JAK: Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (część 3)

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Streszczenie


Niniejszy artykuł stanowi część 3 cyklu Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition.
Część 3 zawiera opis sposobu eksportowania, importowania i drukowania poszczególnych kluczy.
Aby zapoznać się z pozostałymi częściami, użyj łączy znajdujących się na końcu artykułu.

Inne artykuły na ten temat:

Część 1. Informacje o rejestrze Część 2. Przeglądanie rejestru Część 3. Eksportowanie poszczególnych kluczy Część 4. Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych konfiguracyjnych Część 5. Wyjście awaryjne: konsola odzyskiwania Część 6. Edytowanie rejestru Część 7. Wprowadzanie zmian

Uszkodzenie rejestru to poważny problem. Może on uniemożliwić uruchomienie systemu Windows lub spowodować jego niestabilność i częste zawieszanie się.

Aby uniknąć tej sytuacji, można skorzystać z różnych metod tworzenia kopii zapasowej rejestru i jego przywracania do prawidłowego stanu. Najprostszy sposób to wyeksportowanie poszczególnych kluczy, które będą edytowane; można je również wydrukować. W przypadku pojawienia się problemu można wtedy zaimportować wyeksportowane dane konfiguracyjne, dzięki czemu problem zostanie rozwiązany.

Eksportowanie klucza

 1. Uruchom Edytora rejestru. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit i kliknij przycisk OK.
 2. Wybierz klucz, który chcesz edytować.

  Skorzystaj z listy RunMRU wyświetlanej po wybraniu polecenia Uruchom w menu Start. Lista MRU (Most Recently Used, najczęściej używane) zawiera informacje o często używanych programach, folderach lub udziałach.  Znajduje się ona w kluczu

  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU.

  Wszystkie wpisy są numerowane małą czcionką, a wpis MRULIST zawiera informacje o kolejności, w jakiej są wyświetlane.
  Ta sama lista znajduje się w kluczu HKEY_USERS i jest oznaczona identyfikatorem zabezpieczeń aktualnie zalogowanego użytkownika.  Jeżeli zalogowany jest również inny użytkownik, jego lista znajduje się w tej samej lokalizacji (klucz HKEY_CURRENT_USER zawiera tylko listę aktywnego użytkownika). 3. W menu Plik kliknij polecenie Eksportuj. 4. Określ lokalizację, podaj nazwę pliku, w obszarze Zakres eksportu wybierz opcję Wybrana gałąź i kliknij przycisk Zapisz.
 5. Wyeksportowany klucz zostanie zapisany jako plik .reg.
 6. Plik można wyświetlać i edytować przy użyciu dowolnego edytora, np. Notatnika. Prawym przyciskiem myszy kliknij plik i wybierz polecenie Edytuj.


Drukowanie klucza

Aby zapewnić bezpieczeństwo, edytowany klucz można również wydrukować.

 1. Zaznacz klucz.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.
 3. W obszarze Zakres wydruku wybierz opcję Wybrana gałąź i kliknij przycisk Drukuj.
Importowanie klucza

Wyeksportowany klucz można w prosty sposób zaimportować do rejestru.

 1. Kliknij dwukrotnie plik .reg. 2. Kliknij przycisk Tak, a następnie przycisk OK.

Uwagi:

Podczas importowania klucza należy pamiętać, że oryginalny stan rejestru zostanie przywrócony tylko w następujących przypadkach:

 • Zmieniono wartość
 • Usunięto wpis

Ponieważ dane konfiguracyjne pliku .reg można zastąpić, zmiany w rejestrze zostaną zachowane w następujących przypadkach:
 • Dodano wpis lub klucz
 • Zmieniono nazwę wpisu lub klucza


Przykład

Przed zaimportowaniem wykonano następujące czynności:

 • Dodano nowy klucz
 • Dodano nowy wpis
 • Zmieniono nazwę wpisu MRUList na MRUListe
 • Usunięto wpis a
 • Zmieniono wartość wpisu b

Po zaimportowaniu zostają wykonane następujące czynności:

 • Wpis a zostaje przywrócony
 • Wartość wpisu b zostaje przywrócona
 • Zostaje dodany wpis MRUList

Oraz:

 • Nowy klucz zostaje zachowany
 • Nowy wpis zostaje zachowany
 • Wpis MRUListe o zmienionej nazwie zostaje zachowany


Wydruk może pomóc w usunięciu nieprawidłowych wpisów.

Eksportowanie oraz importowanie klucza jako pliku gałęzi

Jeżeli klucz rejestru jest eksportowany (a następnie importowany) jako plik gałęzi rejestru, a nie jako plik .reg, oryginalny stan klucza jest również przywracany. Podczas wykonywania tej operacji dane nie są zastępowane, tylko najpierw usuwane, a następnie zapisywane na nowo, dzięki czemu zostają zachowane nowe wpisy. Należy wybrać metodę odpowiednią do potrzeb.

 1. Uruchom Edytora rejestru. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit i kliknij przycisk OK.
 2. Wybierz klucz, który chcesz edytować.
 3. W menu Plik kliknij polecenie Eksportuj.
 4. Wybierz pozycję Pliki gałęzi rejestru (*.*) jako typ plików.
 5. Określ lokalizację, podaj nazwę pliku, w obszarze Zakres eksportu wybierz opcję Wybrana gałąź i kliknij przycisk Zapisz. 6. Wyeksportowany klucz zostanie zapisany jako plik gałęzi rejestru. 7. W przypadku potrzeby przywrócenia oryginalnego stanu po dokonaniu zmian w rejestrze nie można tego zrobić, klikając dwukrotnie plik. Należy wybrać polecenie Importuj w menu Plik Edytora rejestru. 8. Wyszukaj lokalizację, wybierz pozycję Pliki gałęzi rejestru (*.*) jako typ plików, podaj nazwę pliku i kliknij przycisk Otwórz.
 9. Po wykonaniu tych czynności klucz zostanie zapisany. Kliknij przycisk Tak, a następnie przycisk OK.


Przykładowy wynik eksportowania:Przykładowy wynik edytowania:Wynik importowania: przywrócenie poprzedniego stanu.MATERIAŁY REFERENCYJNE

Inne artykuły na ten temat:

CZĘŚĆ 1 Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (822890)
Informacje o rejestrze

CZĘŚĆ 2 Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (822955)
Przeglądanie rejestru

CZĘŚĆ 3 Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (822959)
Eksportowanie, importowanie i drukowanie poszczególnych kluczy

CZĘŚĆ 4 Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (823048)
Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych konfiguracyjnych

CZĘŚĆ 5 Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (823053)
Wyjście awaryjne: konsola odzyskiwania

CZĘŚĆ 6 Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (823060)
Edytowanie rejestru

CZĘŚĆ 7 Porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (823107)
Wprowadzanie zmian

Ten artykuł jest tłumaczeniem z języka niemieckiego. Wszelkie późniejsze zmiany lub dodatki do oryginalnego artykułu w języku niemieckim mogą nie być uwzględnione w tym tłumaczeniu. Informacje zawarte w tym artykule są oparte na niemieckojęzycznych wersjach tego produktu. Dokładność tych informacji w odniesieniu do innych wersji językowych tego produktu nie została przetestowana w zakresie tego tłumaczenia. Firma Microsoft udostępnia te informacje bez żadnych gwarancji co do ich dokładności i przydatności ani co do kompletności i dokładności tłumaczenia.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 822959 — ostatni przegląd: 03/05/2004 09:49:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition

 • KB822959
Opinia