Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Ustalanie, czy dana wersja programu Microsoft Project jest wersją Retail czy Enterprise Edition

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W tym artykule krok po kroku opisano różnice między wydaniami Standard i Professional programu Microsoft Office Project 2003. Opisano w nim również, jak ustalić, która wersja programu jest zainstalowana na komputerze.

Jak ustalić, czy dana wersja programu Microsoft Project jest wersją Retail czy Enterprise Edition

Mimo że wydania Retail i Enterprise programu Microsoft Project są prawie identyczne, w niektórych sytuacjach może zajść konieczność ustalenia, która z nich jest zainstalowana na komputerze. Aby ustalić wersję programu Microsoft Project, należy zastosować jedno lub kilka następujących kryteriów:
Jednostka magazynowa (SKU) programu Microsoft Project
Nazwa pliku .msi na dysku CD z programem Microsoft Project
Konieczność aktywacji
Źródło instalacji

Wyświetlanie informacji o jednostce magazynowej (SKU) programu Microsoft Project

Istnieje wiele jednostek magazynowych (SKU) dla programu Microsoft Project 2003. W następującej tabeli podano listę jednostek magazynowych programu Microsoft Project, które są dostępne dla wersji Retail i Enterprise.
  SKU programu MS Project     Dostępne wersje  ----------------------------------------------------  Server              Server  Professional           Enterprise i Retail  Standard             Enterprise i Retail
Ponieważ jednostki magazynowe wersji Enterprise i Retail mogą się pokrywać, należy użyć jednej z innych metod, które podano w tym artykule, aby ustalić, która wersja programu Microsoft Project jest zainstalowana na komputerze.

Wyświetlanie nazwy pliku .msi znajdującego się na dysku CD z programem Microsoft Project

Nazwa pliku pakietu .msi Instalatora Windows znajdującego się na dysku CD z programem Microsoft Project różni się w zależności od wydania programu Microsoft Project. Na dyskach CD z programami Microsoft Project Standard i Microsoft Project Professional plik .msi znajduje się w katalogu głównym, a na dysku CD z programem Microsoft Project Server CD-ROM — w folderze Prjsvr. W następującej tabeli podano listę różnych nazw pliku .msi i odpowiadające im wydanie.
  Wydanie programu MS Project  Wersja    Nazwa pliku .msi  ------------------------------------------------------------  Server             Retail    Prjsvr.msi   Server             Enterprise  Prjsvre.msi  Standard            Retail    Prjstd.msi  Standard            Enterprise  Prjstde.msi  Professional          Retail    Prjpro.msi  Professional          Enterprise  Prjproe.msi
Jeśli nie masz dostępu do dysku CD z programem Microsoft Project CD-ROM, zastosuj jedną z innych metod, które opisano w tym artykule.

Uwzględnianie konieczności aktywacji

Jeśli program Microsoft Project wymaga aktywacji, jest to wersja Retail. Wersje Enterprise programu Microsoft Project są uzyskiwane na podstawie umów wielolicencyjnych i nie wymagają aktywacji produktu.

Uwzględnianie źródła instalacji

Wersję zainstalowanego programu Microsoft Project można ustalić na podstawie źródła jego instalacji. Jeśli program Microsoft Project zainstalowano przy użyciu jednego z dwóch następujących źródeł, jest to wersja Enterprise:
 • Administracyjna instalacja sieciowa
 • Adres sieci Web za pomocą przeglądarki
Takie źródła instalacji można tworzyć tylko przy użyciu programu Microsoft Project w wersji Enterprise.

Jeśli program Microsoft Project zainstalowano z dysku CD, zastosuj jedną z metod, które podano wcześniej w tym artykule, aby ustalić, czy jest to program Microsoft Project w wersji Retail czy Enterprise.

Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu Microsoft Project, kliknij następujące łącze w celu połączenia się z witryną firmy Microsoft w sieci Web:

http://office.microsoft.com/en-us/project/default.aspx

Właściwości

Identyfikator artykułu: 823480 — ostatni przegląd: 01/31/2007 02:44:09 — zmiana: 2.8

 • Microsoft Office Project Server 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • KB823480
Opinia