Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis usługi rejestrowania licencji dostępnej w systemach operacyjnych Windows Server

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
Usługa rejestrowania licencji (LLS) to narzędzie oryginalnie zaprojektowane w celu ułatwienia klientom zarządzania licencjami produktów serwerów Microsoft licencjonowanych w modelu licencji dostępu klienta serwera (CAL). Usługa rejestrowania licencji została po raz pierwszy wprowadzona w systemie Windows NT Server 3.51. Usługa rejestrowania licencji jest domyślnie wyłączona w systemie Windows Server 2003. Z powodu ograniczeń oryginalnego projektu oraz zmieniających się zasad i warunków licencji usługa rejestrowania licencji nie może udostępnić dokładnego widoku pełnej liczby zakupionych licencji dostępu klienta serwera w porównaniu z całkowitą ich liczbą na jednym serwerze lub w całym przedsiębiorstwie. Licencje dostępu klienta serwera zgłaszane przez usługę rejestrowania licencji mogą być niezgodne z interpretacją Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania oraz prawami do użytkowania oprogramowania. Usługa rejestrowania licencji nie będzie dostępna w kolejnych wersjach systemu operacyjnego Windows.

W przypadku używania przystawki licencjonowania (Llsmgr.msc) do oglądania historii zakupów licencji produktów okno Historii zakupów może być puste lub wyświetlać niedokładne informacje. Jednak w przypadku uzyskania dostępu do historii zakupów z innego serwera wyświetlana historia zakupów może być zgodna ze stanem faktycznym. Użytkownik może dodać nową licencję nawet na komputerach wyświetlających niedokładne informacje o historii zakupów.

Uwaga: Ten artykuł nie dotyczy systemu Microsoft Windows Small Business Server 2003 i nie należy w nim wyłączać usługi rejestrowania licencji. W przeciwnym razie serwer będzie się restartował co 60 minut.
Więcej informacji
Usługa rejestrowania licencji obsługuje następujące tryby licencjonowania:
 • Na stanowisko (zmieniono na „Na urządzenie” lub „Na użytkownika” w systemie Windows Server 2003)
 • Na serwer
W trybie licencjonowania na serwer jest wprowadzone ograniczenie maksymalnej liczny równoczesnych połączeń z usługą serwera. W trybie na stanowisko serwer rejestruje wszystkie połączenia usługi i replikuje dane na główny serwer licencji. Główny serwer licencji udostępnia zbiorczy widok wszystkich zreplikowanych danych. Każdy nowy klient korzysta z jednej licencji (nawet jeśli łączy się z wieloma serwerami). Jeśli brak dostępnych licencji, usługa rejestrowania licencji na głównym serwerze rejestruje identyfikator zdarzenia 201 w dzienniku zdarzeń lokalnej aplikacji Podgląd zdarzeń.

Problemy z usługą rejestrowania licencji

Aby móc dokładnie śledzić licencje dostępu klienta, usługa rejestrowania licencji musi mieć dwa zestawy informacji: liczbę zakupionych i użytych licencji. Oto lista znanych problemów dotycząca usługi rejestrowania licencji:
 • Informacja o zakupie nie jest replikowana z głównego serwera licencji do serwera lokalnego lub z serwera lokalnego do głównego serwera licencji.
  • Modyfikowanie informacji o zakupie jest możliwe na dwa sposoby: plik LLSMGR.exe może zmodyfikować informacje o serwerze głównym, a plik LICCPA.cpl może zmodyfikować informacje o serwerze lokalnym. Ponieważ nie ma możliwości replikowania przez scalanie, dwa zestawy danych powodują wyświetlanie nieprawidłowych informacji.
 • Replikowanie informacji o użytkowaniu z serwera lokalnego na serwer główny nie jest doprowadzane do końca w przypadku wystąpienia błędów sieci. Usługa rejestrowania licencji nie udostępnia narzędzia diagnostycznego umożliwiającego rozwiązywanie problemów.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  198132 Replication of License Manager Information Unsuccessful
 • Metoda używana przez usługę rejestrowania licencji do przypisywania licencji dostępu klienta (na stanowisko, na urządzenie lub na użytkownika) do użytkownika lub urządzenia może nie oddawać rzeczywistego sposobu licencjonowania produktu i tym samym spowodować nieprawidłowe użytkowanie danych i wyświetlanie komunikatów o błędach.
 • W przypadku używania narzędzia Menedżer licencji może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Serwer RPC jest zbyt zajęty

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego błędu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  204018 "RPC Server Is Too Busy" Attempting to Start License Manager
  Problem może zostać rozwiązany przez restart usługi rejestrowania licencji; może być jednak niezbędne zresetowanie informacji Menedżera licencji. Po zresetowaniu informacji Menedżera licencji należy ręcznie usunąć pliki konfiguracji usługi rejestrowania licencji i ponownie wprowadzić informacje o zakupie.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu zresetowania informacji Menedżera licencji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  153140 How to Reset License Manager Information
  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu zresetowania informacji Menedżera licencji w przedsiębiorstwie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  194065 How to Reset License Manager Throughout an Enterprise
 • Administratorzy mogą dodać dowolną liczbę licencji, bez konieczności wykonywania procesu uwierzytelniania.
Ponadto produkty serwerowe nie zawsze używają usługi rejestrowania licencji. Na przykład:
 • Program Microsoft SQL Server 7.0, gdy jest zainstalowany na serwerze członkowskim: Podczas procesu instalacji informacje o zakupie są umieszczane na serwerze głównym i nie jest tworzona kopia lokalna. W przypadku takiej konfiguracji nie można lokalnie zmienić trybu licencjonowania.
 • Program Microsoft Exchange Server 2000, gdy jest zainstalowany na serwerze członkowskim: Podczas procesu instalacji informacje o zakupie są zapisywane w magazynie lokalnym i nie są replikowane na serwer główny. Śledzenie licencji dostępu klienta w całym przedsiębiorstwie nie jest możliwe.
 • Program Microsoft SQL Server 2000: Obsługa usługi rejestrowania licencji została zastąpiona apletem licencji dostępu klienta w języku SQL, umożliwiając użytkownikowi wybranie trybu na stanowisko lub na procesor oraz liczby licencji. Narzędzie Licencjonowanie panelu sterowania wyświetla informacje zgromadzone podczas procesu instalacji, jednak nie oferuje dodatkowych funkcji.
 • Program Microsoft Small Business Server (SBS): Włącza usługę rejestrowania licencji i utrzymuje ją włączoną.

Testowanie działania

Firma Microsoft potwierdza, że następujące produkty i ich wersje działają poprawnie, gdy usługa rejestrowania licencji jest wyłączona:
 • Rodzina Windows NT Server 4.0, Windows 2000 Server oraz Windows Server 2003
 • Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition, Windows 2000 Terminal Services oraz Windows Server 2003 Terminal Server
 • Exchange Server 2000 na komputerze działającym w systemie Windows 2000 Server lub Windows Server 2003; Exchange Server 6.0 na komputerze działającym w systemie Windows 2000 Server oraz Exchange Server 5.5 na komputerze działającym w systemie Windows NT Server 4.0
 • SQL Server 2000 na komputerze działającym w systemie Windows NT Server 4.0 lub Windows 2000 Server; SQL Server 7.0 na komputerze działającym w systemie Windows NT Server 4.0 lub Windows 2000 Server
Uwaga: W przypadku uruchomienia programu SQL Server 7.0, gdy usługa rejestrowania licencji jest wyłączona, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie.
Usługa rejestrowania licencji nie działa na komputerze docelowym lub komputer docelowy jest niedostępny.
Kliknij przycisk OK, aby zignorować wiadomość, i kontynuuj proces instalacji.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 824196 — ostatni przegląd: 06/06/2006 10:12:16 — zmiana: 3.4

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows NT Server 3.51

 • kblicensing kbusage kbmisctools kbinfo kbnofix KB824196
Opinia