Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Wyświetlanie plików dziennika instalacji i tworzenie plików pełnego dziennika instalacji w programie Microsoft Office Project 2003 oraz Microsoft Office Project 2002

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
Podczas instalowania programu Microsoft Office Project 2003 lub Microsoft Project 2002 program instalacyjny automatycznie generuje pliki dziennika instalacji zawierające szczegółowe informacje o instalacji. W tym artykule zostało opisane, jak wyświetlić te pliki i jak utworzyć bardziej szczegółowe pliki pełnego dziennika instalacji.

Wyświetlanie plików dziennika instalacji dla programów Project 2003 i Project 2002

Użyj edytora tekstów, takiego jak Notatnik, aby wyświetlić pliki dziennika instalacji.

Aby zlokalizować te pliki dziennika, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie %temp% w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.

Zostanie otwarty folder tymczasowy systemu Microsoft Windows. Ten folder zawiera następujące pliki.

Dla programu Project 2003

 • Microsoft Office Project Standard 2003 Setup (0001)_Task(0001).txt
 • Microsoft Office Project Standard 2003 Setup (0001)_Task(0001).txt [MJ2]
 • Microsoft Office Project Professional 2003 Setup (0001).txt
 • Microsoft Office Project Professional 2003 Setup (0001)_Task(0001).txt
 • Microsoft Office (0001).txt
 • Microsoft Office (0001)_Task(0001).txt

Dla programu Project 2002

 • Microsoft Project Standard 2002 Setup (0001).txt
 • Microsoft Project Standard 2002 Setup (0001)_Task.txt(0001)
 • Microsoft Project Professional 2002 Setup (0001).txt
 • Microsoft Project Professional 2002 Setup (0001)_Task(0001).txt
 • Microsoft Project Server 2002 Setup (0001).txt
 • Microsoft Project Server 2002 Setup (0001)_Task(0001).txt

Tworzenie plików pełnego dziennika instalacji dla programów Project Server 2003 i Project 2003

Aby utworzyć pliki pełnego dziennika podczas instalacji programu Project Server 2003:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz następujący tekst, a następnie kliknij przycisk OK:
  ścieżka\prjsvr\setupsvr.exe /Lv* “%temp%\MyServerSetupLog.txt
Instalator utworzy następujące pliki dziennika.
 • temp\ MyServerSetupLog.txt
 • temp\ MyServerSetupLog _Task(001).txt
Uwaga: W tych ścieżkach temp oznacza folder tymczasowy systemu Windows.

Aby utworzyć pliki pełnego dziennika podczas instalacji programu Project 2003:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz następujący tekst, a następnie kliknij przycisk OK:
  ścieżka\setup.exe /Lv* “%temp%\ MyProjectSetupLog.txt
Instalator utworzy następujące pliki dziennika:
 • temp\ MyProjectSetupLog.txt
 • temp\MyProjectSetupLog _Task(001).txt
Uwaga: W tych ścieżkach temp oznacza folder tymczasowy systemu Windows.

Tworzenie plików pełnego dziennika instalacji dla programu Project 2002

Aby utworzyć pliki pełnego dziennika podczas instalacji programu Project 2002, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz następujący tekst, a następnie kliknij przycisk OK:
  ścieżka \setup.exe /Lv*! c:\verboselog.txt
Instalator utworzy następujące pliki dziennika:
 • C:\Verboselog.txt
 • C:\Verboselog_Task(0001).txt
PSVR2003 PSVR2002
Właściwości

Identyfikator artykułu: 823587 — ostatni przegląd: 02/16/2006 18:13:09 — zmiana: 3.4

 • Microsoft Office Project Server 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Project Standard 2002
 • Microsoft Project Server 2002
 • kbsetup kbhowto kbinfo KB823587
Opinia
l>