Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Usunięcie aktualizacji oprogramowania systemu Windows w niewłaściwej kolejności może spowodować, że system operacyjny przestanie działać

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Jeśli aktualizacja oprogramowania systemu Microsoft Windows zostanie usunięta za pomocą narzędzia Dodaj lub usuń programy z Panelu sterowania lub programu Spuninst.exe, system operacyjny może przestać działać poprawnie lub może w ogóle przestać działać. Podczas usuwania aktualizacji oprogramowania systemu Windows może zostać wyświetlony komunikat ostrzegawczy podobny do następującego:
Instalator wykrył następujące programy na tym komputerze:
Lista aktualizacji oprogramowania i aplikacji
Jeśli aktualizacja oprogramowania zostanie usunięta, programy te mogą działać niepoprawnie. Czy chcesz kontynuować?
Przyczyna
Problem ten występuje, gdy aktualizacje oprogramowania systemu Windows zostaną usunięte z systemu operacyjnego w niewłaściwej kolejności.

Uwaga: Aby zachować spójność plików w systemie operacyjnym, należy usuwać aktualizacje oprogramowania systemu Windows w kolejności odwrotnej do kolejności, w jakiej zostały zainstalowane. Najpierw należy usunąć aktualizację, która została zainstalowana jako ostatnia, następnie aktualizację, która została zainstalowana jako przedostatnia, i tak dalej.

System operacyjny może przestać działać poprawnie w następujących przypadkach.

Scenariusz 1

 1. Została zainstalowana aktualizacja oprogramowania 1.
 2. Został zainstalowany dodatek Service Pack wydany przed aktualizacją oprogramowania 1.
 3. Została usunięta aktualizacja oprogramowania 1.

Scenariusz 2

 1. Została zainstalowana aktualizacja oprogramowania 1.
 2. Została zainstalowana aktualizacja oprogramowania 2.
 3. Została usunięta aktualizacja oprogramowania 1.
Uwaga: Nie udzielamy pomocy technicznej w zakresie takich scenariuszy. Usuwanie aktualizacji oprogramowania jest niewskazane.
Rozwiązanie
W celu obejścia tego problemu należy usuwać aktualizacje oprogramowania w kolejności odwrotnej do kolejności, w jakiej zostały zainstalowane.

Scenariusz 1

 1. Zainstaluj aktualizację oprogramowania 1.
 2. Zainstaluj dodatek Service Pack wydany przed aktualizacją oprogramowania 1.
 3. Usuń dodatek Service Pack zainstalowany w kroku 2.
 4. Usuń aktualizację oprogramowania 1.
 5. Ponownie zainstaluj dodatek Service Pack zainstalowany w kroku 2.

Scenariusz 2

 1. Zainstaluj aktualizację oprogramowania 1.
 2. Zainstaluj aktualizację oprogramowania 2.
 3. Usuń aktualizację oprogramowania 2.
 4. Usuń aktualizację oprogramowania 1.
Aby ustalić kolejność zainstalowania aktualizacji, można utworzyć plik TimeLine.log. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie:
  dir %windir%\*.log /o:d | findstr /i /r /c:q......\.log /c:kb......\.log /c:q......uninst\.log /c:kb......uninst\.log > %systemdrive%\TimeLine.log
 3. Naciśnij klawisz ENTER.
Po otwarciu pliku TimeLine.log (%systemdrive%\TimeLine.log) zostanie wyświetlona lista zainstalowanych aktualizacji oprogramowania uporządkowana według dat. Aktualizacja zainstalowana jako ostatnia będzie wymieniona na samym końcu.

Aby usunąć aktualizację oprogramowania, należy usunąć najpierw aktualizację oprogramowania znajdującą się na końcu pliku TimeLine.log, a następnie kolejne aktualizacje, posuwając się w górę listy. Należy usuwać aktualizacje pojedynczo aż do usunięcia odpowiedniej aktualizacji.

Jeśli problem spowodowany usunięciem aktualizacji oprogramowania w niewłaściwej kolejności już występuje, a dotyczy to systemu Windows XP lub Windows 2000, można ustalić, które aktualizacje są uszkodzone, posługując się narzędziem Qfecheck.exe. Narzędzie Qfecheck.exe umożliwia śledzenie i sprawdzanie zainstalowanych aktualizacji oprogramowania systemu Windows. Jeśli narzędzie to zgłosi uszkodzenie aktualizacji oprogramowania, należy tę aktualizację ponownie zainstalować, aby na komputerze na pewno były zainstalowane odpowiednie wersje plików. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
282784 Program Qfecheck.exe weryfikuje instalację poprawek systemów Windows 2000 i Windows XP
Więcej informacji
Podczas instalowania aktualizacji oprogramowania jest tworzony folder odinstalowywania: %SystemRoot%\$NtUninstall[NrArtykułuKB]$\. Folder ten zawiera oryginalne pliki zastąpione przez aktualizację.

Podczas usuwania aktualizacji oprogramowania pliki z folderu odinstalowywania są kopiowane z powrotem do katalogów systemu operacyjnego. Są też przywracane oryginalne wartości kluczy rejestru.

W przypadku usunięcia aktualizacji oprogramowania, która nie została zainstalowana jako ostatnia, pojawi się komunikat ostrzegawczy podobny do następującego:
Instalator wykrył następujące programy na tym komputerze:
Lista aktualizacji oprogramowania i aplikacji.
Jeśli aktualizacja oprogramowania zostanie usunięta, programy te mogą działać niepoprawnie. Czy chcesz kontynuować?
Komunikat ten zawiera listę wszystkich aktualizacji oprogramowania i aplikacji zastosowanych na danym komputerze po zastosowaniu usuwanej aktualizacji oprogramowania. W przypadku instalowania aktualizacji oprogramowania w trybie nienadzorowanym przy użyciu przełącznika wiersza polecenia /quiet lub /passive ten komunikat ostrzegawczy nie zostanie wyświetlony i proces usuwania aktualizacji będzie kontynuowany.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat opcji przełączników wiersza polecenia dostępnych podczas instalowania aktualizacji oprogramowania systemu Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
262841 Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows
Aplikacje zwykle nie są zależne od aktualizacji oprogramowania, ale mogą być zależne od dodatków Service Pack. Ewentualne pytania dotyczące zależności aplikacji od określonych aktualizacji oprogramowania lub dodatków Service Pack należy kierować do producenta oprogramowania lub odpowiedniej grupy dyskusyjnej.

Dodatki Service Pack dla system Windows są kumulatywne. Każdy nowy dodatek Service Pack zawiera wszystkie poprawki zawarte w poprzednich dodatkach Service Pack. Aby ustalić, czy dana aktualizacja oprogramowania jest zawarta w dodatku Service Pack, należy przejrzeć listę Dodaj lub usuń programy. Gdy zostanie zainstalowany dodatek Service Pack, aktualizacje oprogramowania wchodzące w skład ostatniego zainstalowanego dodatku Service Pack dla systemu Windows nie będą wyświetlane na liście Dodaj lub usuń programy, ponieważ instalacja dodatku Service Pack powoduje usunięcie tych pozycji z listy.

W celu ustalenia, czy określona aktualizacja oprogramowania wchodzi w skład danego dodatku Service Pack dla systemu Windows, można też przejrzeć następujące artykuły z bazy wiedzy:
811113 List of fixes included in Windows XP Service Pack 2
324720 Lista błędów usuniętych w dodatku Service Pack 1a dla systemu Windows XP
327194 Lista błędów usuniętych w dodatku Service Pack 4 dla systemu Windows 2000
320853 Lista usterek usuniętych w dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows 2000

Przykładowe scenariusze

Scenariusz 1
 1. Na komputerze został zainstalowany dodatek Service Pack 3 (SP3) dla systemu Windows 2000.
 2. Na komputerze została zainstalowana aktualizacja oprogramowania wydana po dodatku Service Pack 4 (SP4).
 3. Na komputerze został zainstalowany dodatek SP4 dla systemu Windows 2000.

  Uwaga: Podczas instalacji dodatku Service Pack jest sprawdzana wersja aktualizacji oprogramowania. Pliki aktualizacji w nowszych wersjach nie są zastępowane.
 4. Po jakimś czasie została usunięta aktualizacja oprogramowania wydana po dodatku SP4 dla systemu Windows 2000.
Podczas usuwania pliki znajdujące się w katalogach systemu operacyjnego zostały zastąpione plikami z folderu odinstalowywania aktualizacji (utworzonego podczas instalowania aktualizacji oprogramowania). Pliki te są w wersjach sprzed dodatku SP4 dla systemu Windows 2000. Dlatego są niezgodne z innymi plikami systemu operacyjnego. W rezultacie system Windows przestał działać.
Scenariusz 2
 1. Na komputerze została zainstalowana aktualizacja oprogramowania 828274 dla systemu Windows XP.
 2. Została zainstalowana aktualizacja oprogramowania 820128 dla systemu Windows XP.
 3. Po jakimś czasie została usunięta aktualizacja oprogramowania 828274 dla systemu Windows XP.
Aktualizacja 828274 zaktualizowała pliki jądra. Aktualizacja 820128 zaktualizowała pliki jądra, ale również program Services.exe. Nie zaktualizowała biblioteki Ntdll.dll. Usunięcie aktualizacji 828274 spowodowało zastąpienie plików jądra w katalogu systemu operacyjnego oryginalnymi plikami z folderu odinstalowywania aktualizacji. Spowodowało to niezgodność plików, ponieważ oryginalne pliki jądra wymagają innych wersji programu Services.exe i biblioteki Ntdll.dll niż wersje plików udostępniane przez aktualizację 820128, które znalazły się w systemie. Ta niezgodność spowodowała niepoprawne zachowania lub zaprzestanie działania systemu Windows.

Uwaga: Nie udzielamy pomocy technicznej w zakresie takich scenariuszy. Usuwanie aktualizacji oprogramowania jest niewskazane.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat standardowej terminologii używanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania, narzędzi i dodatków, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Update.exe, instalatora pakietów dla systemu Windows i składników systemu Windows, zapoznaj się z oficjalnym dokumentem „Inside Update.exe — the package installer for Windows and Windows components” („Poznaj program Update.exe — instalator pakietów dla systemu Windows i jego składników”), opublikowanym w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 823836 — ostatni przegląd: 05/09/2007 21:38:09 — zmiana: 5.4

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP1, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4, Microsoft Windows 2000 Server SP1, Microsoft Windows 2000 Server SP2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Server SP4, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional SP1a, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Home Edition SP1a, Microsoft Windows 2000 Professional SP1, Microsoft Windows 2000 Professional SP2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Professional SP4

 • kbsetup kbenv kbtshoot kbprb kberrmsg kbnofix kbbug KB823836
Opinia