Po zalogowaniu się do komputera z systemem Windows XP przestaje on odpowiadać

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Komputer z systemem Microsoft Windows XP może przestać odpowiadać, gdy po zalogowaniu się użytkownika pojawi się komunikat "Applying local settings" (Trwa wprowadzanie ustawień lokalnych). W przypadku wystąpienia tego problemu można zaobserwować jeden z następujących symptomów:
 • W pliku dziennika usługi Dr. Watson może być zarejestrowany błąd dotyczący usługi Svchost.exe.
 • Po użyciu polecenia net use w Podglądzie zdarzeń może być widoczny następujący komunikat o zdarzeniu:

  Typ zdarzenia: Błąd
  Źródło zdarzenia: Menedżer sterowania usługami
  Kategoria zdarzenia: Brak
  Identyfikator zdarzenia: 7000
  Opis: Nie można uruchomić usługi Posłaniec z powodu następującego błędu: Stan potoku jest nieprawidłowy.

 • Nie można użyć polecenia net use w celu zmapowania dysku sieciowego po uruchomieniu komputera. Można jednak uzyskać dostęp do zdalnych udziałów za pośrednictwem ścieżki UNC.
Przyczyna
Ten problem występuje wtedy, gdy plik biblioteki Srvsvc.dll generuje błąd naruszenia zasad dostępu. Błąd ten powoduje zatrzymanie procesu Svchost.exe, który ładuje usługi takie jak Stacja robocza i Serwer. Z tego powodu proces Winlogon.exe i inne procesy przestają odpowiadać.
Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

W celu rozwiązania tego problemu należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.
Data     Godzina  Wersja    Rozmiar  Nazwa pliku ----------------------------------------------------- 08-lip-2003 00:39 5.1.2600.1243 77 824 Srvsvc.dll
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 823830 — ostatni przegląd: 12/08/2015 03:33:27 — zmiana: 6.1

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB823830
Opinia