Improved reporting of Event ID 61 event messages to identify a print queue or a print device

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po zgłoszeniu komunikatu zdarzenia o identyfikatorze 61 związanego z drukowaniem nie zawsze można ustalić, dla której kolejki wydruku, drukarki lub określonego błędu należy przeprowadzić procedurę rozwiązywania problemów. Na przykład komunikat zdarzenia o identyfikatorze 61 podobny do jednego z następujących komunikatów zdarzeń może zostać zarejestrowany w dzienniku systemowym w Podglądzie zdarzeń:

Typ zdarzenia: Błąd
Źródło zdarzenia: Druk Kategoria zdarzenia: Brak
Identyfikator zdarzenia: 61
Data: data
Godzina: godzina
Użytkownik: kod_użytkownika
Komputer: serwer_wydruku
Opis: Dokument Arkusz_kalkulacyjny.xls należący do użytkownika UŻYTKOWNIK25 nie został wydrukowany. Kod błędu systemu Win32 zwrócony przez procesor wydruku: 3003 (0xbbb).ERROR_SPL_NO_STARTDOC

Przyczyna
Przyczyną tego problemu jest błąd związany z zastąpieniem zgłoszonego składnika. Zgłoszono więc tylko ostatni błąd. Na przykład mogły zostać zgłoszone następujące kody błędów systemu Win32:
 • ERROR_SPL_NO_STARTDOC (3003)

  Ten kod błędu oznacza, że nie zgłoszono wywołania StartDocPrinter. Ten kod błędu jest zgłaszany wówczas, gdy bufor wydruku nie może wysłać danych do portu. Zadanie drukowania jest oznaczone jako „błąd wydruku”. W tym scenariuszu bufor wydruku wielokrotnie usiłuje wysłać dane aż do chwili, kiedy użytkownik anuluje zadanie. Błąd zgłaszany przez składnik monitora portu jest zastępowany wówczas, gdy użytkownik anuluje zadanie drukowania.
 • ERROR_SUCCESS (0)

  Ten kod błędu oznacza, że operacja została ukończona pomyślnie. Ten kod błędu jest zgłaszany wówczas, gdy dany składnik, taki jak interfejs urządzeń graficznych (GDI, Graphics Device Interface), zgłasza usterkę, jednak nie określa ostatniego błędu.
Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby można było zainstalować tę poprawkę, na komputerze musi działać system Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3) lub nowszym.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak otrzymać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Wymaganie dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej poprawki nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wyświetlone w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.
System Windows 2000
  Data     Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  17-lut-2004 02:39 5.0.2195.6824   42 256 Basesrv.dll  21-wrz-2003 00:45 5.0.2195.6824   236 304 Cmd.exe  17-lut-2004 02:39 0.2.0.1      138 000 Faxui.dll  17-lut-2004 02:39 5.0.2195.6897   222 992 Gdi32.dll  17-lut-2004 02:39 5.0.2195.6897   711 952 Kernel32.dll  17-lut-2004 02:39 5.0.2195.6895   252 688 Localspl.dll  17-lut-2004 02:39 5.0.2195.6824   54 032 Mpr.dll  17-lut-2004 02:39 5.0.2195.6895   334 608 Msgina.dll  17-lut-2004 02:39 5.0.2195.6892   90 264 Rdpwd.sys  05-lut-2004 20:18 5.0.2195.6896  5 869 056 Sp3res.dll  17-lut-2004 02:39 5.0.2195.6876   80 144 Spoolss.dll  17-lut-2004 02:39 5.0.2195.6891   380 688 User32.dll  17-lut-2004 02:39 5.0.2195.6891   391 952 Userenv.dll  12-lut-2004 00:53 5.0.2195.6897  1 630 256 Win32k.sys  17-lut-2004 02:39 5.0.2195.6824   87 312 Win32spl.dll  11-lis-2003 00:29 5.0.2195.6873   182 032 Winlogon.exe  17-lut-2004 02:39 5.0.2195.6884   243 984 Winsrv.dll  17-lut-2004 02:39 5.0.2195.6897   711 952 Kernel32.dll  12-lut-2004 00:53 5.0.2195.6897  1 630 256 Win32k.sys  17-lut-2004 02:39 5.0.2195.6884   243 984 Winsrv.dll    
Windows XP
  Data     Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------  20-lut-2004 07:01 5.1.2600.1346 257 536 Gdi32.dll  20-lut-2004 07:01 5.1.2600.1346 297 984 Localspl.dll  20-lut-2004 07:01 5.1.2600.1331  36 864 Mf3216.dll  09-sty-2004 10:46 5.4.1.0     6 656 Spmsg.dll  12-lut-2004 11:43 5.1.2600.1344 586 752 Xpsp2res.dll  09-sty-2004 17:11 5.4.1.0    140 800 Spuninst.exe 
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Po zainstalowaniu tej poprawki wyświetlane jest następujący komunikat zdarzenia o identyfikatorze 6161:

Typ zdarzenia: Błąd
Źródło zdarzenia: Druk
Kategoria zdarzenia: Brak
Identyfikator zdarzenia: 6161
Data: data
Godzina: godzina
Użytkownik: kod_użytkownika
Komputer: serwer_wydruku
Opis: Dokument PCL5c Metafile Document należący do nazwa_użytkownika nie został wydrukowany na drukarce nazwa_drukarki. Typ danych: NT EMF 1.008. Rozmiar pliku buforu w bajtach: 0. Liczba wydrukowanych bajtów: 0. Całkowita liczba stron w dokumencie: 0. Liczba wydrukowanych stron: 0. Komputer kliencki: nazwa_komputera. Kod błędu systemu Win32 zwrócony przez procesor wydruku: 259.

Ten komunikat zdarzenia bardziej precyzyjnie określa rzeczywisty problem po zainstalowaniu poprawki. Komunikaty zdarzeń mogą raportować jeden z następujących błędów:
 • ERROR_NOT_CONNECTED (2250)

  Ten kod błędu oznacza, że dane połączenie sieciowe nie istnieje. Ten kod błędu może być zgłaszany wówczas, gdy bufor wydruku nie może skontaktować z drukarką sieciową. Należy wykonać procedurę rozwiązywania problemów związanych z połączeniami.
 • ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY (8)

  Ten kod błędu oznacza, że komputer nie mógł przydzielić pamięci. Często ten problem można rozwiązać, zwiększając rozmiar pliku strony.
 • ERROR_NO_MORE_ITEMS (259)

  Ten kod błędu oznacza, że żadne dane nie są dostępne. Ten kod błędu może zostać zgłoszony wówczas, gdy program lub składnik sterownika drukarki wysyła niekompletny plik buforu do buforu wydruku na serwerze wydruku. W takim przypadku plik nie jest drukowany. Często ten problem można rozwiązać, instalując sterownik z dysku CD systemu operacyjnego.
 • ERROR_INVALID_PARAMETER (87)

  Ten kod błędu oznacza, że parametr jest nieprawidłowy. Diagnozowanie tego problemu jest trudnym zadaniem, jeżeli nie można odtworzyć problemu. Często ten problem można rozwiązać, instalując sterownik z dysku CD systemu operacyjnego.
 • ERROR_SUCCESS (0)

  Ten kod błędu oznacza, że operacja została ukończona pomyślnie. Ten kod błędu jest zgłaszany wówczas, gdy dany składnik, taki jak interfejs GDI, zgłasza usterkę, jednak nie określa ostatniego błędu. Diagnozowanie tego problemu jest trudnym zadaniem, jeżeli nie można odtworzyć problemu. Często ten problem można rozwiązać, instalując sterownik z dysku CD systemu operacyjnego.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących nazewnictwa pakietów poprawek, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
816915 Nowy schemat nazewnictwa plików dla pakietów aktualizacji oprogramowania Microsoft Windows
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 824339 — ostatni przegląd: 12/08/2015 03:43:18 — zmiana: 4.4

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbeventlog kbprint kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp5fix KB824339
Opinia