MS03-023: Przepełnienie buforu w konwerterze HTML może umożliwić wykonanie kodu

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Support for Windows Server 2003 ended on July 14, 2015

Microsoft ended support for Windows Server 2003 on July 14, 2015. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Symptomy
Wszystkie wersje systemu Microsoft Windows obsługują konwersję plików. Dzięki tej funkcji użytkownicy systemu Microsoft Windows mogą konwertować pliki z jednego formatu na inny. W szczególności systemy Microsoft Windows obsługują konwersję dokumentów HTML. Korzystając z tej funkcji, użytkownicy mogą przeglądać, importować i zapisywać pliki w formacie HTML.

Sposób, w jaki konwerter HTML systemu Microsoft Windows obsługuje żądania konwersji podczas operacji wycinania i wklejania, zawiera lukę. Luka istnieje, ponieważ umiejętnie zmodyfikowane żądanie wysłane do konwertera HTML może stać się przyczyną nieprawidłowego działania konwertera, umożliwiając wykonanie kodu w kontekście aktualnie zalogowanego użytkownika. Program Microsoft Internet Explorer korzysta z tej funkcji, dlatego osoba atakująca może przygotować umiejętnie zmodyfikowaną stronę sieci Web lub wiadomość e-mail w formacie HTML, która spowoduje wykonanie przez konwerter HTML dowolnego kodu na komputerze użytkownika. Jeżeli użytkownik odwiedzi witrynę sieci Web osoby atakującej, osoba ta może wykorzystać tę lukę bez jakichkolwiek dodatkowych akcji użytkownika.

Aby wykorzystać tę lukę, osoba atakująca musi utworzyć umiejętnie zmodyfikowaną wiadomość e-mail w formacie HTML i wysłać ją do użytkownika. Alternatywna metoda polega na udostępnieniu witryny sieci Web zawierającej stronę sieci Web, którą zaprojektowano do wykorzystywania luk tego typu. Osoba atakująca musi nakłonić użytkownika do odwiedzenia takiej witryny.

Domyślnie programy Outlook Express 6.0 i Outlook 2002 otwierają pocztę HTML w strefie witryn z ograniczeniami. Po zainstalowaniu poprawki zabezpieczeń poczty e-mail programy Outlook 98 i Outlook 2000 również otwierają pocztę HTML w strefie witryn z ograniczeniami. Klienci korzystający z tych produktów nie są narażeni na ataki przy użyciu poczty e-mail, polegające na próbie automatycznego wykorzystania podobnych luk. Osoba atakująca nie może wymusić na użytkownikach odwiedzenia szkodliwej witryny sieci Web. Kierowanie użytkowników do szkodliwych witryn sieci Web musi odbywać się w sposób nieuczciwy, co zwykle polega na zachęcaniu użytkowników do kliknięcia łącza, które prowadzi do witryny osoby atakującej.
Rozwiązanie

Informacje o poprawce zabezpieczeń

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak usunąć tę lukę, kliknij poniższe łącze, odpowiadające danemu systemowi operacyjnemu:

System Windows Server 2003 (wszystkie wersje)

Informacje dotyczące pobierania

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft – Centrum pobierania:

System Windows Server 2003, wersje 32-bitowe
PobierzPobierz pakiet 823559 teraz.
Windows Server 2003, wersje 64-bitowe dla systemów z procesorem Itanium
PobierzPobierz pakiet 823559 teraz.

Data wydania: 9 lipca 2003

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co utrudnia nieautoryzowane zmiany w pliku.

Wymagania wstępne

W przypadku tej poprawki wymagany jest system Windows Server 2003.

Informacje dotyczące instalacji

Ta poprawka obsługuje następujące przełączniki Instalatora:
 • /?: Wyświetlenie listy przełączników instalacyjnych.
 • /u: Korzystanie z trybu nienadzorowanego.
 • /f: Wymuszanie zamknięcia innych programów podczas wyłączania komputera.
 • /n: Pomijanie wykonywania kopii zapasowej plików przeznaczonych do usunięcia.
 • /o: Zastępowanie plików OEM bez monitowania.
 • /z: Rezygnacja z ponownego uruchomienia komputera po zakończeniu instalacji.
 • /q: Korzystanie z trybu cichego (bez interakcji użytkownika).
 • /l: Wyświetlanie listy zainstalowanych poprawek.
 • /x: Wyodrębnianie plików bez uruchamiania Instalatora.
Aby sprawdzić, czy poprawka jest zainstalowana na danym komputerze, należy potwierdzić istnienie następującego klucza rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Window Server 2003\SP1\KB823559

Informacje dotyczące rozmieszczania

Aby zainstalować poprawkę bez jakiejkolwiek interwencji ze strony użytkownika, należy użyć następującego wiersza polecenia:
windowsserver2003-kb823559-x86-enu /u /q
Aby zainstalować poprawkę, nie wymuszając ponownego uruchomienia komputera, należy użyć następującego wiersza polecenia:
windowsserver2003-kb823559-x86-enu /z
Uwaga Powyższe przełączniki można łączyć w jednym wierszu polecenia.

Aby uzyskać informacje o tym, jak rozmieścić tę poprawkę przy użyciu usług aktualizacji oprogramowania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki nie trzeba ponownie uruchamiać komputera.

Informacje dotyczące usuwania

Aby usunąć tę poprawkę, użyj narzędzia Panelu sterowania o nazwie Dodaj/Usuń programy.

Administratorzy systemów mogą usunąć tę poprawkę za pomocą narzędzia Spuninst.exe. Narzędzie Spuninst.exe znajduje się w folderze %Windir%\$NTUninstallkbNumber$\Spuninst i obsługuje następujące przełączniki Instalatora:
 • /?: Wyświetlenie listy przełączników instalacyjnych.
 • /u: Tryb nienadzorowany.
 • /f: Wymuszanie zamknięcia innych programów podczas wyłączania komputera.
 • /z: Rezygnacja z ponownego uruchomienia komputera po zakończeniu instalacji.
 • /q: Korzystanie z trybu cichego (bez interakcji użytkownika).

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje dotyczące plików

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Universal Time Coordinate). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godz. Wersja     Rozmiar Nazwa pliku  Platforma  ---------------------------------------------------------------------  27-cze-2003 18:16 2003.1100.5426 311 864 Whtml32.cnv  IA-64  27-cze-2003 18:16 2003.1100.5426 116 288 Wmsconv97.dll IA-64  27-cze-2003 18:16 2003.1100.5426 311 864 Html32.cnv   x86  27-cze-2003 18:16 2003.1100.5426 116 288 Msconv97.dll  x86

System Windows XP (wszystkie wersje)

Informacje dotyczące pobierania

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
Systemy Windows XP Professional i Windows XP Home Edition
PobierzPobierz pakiet 823559 teraz.
System Windows XP 64-bit Edition
PobierzPobierz pakiet 823559 teraz.

Data wydania: 9 lipca 2003

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft używa najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili publikacji pliku. Plik jest przechowywany na serwerach z zaawansowanym poziomem zabezpieczeń, które ułatwiają ochronę przed wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Ta poprawka wymaga systemu Windows XP lub Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1).Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje dotyczące instalacji

Ta poprawka obsługuje następujące przełączniki Instalatora:
 • /?: Wyświetlenie listy przełączników instalacyjnych.
 • /u: Korzystanie z trybu nienadzorowanego.
 • /f: Wymuszanie zamknięcia innych programów podczas wyłączania komputera.
 • /n: Pomijanie wykonywania kopii zapasowej plików przeznaczonych do usunięcia.
 • /o: Zastępowanie plików OEM bez monitowania.
 • /z: Rezygnacja z ponownego uruchomienia komputera po zakończeniu instalacji.
 • /q: Korzystanie z trybu cichego (bez interakcji użytkownika).
 • /l: Wyświetlanie listy zainstalowanych poprawek.
 • /x: Wyodrębnianie plików bez uruchamiania Instalatora.
Aby sprawdzić, czy poprawka jest zainstalowana na danym komputerze, należy potwierdzić istnienie następującego klucza rejestru:

System Windows XP
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP1\KB823559
Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB823559

Informacje dotyczące rozmieszczania

Aby zainstalować poprawkę bez jakiejkolwiek interwencji ze strony użytkownika, należy użyć następującego wiersza polecenia:
windowsxp-kb823559-x86-enu /u /q
Aby zainstalować poprawkę, nie wymuszając ponownego uruchomienia komputera, należy użyć następującego wiersza polecenia:
windowsxp-kb823559-x86-enu /z
Uwaga Powyższe przełączniki można łączyć w jednym wierszu polecenia.

Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu rozmieszczania tej poprawki przy użyciu usług aktualizacji oprogramowania, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki nie trzeba ponownie uruchamiać komputera.

Informacje dotyczące usuwania

Aby usunąć tę poprawkę, użyj narzędzia Panelu sterowania o nazwie Dodaj/Usuń programy.

Administratorzy systemów mogą użyć narzędzia Spuninst.exe do usunięcia tej poprawki. Narzędzie Spuninst.exe znajduje się w folderze %Windir%\$NTUninstallkbNumber$\Spuninst i obsługuje następujące przełączniki Instalatora:
 • /?: Wyświetlenie listy przełączników instalacyjnych.
 • /u: Korzystanie z trybu nienadzorowanego.
 • /f: Wymuszanie zamknięcia innych programów podczas wyłączania komputera.
 • /z: Rezygnacja z ponownego uruchomienia komputera po zakończeniu instalacji.
 • /q: Korzystanie z trybu cichego (bez interakcji użytkownika).

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje dotyczące plików

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Universal Time Coordinate). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godz.   Wersja     Rozmiar Nazwa pliku  Platforma  ------------------------------------------------------------------------  27-cze-2003 16:38:00 2003.1100.5426 311 864 Whtml32.cnv  IA-64  27-cze-2003 16:38:00 2003.1100.5426 116 288 Wmsconv97.dll IA-64  27-cze-2003 16:38:00 2003.1100.5426 311 864 Html32.cnv   x86  27-cze-2003 16:38:00 2003.1100.5426 116 288 Msconv97.dll  x86

Windows 2000

Informacje dotyczące pobierania

Poniższy plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft – Centrum pobierania:


PobierzPobierz pakiet 823559 teraz.

Data wydania: 9 lipca 2003

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Plik jest przechowywany na serwerach z zaawansowanym poziomem zabezpieczeń, które ułatwiają ochronę przed wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian w pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co utrudnia nieautoryzowane zmiany w pliku.

Wymagania wstępne

W przypadku tej poprawki wymagana jest wersja systemu Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2), systemu Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3) lub system Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 (SP4).Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Informacje dotyczące instalacji

Ta poprawka obsługuje następujące przełączniki Instalatora:
 • /?: Wyświetlenie listy przełączników instalacyjnych.
 • /u: Korzystanie z trybu nienadzorowanego.
 • /f: Wymuszanie zamknięcia innych programów podczas wyłączania komputera.
 • /n: Pomijanie wykonywania kopii zapasowej plików przeznaczonych do usunięcia.
 • /o: Zastępowanie plików OEM bez monitowania.
 • /z: Rezygnacja z ponownego uruchomienia komputera po zakończeniu instalacji.
 • /q: Korzystanie z trybu cichego (bez interakcji użytkownika).
 • /l: Wyświetlanie listy zainstalowanych poprawek.
 • /x: Wyodrębnianie plików bez uruchamiania Instalatora.
Aby sprawdzić, czy poprawka jest zainstalowana na danym komputerze, należy potwierdzić istnienie następującego klucza rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP5\KB823559

Informacje dotyczące rozmieszczania

Aby zainstalować poprawkę bez jakiejkolwiek interwencji ze strony użytkownika, należy użyć następującego wiersza polecenia:
windows2000-kb823559-x86-enu /u /q
Aby zainstalować poprawkę, nie wymuszając ponownego uruchomienia komputera, należy użyć następującego wiersza polecenia:
windows2000-kb823559-x86-enu /z
Uwaga Powyższe przełączniki można łączyć w jednym wierszu polecenia.

Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu rozmieszczania tej poprawki przy użyciu usług aktualizacji oprogramowania, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki nie trzeba ponownie uruchamiać komputera.

Informacje dotyczące usuwania

Aby usunąć tę poprawkę, użyj narzędzia Panelu sterowania o nazwie Dodaj/Usuń programy.

Administratorzy systemów mogą użyć narzędzia Spuninst.exe do usunięcia tej poprawki. Narzędzie Spuninst.exe znajduje się w folderze %Windir%\$NTUninstallkbNumber$\Spuninst i obsługuje następujące przełączniki Instalatora:
 • /?: Wyświetlenie listy przełączników instalacyjnych.
 • /u: Korzystanie z trybu nienadzorowanego.
 • /f: Wymuszanie zamknięcia innych programów podczas wyłączania komputera.
 • /z: Rezygnacja z ponownego uruchomienia komputera po zakończeniu instalacji.
 • /q: Korzystanie z trybu cichego (bez interakcji użytkownika).

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje dotyczące plików

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Universal Time Coordinate). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godz.   Wersja     Rozmiar Nazwa pliku  -----------------------------------------------------------  27-cze-2003 15:22:00 2003.1100.5426 311 864 Html32.cnv  27-cze-2003 15:22:00 2003.1100.5426 116 288 Msconv97.dll

Windows NT 4.0 (wszystkie wersje)

Informacje dotyczące pobierania

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
Windows NT 4.0
PobierzPobierz pakiet 823559 teraz.
System Windows NT 4.0 Server, Terminal Server Edition
PobierzPobierz pakiet 823559 teraz.

Data wydania: 9 lipca 2003

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Plik jest przechowywany na serwerach z zaawansowanym poziomem zabezpieczeń, które ułatwiają ochronę przed wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian w pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co utrudnia nieautoryzowane zmiany w pliku.

Wymagania wstępne

Ta poprawka wymaga systemu Windows NT 4.0 z dodatkiem Service Pack 6a (SP6a) lub systemu Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition z dodatkiem Service Pack 6 (SP6).Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
152734 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows NT 4.0

Informacje dotyczące instalacji

Ta poprawka obsługuje następujące przełączniki Instalatora:
 • /q: Określa tryb dyskretny lub pomijanie komunikatów podczas wyodrębniania plików.
 • /q:u: Określa tryb cichy użytkownika. W tym trybie są wyświetlane wybrane okna dialogowe zawierające informacje przeznaczone dla użytkownika.
 • /q:a: Określa tryb cichy administratora. W tym trybie nie są wyświetlane żadne okna dialogowe zawierające informacje dla użytkownika.
 • /t: ścieżka Docelowy folder do wyodrębniania plików.
 • /c: Wyodrębnianie plików bez ich instalowania. Jeśli nie został określony przełącznik /t: ścieżka, wyświetlany jest monit o określenie folderu docelowego.
 • /c: ścieżka Określa ścieżkę i nazwę pliku .inf lub pliku .exe Instalatora.
 • /r:n: Komputer nigdy nie jest ponownie uruchamiany po zakończeniu instalacji.
 • /r:i: Monitowanie użytkownika o ponowne uruchomienie komputera, jeżeli jest to wymagane, z wyjątkiem sytuacji, w której został użyty przełącznik /q:a.
 • /r:a: Komputer jest zawsze ponownie uruchamiany po zakończeniu instalacji.
 • /r:s: Ponowne uruchomienie komputera po zakończeniu instalacji bez monitowania użytkownika.

Informacje dotyczące rozmieszczania

Aby zainstalować poprawkę bez jakiejkolwiek interwencji ze strony użytkownika, należy użyć następującego wiersza polecenia:
windows-kb823559-enu /q:a
Aby zainstalować poprawkę, nie wymuszając ponownego uruchomienia komputera, należy użyć następującego wiersza polecenia:
windows-kb823559-enu /r:n
Uwaga Powyższe przełączniki można łączyć w jednym wierszu polecenia.

Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu rozmieszczania tej poprawki przy użyciu usług aktualizacji oprogramowania, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki nie trzeba ponownie uruchamiać komputera.

Informacje dotyczące usuwania

Aby usunąć tę poprawkę, użyj narzędzia Panelu sterowania o nazwie Dodaj/Usuń programy.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje dotyczące plików

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Universal Time Coordinate). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godz. Wersja     Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------  27-cze-2003 02:19 2003.1100.5426 311 864 Html32.cnv  27-cze-2003 02:19 2003.1100.5426 116 288 Msconv97.dll

Windows Millennium Edition, Windows 98 Wydanie drugie, Windows 98

Informacje dotyczące pobierania

Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj pakiet 823559 z następującej witryny Microsoft Windows Update w sieci Web. Poniższy plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

PobierzPobierz pakiet 823559 teraz.

Data wydania: 9 lipca 2003

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co utrudnia nieautoryzowane zmiany w pliku.Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak pobierać poprawki z witryny Windows Update do późniejszego zainstalowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
323166 Jak pobierać aktualizacje i sterowniki z Wykazu rozszerzenia Windows Update

Wymagania wstępne

Nie istnieją żadne wymagania wstępne dotyczące instalacji tej poprawki.

Informacje dotyczące instalacji

Ta poprawka obsługuje następujące przełączniki Instalatora:
 • /q: Określa tryb dyskretny lub pomijanie komunikatów podczas wyodrębniania plików.
 • /q:u: Określa tryb cichy użytkownika. W tym trybie są wyświetlane wybrane okna dialogowe zawierające informacje przeznaczone dla użytkownika.
 • /q:a: Określa tryb cichy administratora. W tym trybie nie są wyświetlane żadne okna dialogowe zawierające informacje dla użytkownika.
 • /t: ścieżka Docelowy folder do wyodrębniania plików.
 • /c: Wyodrębnianie plików bez ich instalowania. Jeśli nie został określony przełącznik /t: ścieżka, wyświetlany jest monit o określenie folderu docelowego.
 • /c: ścieżka Określa ścieżkę i nazwę pliku .inf lub pliku .exe Instalatora.
 • /r:n: Komputer nigdy nie jest ponownie uruchamiany po zakończeniu instalacji.
 • /r:i: Monitowanie użytkownika o ponowne uruchomienie komputera, jeżeli jest to wymagane, z wyjątkiem sytuacji, w której został użyty przełącznik /q:a.
 • /r:a: Komputer jest zawsze ponownie uruchamiany po zakończeniu instalacji.
 • /r:s: Ponowne uruchomienie komputera po zakończeniu instalacji bez monitowania użytkownika.

Informacje dotyczące rozmieszczania

Aby zainstalować poprawkę bez jakiejkolwiek interwencji ze strony użytkownika, należy użyć następującego wiersza polecenia:
filename /q:a
Aby zainstalować poprawkę, nie wymuszając ponownego uruchomienia komputera, należy użyć następującego wiersza polecenia:
filename /r:n
Uwaga Powyższe przełączniki można łączyć w jednym wierszu polecenia.

Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu rozmieszczania tej poprawki przy użyciu usług aktualizacji oprogramowania, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki nie trzeba ponownie uruchamiać komputera.

Informacje dotyczące usuwania

Aby usunąć tę poprawkę, użyj narzędzia Panelu sterowania o nazwie Dodaj/Usuń programy.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje dotyczące plików

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Universal Time Coordinate). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
System Windows Millennium Edition
  Data     Godz. Wersja     Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------  27-cze-2003 02:19 2003.1100.5426 311 864 Html32.cnv  27-cze-2003 02:19 2003.1100.5426 116 288 Msconv97.dll
Systemy Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie
  Data     Godz. Wersja     Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------  27-cze-2003 02:19 2003.1100.5426 311 864 Html32.cnv  27-cze-2003 02:19 2003.1100.5426 116 288 Msconv97.dll
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że ten problem może stanowić pewną lukę w zabezpieczeniach produktów firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji o tej luce, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
security_patch
Właściwości

Identyfikator artykułu: 823559 — ostatni przegląd: 12/03/2007 07:55:43 — zmiana: 11.3

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium), Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • atdownload kbwin2000presp5fix kbqfe kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin KB823559
Opinia