Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Zaplanowane zadania przestają być uruchamiane po usunięciu dodatku Service Pack 4 dla systemu Windows 2000

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po uaktualnieniu komputera z systemem Windows 2000 do systemu Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 (SP4), a następnie usunięciu dodatku SP4, utworzone przez użytkownika zaplanowane zadania przestają być uruchamiane. Jeśli wyświetli się stan zaplanowanego zadania, pojawia się następujący komunikat:
Stan: Nie można uruchomić
Jeśli zostanie wyświetlony plik dziennika tworzony przez harmonogram zadań (C:\WINNT\SchedLgU.txt), będzie on zawierał następującą lub podobną informację:
Command Prompt.job" (cmd.exe) 6/13/2003 11:10:00 AM ** BŁĄD **
Próba pobrania informacji o koncie konkretnego zadania nie powiodła się; z tego powodu zadanie nie zostało uruchomione. Wystąpił błąd albo brak istniejących informacji o koncie zadania.
Konkretny błąd:
0x8004130f: W bazie danych zabezpieczeń Harmonogramu zadań nie można znaleźć informacji o koncie wskazanego zadania.
Jeśli zainstaluje się dodatek SP4 ponownie, zaplanowane zadanie i tak nie będzie uruchamiane.
Przyczyna
Problem ten występuje z powodu zmiany dokonywanej w danych przechowywanych w bazie danych poświadczeń podczas instalowania dodatku SP4 dla systemu Windows 2000 .

Podczas instalowania dodatku SP4 dane przechowywane w bazie danych poświadczeń są konwertowane na format zgodny z dodatkiem SP4. Zostaje skonfigurowany klucz rejestru wskazujący, że dane zostały przekonwertowane na format SP4. Jeśli dodatek SP4 zostanie usunięty, usunięty zostanie również klucz rejestru. Dzieje się tak po to, aby podczas późniejszych instalacji dodatku SP4 dane były konwertowane na format SP4. Jednak same dane pozostają niezmienione, przez co poświadczenia wykorzystywane do uruchomienia zaplanowanego zadania są nieważne, gdy dostęp do nich uzyskuje wcześniejsza wersja systemu Windows 2000.

Usługa Harmonogram zadań zawiera również kod służący do analizowania bazy danych poświadczeń, który usuwa z niego ewentualne dane niepasujące do żadnego istniejącego zadania. Dlatego wszystkie poświadczenia zapisane po zainstalowaniu dodatku SP4 są przez wcześniejsze wersje systemu Windows usuwane. Kod porządkujący jest uruchamiany 10 minut po uruchomieniu usługi Harmonogram zadań i ilekroć z folderu Zadania zostanie usunięty jakikolwiek plik. Jeśli zatem użytkownik utworzył zaplanowane zadania w systemie Windows 2000 z dodatkiem SP4, a następnie usunął dodatek SP4, aby powrócić do wcześniejszej wersji systemu Windows 2000, poświadczenia zaplanowanych zadań zostaną usunięte w sytuacji, gdy usługa Harmonogram zadań będzie uruchomiona przez przynajmniej 10 minut, zanim zainstaluje się ponownie dodatek SP4.
Obejście problemu
Aby obejść ten problem, należy ponownie wprowadzić poświadczenia dla każdego z zaplanowanych zadań. Jeśli dodatek SP4 zostanie usunięty, a następnie poświadczenia zaplanowanego zadania zostaną wprowadzone ponownie, zostaną utworzone nowe poświadczenia ważne na aktualnie uruchomionym poziomie dodatku Service Pack systemu Windows. Jeśli później zostanie zainstalowany dodatek SP4, te nowe poświadczenia zostaną przekonwertowane na poświadczenia zgodne z dodatkiem SP4.

Uwaga: Jeśli chcesz usunąć, a następnie ponownie zainstalować dodatek SP4, a dodatek SP4 nie był jeszcze usuwany, wykonaj następujące kroki:
  1. Zatrzymaj usługę Harmonogram zadań i ustaw jej typ uruchamiania na Wyłączone.
  2. Usuń dodatek SP4 dla systemu Windows 2000.
  3. Ponownie zainstaluj dodatek SP4 dla systemu Windows 2000.
  4. Uruchom usługę Harmonogram zadań i ustaw jej typ uruchamiania na Automatycznie.
Poprzednio zaplanowane poprzednio będą nadal uruchamiane.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 823441 — ostatni przegląd: 02/27/2014 16:01:09 — zmiana: 2.1

Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbnofix kbbug KB823441
Opinia