Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Po zainstalowaniu programu Windows SharePoint Services podczas przeglądania serwera z programem Exchange Server 2003 za pomocą programu Outlook Web Access (OWA) jest wyświetlany komunikat o błędzie „Nie można odnaleźć strony”

Symptomy
Podczas próby przeglądania klienta programu Microsoft Exchange Server 2003 za pomocą programu Microsoft Outlook Web Access może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Nie można odnaleźć strony
Przyczyna
Ten problem może wystąpić po zainstalowaniu programu Microsoft Windows SharePoint Services na serwerze, na którym jest uruchomiony program Microsoft Exchange Server. Filtr ISAPI programu Windows SharePoint Services obsługuje wszystkie przychodzące adresy URL. Podczas przeglądania jednego z katalogów wirtualnych programu Exchange Server 2003 filtr ISAPI nie lokalizuje ścieżki URL folderu.
Rozwiązanie
W celu rozwiązania tego problemu i zapewnienia poprawnego funkcjonowania zarówno programu Windows SharePoint Services, jak i programu Exchange Server 2003 należy włączyć uwierzytelnianie Kerberos i wykluczyć foldery (katalogi) używane przez program Microsoft Exchange Server 2003. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Skonfiguruj serwer wirtualny, na którym są uruchomione programy Windows SharePoint Services i Exchange Server 2003, do korzystania z uwierzytelniania Kerberos.

  Po rozszerzeniu serwera wirtualnego przy użyciu programu Windows SharePoint Services uwierzytelnianie Kerberos jest wyłączone, a włączone jest zintegrowane uwierzytelnianie systemu Windows. Aby zapewnić poprawne funkcjonowanie programu Exchange Server 2003, należy skonfigurować serwer wirtualny do korzystania z uwierzytelniania Kerberos. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu konfigurowania programu Windows SharePoint Services na potrzeby korzystania z uwierzytelniania Kerberos, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  832769 How to configure a Windows SharePoint Services virtual server to use Kerberos authentication and how to switch from Kerberos authentication back to NTLM authentication
 2. Wyklucz następujące foldery (katalogi) używane przez program Microsoft Exchange Server 2003:
  • Public
  • Exchange
  • Exadmin
  • OMA
  • Microsoft-Server-ActiveSync
  • ExchWeb
  Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Na serwerze, na którym są uruchomione programy Exchange Server 2003 i Windows SharePoint Services, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie SharePoint Central Administration.
  2. W obszarze Virtual Server Configuration kliknij przycisk Configure virtual server settings.
  3. Na karcie Virtual Server List kliknij serwer wirtualny, który musisz dodać do wykluczonej ścieżki.
  4. W obszarze Virtual Server Management kliknij przycisk Define Managed Paths.
  5. W sekcji Add a New Path wpisz ścieżkę, którą należy wykluczyć, w polu Path.
  6. Kliknij przycisk Excluded Path, a następnie kliknij przycisk OK.
  7. Powtórz kroki od 4 do 6 dla każdego folderu, który chcesz wykluczyć.
Jeżeli trzeba korzystać z programu Outlook Mobile Access razem z programem Microsoft Windows SharePoint Services, należy wykonać dodatkową czynność. Oprócz tego nie należy wykluczać ścieżki programu OMA, aby zapewnić dostępność tego katalogu wirtualnego. Należy otworzyć plik Web.config programu OMA znajdujący się w ścieżce
\Program Files\Exchsrvr\OMA\browse\web.config
i dodać następujące dyrektywy w pliku Web.config między wpisami <system.web></system.web>. Należy dodać te dyrektywy bezpośrednio po wpisie <system.web>, aby zachować prostą strukturę pliku:
<!--     Czyszczenie programu obsługi WSS ASP.Net i określanie domyślnego programu obsługi ASP.Net dla wszystkich stron   -->   <httpHandlers>    <clear />    <add verb="*" path="*.aspx" type="System.Web.UI.PageHandlerFactory" />  </httpHandlers>   <!--     Ponowne ustawianie poziomu zaufania Full (Pełne). WSS konfiguruje bardzo restrykcyjne zasady zaufania,     które nie zezwalają na poprawne uruchomienie programu OMA.  -->   <trust level="Full" originUrl="" />   <!--    Włączenie modułu sesji. Tę operację można również wykonać w pliku WSS Web.config, jednak     moduł nie jest włączony domyślnie.      Jeżeli zostanie wyświetlony następujący komunikat:     Komunikat o błędzie analizatora: Moduł „Session” jest już w aplikacji i nie może być ponownie dodany     Można usunąć następującą sekcję <httpModules></httpModules>, ponieważ     sesja jest już włączona na serwerze wirtualnym   -->    <httpModules>    <add name="Session" type="System.Web.SessionState.SessionStateModule"/>  </httpModules> <!-- Włączenie sesji dla stron w aplikacji OMA --><pages enableSessionState="true" enableViewState="true" enableViewStateMac="true" validateRequest="false" />
Po dodaniu dyrektyw należy zapisać plik Web.config.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 823265 — ostatni przegląd: 03/30/2007 17:32:00 — zmiana: 5.2

 • Microsoft Windows SharePoint Services
 • kberrmsg kbtshoot kbprb KB823265
Opinia