Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak wymienić płytę główną w komputerze z systemem Windows Server 2003, Windows XP lub Windows 2000

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W tym artykule opisano, jak wymienić płytę główną w komputerze z systemem Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows 2000. Dwa typowe powody wymiany płyty głównej to uaktualnienie i konieczność naprawy uszkodzenia. W obu przypadkach należy ponownie skonfigurować system Windows do pracy z nową płytą główną i jej składnikami, ponieważ nie wszystkie płyty używają tej samej warstwy abstrakcji sprzętu (HAL, hardware abstraction layer), tych samych kontrolerów IDE (Integrated Device Electronics), tego samego systemu BIOS i innych składników.

W następujących dwóch scenariuszach opisano kroki, które należy wykonać w celu ponownego skonfigurowania systemu Windows do pracy z nową płytą główną. Wykonaj kroki opisane w scenariuszu przypominającym Twoją sytuację.

Powrót do początku

Uaktualnianie płyty głównej

W tym scenariuszu przyjęto założenie, że używana płyta główna działa i można rozpocząć instalację systemu Windows na dysku twardym.

Aby wymienić używaną płytę główną na płytę zaktualizowaną, a następnie ponownie skonfigurować system Windows do pracy z nową płytą, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom system Windows, a następnie zaloguj się do niego jako administrator.
 2. Włóż dysk CD z systemem Windows do stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM, a następnie pozwól na jego automatyczne uruchomienie.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • System Windows Server 2003:
   1. Kliknij opcję Zainstaluj system Windows Server 2003.
   2. W oknie Instalator systemu Windows kliknij pozycję Uaktualnienie (Zalecane) na liście Typ instalacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aż do momentu rozpoczęcia ponownego uruchomienia komputera.
  • System Windows XP:
   1. Kliknij opcję Zainstaluj system Windows XP.
   2. W oknie Instalator systemu Windows kliknij pozycję Uaktualnienie (Zalecane) na liście Typ instalacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aż do momentu rozpoczęcia ponownego uruchomienia komputera.
  • System Windows 2000:
   1. Kliknij opcję Zainstaluj system Windows 2000.
   2. W oknie Instalator systemu Windows 2000 kliknij opcję Uaktualnij do systemu Windows 2000 (zalecane), a następnie kliknij przycisk Dalej.
   3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aż do momentu rozpoczęcia ponownego uruchomienia komputera.
 4. Gdy tylko komputer zacznie się ponownie uruchamiać, wyłącz go.
 5. Wymień płytę główną na nową płytę.
 6. Włącz komputer, a następnie pozwól na kontynuację uaktualniania.

  Instalator zainstaluje warstwę HAL, sterowniki kontrolerów IDE oraz inne sterowniki wymagane przez płytę główną.
 7. Po zakończeniu uaktualniania zainstaluj ponownie wszystkie dodatki Service Pack i poprawki, które były wcześniej zainstalowane.
Powrót do początku

Wymienianie uszkodzonej płyty głównej

W tym scenariuszu przyjęto założenie, że używana płyta główna nie działa i nie można rozpocząć instalacji systemu Windows na dysku twardym.

Aby wymienić uszkodzoną płytę główną na nową płytę, a następnie ponownie skonfigurować system Windows do pracy z nową płytą, wykonaj następujące kroki:
 1. Wyłącz komputer.
 2. Wymień płytę główną na nową płytę.
 3. Włóż dysk CD z systemem Windows do stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM i uruchom komputer z dysku CD.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • System Windows Server 2003:
   1. Gdy pojawi się monit Aby rozpocząć instalację systemu Windows, naciśnij klawisz ENTER, naciśnij klawisz ENTER.

    Instalator szuka poprzednich instalacji systemu Windows Server 2003 na dysku twardym, a następnie wyświetla ich listę.
   2. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz instalację, którą chcesz naprawić, a następnie naciśnij klawisz R, aby wybrać opcję Aby naprawić zaznaczoną instalację systemu Windows, naciśnij klawisz R.

    Spowoduje to rozpoczęcie naprawiania poprzedniej instalacji systemu Windows Server 2003.
  • System Windows XP:
   1. Gdy pojawi się monit Aby rozpocząć instalację systemu Windows, naciśnij klawisz ENTER, naciśnij klawisz ENTER.

    Instalator szuka poprzednich instalacji systemu Windows XP na dysku twardym, a następnie wyświetla ich listę.
   2. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz instalację, którą chcesz naprawić, a następnie naciśnij klawisz R, aby wybrać opcję Aby naprawić zaznaczoną instalację systemu Windows, naciśnij klawisz R.

    Spowoduje to rozpoczęcie naprawiania poprzedniej instalacji systemu Windows XP.
  • System Windows 2000:
   1. Gdy pojawi się monit Aby rozpocząć instalację systemu Windows 2000, naciśnij klawisz ENTER, naciśnij klawisz ENTER.

    Instalator szuka poprzednich instalacji systemu Windows 2000 na dysku twardym, a następnie wyświetla ich listę.
   2. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz instalację, którą chcesz naprawić, a następnie naciśnij klawisz R, aby wybrać opcję Aby naprawić zaznaczoną instalację systemu Windows, naciśnij klawisz R.

    Spowoduje to rozpoczęcie naprawiania poprzedniej instalacji systemu Windows 2000.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i pozwól Instalatorowi na naprawienie poprzedniej instalacji systemu Windows Server 2003, Windows XP lub Windows 2000.

  Instalator zainstaluje warstwę HAL, sterowniki kontrolerów IDE oraz inne sterowniki wymagane przez płytę główną.
 6. Po zakończeniu naprawy zainstaluj ponownie wszystkie dodatki Service Pack i poprawki, które były wcześniej zainstalowane.

Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 824125 — ostatni przegląd: 03/13/2007 18:59:00 — zmiana: 2.3

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbinfo KB824125
Opinia