Bardzo długi czas logowania i wylogowywania podczas próby połączenia się z programem Citrix MetaFrame lub Citrix 1.8

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas próby użycia klienta Citrix do nawiązania połączenia z instalacją programu Citrix MetaFrame lub Citrix 1.8 obsługiwaną komputerze z systemem Windows 2000 proces logowania może trwać bardzo długo (od 5 do 30 minut), zanim zostanie wyświetlony pulpit programu Citrix.
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, jeśli na serwerze, z którym jest nawiązywane połączenie, jest zainstalowany system Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 (SP4) i są spełnione wszystkie następujące warunki:
 • Na tym samym komputerze są zainstalowane usługi terminalowe i program Citrix MetaFrame.
 • Ręcznie skonfigurowano przekierowywanie drukarki, aby drukować na drukarce lokalnej podłączonej do komputera klienckiego.
 • Komunikacja między klientem Citrix a serwerem Citrix odbywa się za pośrednictwem protokołu Citrix ICA (Independent Computing Architecture).
Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Dodatek Service Pack 4 dla systemu Windows 2000.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane zgodnie z uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  ----------------------------------------------------------  17-lip-2003 17:48 5.0.2195.6738   42 256 Basesrv.dll     17-sty-2003 16:06 5.0.2195.6656   236 304 Cmd.exe       17-lip-2003 17:48 5.0.2195.6762   222 992 Gdi32.dll      17-lip-2003 17:48 5.0.2195.6741   711 440 Kernel32.dll    17-lip-2003 17:48 5.0.2195.6751   333 072 Msgina.dll     08-kwi-2003 05:54 5.0.2195.6701   90 232 Rdpwd.sys  15-lip-2003 22:08 5.0.2195.6776  4 858 368 Sp3res.dll     17-lip-2003 17:48 5.0.2195.6785   380 176 User32.dll     17-lip-2003 17:48 5.0.2195.6745   385 808 Userenv.dll     16-lip-2003 23:32 5.0.2195.6784  1 628 784 Win32k.sys  17-lip-2003 17:20 5.0.2195.6785   182 032 Winlogon.exe    17-lip-2003 17:48 5.0.2195.6775   243 984 Winsrv.dll
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących nazewnictwa pakietów poprawek, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
816915 Nowy schemat nazewnictwa plików dla pakietów aktualizacji oprogramowania Microsoft Windows
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Wolne logowanie
Właściwości

Identyfikator artykułu: 824309 — ostatni przegląd: 02/27/2014 02:16:07 — zmiana: 3.5

Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4, Microsoft Windows 2000 Server SP4

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp5fix KB824309
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)