


Wydruk może pomóc w usunięciu nieprawidłowych wpisów.

Eksportowanie oraz importowanie klucza jako pliku gałęzi

Jeżeli klucz rejestru jest eksportowany (a następnie importowany) jako plik gałęzi rejestru, a nie jako plik .reg, oryginalny stan klucza jest również przywracany. Podczas wykonywania tej operacji dane nie są zastępowane, tylko najpierw usuwane, a następnie zapisywane na nowo, dzięki czemu zostają zachowane nowe wpisy. Należy wybrać metodę odpowiednią do potrzeb.

 1. Uruchom Edytora rejestru. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit i kliknij przycisk OK.
 2. Wybierz klucz, który chcesz edytować.
 3. W menu Plik kliknij polecenie Eksportuj.
 4. Wybierz pozycję Pliki gałęzi rejestru (*.*) jako typ plików.
 5. Określ lokalizację, podaj nazwę pliku, w obszarze Zakres eksportu wybierz opcję Wybrana gałąź i kliknij przycisk Zapisz. 6. Wyeksportowany klucz zostanie zapisany jako plik gałęzi rejestru. 7. W przypadku potrzeby przywrócenia oryginalnego stanu po dokonaniu zmian w rejestrze nie można tego zrobić, klikając dwukrotnie plik. Należy wybrać polecenie Importuj w menu Plik Edytora rejestru. 8. Wyszukaj lokalizację, wybierz pozycję Pliki gałęzi rejestru (*.*) jako typ plików, podaj nazwę pliku i kliknij przycisk Otwórz.
 9. Po wykonaniu tych czynności klucz zostanie zapisany. Kliknij przycisk Tak, a następnie przycisk OK.


Przykładowy wynik eksportowania:Przykładowy wynik edytowania:Wynik importowania: przywrócenie poprzedniego stanu.MATERIAŁY REFERENCYJNE

Inne artykuły na ten temat:

CZĘŚĆ 1 Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (822890)
Informacje o rejestrze

CZĘŚĆ 2 Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (822955)
Przeglądanie rejestru

CZĘŚĆ 3 Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (822959)
Eksportowanie, importowanie i drukowanie poszczególnych kluczy

CZĘŚĆ 4 Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (823048)
Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych konfiguracyjnych

CZĘŚĆ 5 Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (823053)
Wyjście awaryjne: konsola odzyskiwania

CZĘŚĆ 6 Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (823060)
Edytowanie rejestru

CZĘŚĆ 7 Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (823107)
Wprowadzanie zmian

Ten artykuł jest tłumaczeniem z języka niemieckiego. Wszelkie późniejsze zmiany lub dodatki do oryginalnego artykułu w języku niemieckim mogą nie być uwzględnione w tym tłumaczeniu. Informacje zawarte w tym artykule są oparte na niemieckojęzycznych wersjach tego produktu. Dokładność tych informacji w odniesieniu do innych wersji językowych tego produktu nie została przetestowana w zakresie tego tłumaczenia. Firma Microsoft udostępnia te informacje bez żadnych gwarancji co do ich dokładności i przydatności ani co do kompletności i dokładności tłumaczenia.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 822959 — ostatni przegląd: 03/05/2004 09:49:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition

 • KB822959
Opinia
/html>