BŁĄD: Jeśli zostanie usunięty program Visual C# .NET, może wystąpić błąd przy próbie instalacji narzędzi Visual Studio Tools for Office

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas próby zainstalowania narzędzi Microsoft Visual Studio Tools for the Microsoft Office System na komputerze z zainstalowanym programem Microsoft Visual Basic .NET Standard 2003 może pojawić się następujący komunikat o błędzie:

Setup cannot detect the required version of Visual Studio .NET on this computer. Before you install this product, you must install a matching regional version of Visual Studio .NET 2003 or Visual Basic .NET 2003 Standard. (Instalator nie wykrył na tym komputerze wymaganej wersji programu Visual Studio .NET. Przed zainstalowaniem produktu należy zainstalować odpowiednią wersję regionalną programu Visual Studio .NET 2003 lub Visual Basic .NET 2003 Standard.)
Przyczyna
Ten błąd może wystąpić, gdy są spełnione wszystkie następujące warunki:
 • Program Visual Basic .NET Standard 2003 jest zainstalowany na komputerze.
 • Program Visual C# .NET Standard 2003 jest zainstalowany na komputerze.
 • Program Visual C# .NET Standard 2003 został usunięty.
 • Miała miejsce próba zainstalowania narzędzi Visual Studio Tools for Office.
Rozwiązanie
W celu obejścia tego problemu i zainstalowania narzędzi Visual Studio Tools for Office należy wykonać następujące kroki:
 1. Uruchom naprawę instalacji programu Visual Basic .NET Standard 2003:
  1. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
  2. Na liście zainstalowanych programów wybierz program Microsoft Visual Basic .NET Standard 2003, a następnie kliknij przycisk Zmień/Usuń.
  3. W oknie dialogowym Microsoft Visual Basic .NET Setup wybierz opcję 2, aby naprawić instalację programu Visual Basic .NET.
  4. W oknie dialogowym Microsoft Visual Basic .NET Maintenance kliknij przycisk Repair/Reinstall (Napraw/Zainstaluj ponownie).
  5. Gdy instalacja się zakończy, kliknij przycisk Done (Gotowe), a następnie kliknij przycisk Exit (Zakończ).
  6. Zamknij okno dialogowe Dodaj/Usuń programy, a następnie zamknij Panel sterowania.
 2. Uruchom instalację narzędzi Visual Studio Tools for Office.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach wymienionych na początku tego artykułu.
Więcej informacji

Kroki prowadzące do odtworzenia problemu

 1. Na komputerze, na którym nie działa program Visual Studio. NET 2003 i na którym nie są zainstalowane żadne składniki Visual Studio .NET zainstaluj program Visual Basic .NET Standard 2003.
 2. Zainstaluj program Visual C# .NET Standard 2003.
 3. Usuń program Visual C# .NET Standard 2003.
 4. Spróbuj zainstalować narzędzia Visual Studio Tools for Office.

  Zauważ, że pojawi się komunikat o błędzie wymieniony w sekcji „Symptomy”.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 823992 — ostatni przegląd: 01/10/2015 14:14:56 — zmiana: 1.2

Microsoft Visual Studio Tools for the Microsoft Office System, Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition, Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbbug KB823992
Opinia