Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Po kliknięciu pliku prawym przyciskiem myszy jest wyświetlany komunikat o błędzie lub występują problemy podczas otwierania pewnych plików w produktach firmy Autodesk lub Discreet

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Może wystąpić dowolny z następujących symptomów:
 • Po kliknięciu pliku prawym przyciskiem myszy Eksplorator Windows może zostać nieoczekiwanie zamknięty, może pojawić się komunikat o błędzie „Naruszenie zasad dostępu” lub może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Eksplorator Windows napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za kłopoty.
  Szczegóły błędu zawierają sygnaturę błędu podobną do następującej:
    AppName    AppVer     ModName  ModVer     Offset  ---------------------------------------------------------------  Explorer.exe 6.0.2800.1221 Ntdll.dll 5.1.2600.1217 00054084
 • Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 4 (SP4) dla systemu Windows 2000 lub poprawki zabezpieczeń 823980 (MS03-026) opisanej w artykule nr 285548 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base może być niemożliwe otwarcie plików max lub drf w następujących produktach:
  • Discreet 3DS Max w wersjach 2.x, 3.x, 4.x lub 5.x
  • Autodesk Architectural Desktop 2004
  • Autodesk Building Systems 2004
  • Autodesk VIZ 4
  • Autodesk 3D Studio VIZ R3 lub R3i
Rozwiązanie

Windows XP

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

W celu rozwiązania tego problemu należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje o poprawce

Ważne: Po zainstalowaniu tej poprawki niektóre narzędzia do skanowania mogą niepoprawnie zgłaszać, że na komputerze nie została zainstalowana poprawka zabezpieczeń 823980 (MS03-026). Poprawka zabezpieczeń 823980 jest uwzględniona w tej poprawce.

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby można było zainstalować tę aktualizację, na komputerze musi być zainstalowany system Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1).

Wymaganie dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

W przypadku komputerów z systemem Windows XP z dodatkiem SP1 ta poprawka zastępuje poprawkę zabezpieczeń 823980 (MS03-026). Aby uzyskać więcej informacji dotyczących poprawki zabezpieczeń 823980, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
823980 MS03-026: Przepełnienie buforu w interfejsie RPC może umożliwiać uruchomienie kodu źródłowego

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  --------------------------------------------------------  22-lip-2003 14:17 5.1.2600.1250 1 120 256 Ole32.dll      22-lip-2003 14:17 5.1.2600.1247  504 320 Rpcrt4.dll     22-lip-2003 14:17 5.1.2600.1243  202 752 Rpcss.dll 

Windows 2000

Informacje o poprawce

Ważne: Po zainstalowaniu tej poprawki niektóre narzędzia do skanowania mogą niepoprawnie zgłaszać, że na komputerze nie została zainstalowana poprawka zabezpieczeń 823980 (MS03-026).

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby można było zainstalować tę aktualizację, na komputerze musi być zainstalowany system Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3).

Wymaganie dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

W przypadku komputerów z systemem Windows 2000 z dodatkiem SP3 lub SP4 ta poprawka zastępuje poprawkę zabezpieczeń 823980 (MS03-026). Aby uzyskać więcej informacji dotyczących poprawki zabezpieczeń 823980, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
823980 MS03-026: Przepełnienie buforu w interfejsie RPC może umożliwiać uruchomienie kodu źródłowego

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  ------------------------------------------------------  21-lip-2003 22:59 5.0.2195.6788 944 912 Ole32.dll      21-lip-2003 22:59 5.0.2195.6772 432 400 Rpcrt4.dll     21-lip-2003 22:59 5.0.2195.6769 188 688 Rpcss.dll
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 824136 — ostatni przegląd: 12/31/2008 18:35:36 — zmiana: 6.3

 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kberrmsg kbqfe kbwin2000presp5fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB824136
Opinia