Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis formatu artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base dotyczących aktualizacji zabezpieczeń firmy Microsoft

Streszczenie
Aktualizacjom zabezpieczeń firmy Microsoft towarzyszą dwa dokumenty: biuletyn Microsoft Security Bulletin i artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. W tym artykule opisano informacje zawarte w artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base dotyczących aktualizacji zabezpieczeń.
Więcej informacji
Artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base dotyczące aktualizacji zabezpieczeń zawierają następujące informacje:

Aktualizacje zabezpieczeń wydane po 15 października 2003 r.

15 października 2003 r. firma Microsoft wprowadziła zmiany w sposobie wydawania biuletynów w celu uwzględnienia opinii klientów. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat tych zmian, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Wydane po 15 października 2003 r. artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, związane z aktualizacjami zabezpieczeń, zawierają łącze do odpowiedniego biuletynu zabezpieczeń, aby nie powielać znajdujących się w nim informacji. Wszystkie informacje, które były wcześniej dostępne tylko w artykule z bazy wiedzy Knowledge Base (na przykład informacje o pliku) są teraz zawarte w biuletynie zabezpieczeń.

Aktualizacje zabezpieczeń wydane przed 15 października 2003 r.

 • Tytuł – Tytuł rozpoczyna się od numeru biuletynu zabezpieczeń (na przykład „MS03-001”), po którym następuje dwukropek i tytuł zbliżony do tytułu danego biuletynu firmy Microsoft.
 • Sekcja „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” – W tej sekcji wymienione są wszystkie produkty firmy Microsoft, których dotyczy dany problem.
 • Słowa kluczowe – Słowo kluczowe „kbSecBulletin” jest stosowane w przypadku każdego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, który jest związany z aktualizacjami zabezpieczeń.
 • Symptomy – Ta sekcja zawiera te same informacje, co sekcja „Technical Description” w biuletynie zabezpieczeń firmy Microsoft. Może ona także zawierać informacje z sekcji „Mitigating Factors” biuletynu.
 • Przyczyna – Ta sekcja jest opcjonalna. Jest dołączana tylko wtedy, gdy przyczyna powstania luki w zabezpieczeniach nie jest wytłumaczona w sekcji „Symptomy”.
 • Rozwiązanie – Ta sekcja obejmuje następujące podsekcje.

  Uwaga: Jeśli aktualizacja zabezpieczeń jest dostępna dla wielu produktów (lub wielu wersji tego samego produktu), ta sekcja może zawierać sekcje dotyczące poszczególnych produktów lub wersji i obejmować następujące podsekcje.
  • Informacje o pobieraniu – Ta podsekcja zawiera informacje, jak i skąd pobrać aktualizację zabezpieczeń.
  • Wymagania wstępne – Ta podsekcja zawiera informacje o ewentualnych wymaganiach wstępnych, których spełnienie jest konieczne, aby zainstalować daną aktualizację zabezpieczeń (na przykład może być potrzebny dodatek Service Pack lub wcześniejsza wersja produktu). Jeśli nie ma wymagań wstępnych, w tej podsekcji jest napisane „Nie ma żadnych wymagań wstępnych”.
  • Informacje o instalacji – Ta podsekcja zawiera informacje dotyczące przełączników instalacji, które można zastosować w celu zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń, a także informacje z rejestru, na podstawie których można zweryfikować, czy aktualizacja zabezpieczeń jest zainstalowana.
  • Informacje o rozmieszczaniu – Ta podsekcja zawiera informacje o przełącznikach wiersza polecenia, z których mogą korzystać administratorzy, aby zainstalować aktualizację zabezpieczeń bez interwencji użytkownika i bez zmuszania komputera do ponownego uruchomienia. W tej podsekcji znajdują się także inne informacje o rozmieszczaniu dotyczące danej aktualizacji zabezpieczeń lub konkretnego produktu.
  • Informacje o usuwaniu – Ta podsekcja zawiera informacje, jak można usunąć aktualizację zabezpieczeń, gdyby jej obsługa została wycofana.
  • Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia – Ta podsekcja zawiera informacje, czy po zastosowaniu aktualizacji zabezpieczeń jest wymagane ponowne uruchomienie komputera, czy można zatrzymać, a następnie ponownie uruchomić usługę, aby nie trzeba było ponownie uruchamiać komputera.
  • Informacje o zamianie poprawki – Ta podsekcja zawiera informacje, czy aktualizacja zabezpieczeń zamienia inną aktualizację oprogramowania lub jest zamieniana przez inną aktualizację oprogramowania.
  • Informacje o pliku – Ta podsekcja zawiera listę plików, które są aktualizowane przez aktualizację zabezpieczeń (oraz, jeśli ma to zastosowanie, lokalizację w rejestrze listy plików).
 • Obejście problemu – Jest to sekcja opcjonalna, zawierająca informacje dotyczące możliwości obejścia problemu bez instalowania aktualizacji zabezpieczeń.
 • Stan – Ta sekcja zawiera informacje o stanie.
 • Więcej informacji – Ta sekcja zawiera łącze do biuletynu zabezpieczeń firmy Microsoft i ewentualnych informacji dodatkowych.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 824689 — ostatni przegląd: 10/06/2011 13:57:00 — zmiana: 4.0

Customer Service and Support Information

 • kbcspl kbpubtypecs kmcustomerservice kbPubTypeKC kbinfo KB824689
Opinia