Opis poprawki zabezpieczeń programu Word 2002: 3 września 2003

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Opis poprawki zabezpieczeń programu Word 2000: 3 września 2003 824936.

Wersja tego artykułu dla programów Microsoft Word 97 i Word 98 dla systemu Microsoft Windows 98 Japanese Edition: 827647.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację programu Microsoft Word 2002. Ta aktualizacja usuwa usterkę w programie Word 2002, która umożliwiała automatyczne uruchamianie niepodpisanych makr w specjalnie spreparowanych dokumentach, niezależnie od ustawień poziomu zabezpieczeń makr użytkownika. Ta aktualizacja programu Word 2002 jest efektem starań firmy Microsoft mających na celu udostępnianie klientom najnowszych aktualizacji produktów.

W tym artykule wyjaśniono, jak pobrać i zainstalować poprawkę zabezpieczeń programu Word 2002: KB824934.
Więcej informacji

Sposób pobrania i instalowania aktualizacji

Ważne: Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy się upewnić, że są spełnione następujące wymagania:
 • Instalator Microsoft Windows 2.0

  Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy zainstalować Instalatora Windows w wersji 2.0 lub nowszej. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego wymagania, zobacz sekcję „Wymagania dotyczące Instalatora Windows” w tym artykule.
 • Dodatek Service Pack (SP-2) dla pakietu Microsoft Office XP

  Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy zainstalować dodatek SP2 dla pakietu Office XP.
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu instalowania dodatku Service Pack 2 dla pakietu Office XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  325671 Omówienie dodatku Service Pack 2 (SP2) dla pakietu Office XP

Aktualizacja kliencka

Jeśli program Word został zainstalowany z dysku CD, dostępne są dwie następujące opcje:
 • Użycie witryny Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web w celu automatycznego zainstalowania wszystkich najnowszych aktualizacji, w tym wszystkich dostępnych dodatków Service Pack i aktualizacji publicznych.

  –lub–
 • Zainstalowanie tylko poprawki zabezpieczeń programu Word 2002: KB824934 przez wykonanie kroków opisanych w dalszej części tego artykułu.
Uwaga: Firma Microsoft zaleca instalowanie aktualizacji klienckiej przy użyciu witryny Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web. Ta witryna wykrywa instalację pakietu Microsoft Office danego użytkownika i monituje o zainstalowanie tylko niezbędnych składników, dzięki którym użytkownik ma pewność, że instalacja pakietu Office jest całkowicie aktualna.

Witryna sieci Web Aktualizacje produktów pakietu Office

Aby użyć witryny sieci Web Aktualizacje produktów pakietu Office do wykrycia aktualizacji, które muszą być zainstalowane na danym komputerze, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Po ukończeniu wykrywania pojawi się lista zalecanych aktualizacji, które można zainstalować. Aby to zrobić, kliknij przycisk Rozpocznij instalację.

Instalowanie samej poprawki zabezpieczeń do programu Word 2002: KB824934

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
PobierzPobierz teraz pakiet OfficeXP-KB824934-Client-plk.exe.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Po kliknięciu łącza służącego do pobierania aktualizacji wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik OfficeXP-kb824934-client-plk.exe w wybranym folderze.
 2. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik OfficeXP-kb824934-client-plk.exe.
 3. Jeśli pojawi się monit o zainstalowanie aktualizacji, kliknij przycisk Tak.
 4. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 5. Po pojawieniu się odpowiedniego monitu włóż do stacji CD-ROM dysk CD z pakietem Office XP, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Po wyświetleniu komunikatu informującego o powodzeniu instalacji kliknij przycisk OK.
Uwaga: Zainstalowanej aktualizacji nie można usunąć. Aby powrócić do stanu sprzed instalacji, należy usunąć pakiet Office XP, a następnie ponownie go zainstalować z oryginalnego dysku CD.

Aktualizacja administracyjna

Jeżeli pakiet Office XP został zainstalowany z lokalizacji na serwerze, administrator serwera musi ją zaktualizować przy użyciu aktualizacji administracyjnej, a następnie wdrożyć tę aktualizację na komputerze użytkownika.

Następujący plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
PobierzPobierz teraz pakiet OfficeXP-KB824934-Fullfile-Enu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.
Jeśli jesteś administratorem serwera, wykonaj następujące kroki po kliknięciu łącza służącego do pobrania aktualizacji administracyjnej:
 1. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik OfficeXP-kb824934-fullfile-enu.exe w wybranym folderze.
 2. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik OfficeXP-kb824934-fullfile-enu.exe.
 3. Jeśli pojawi się monit o zainstalowanie aktualizacji, kliknij przycisk Tak.
 4. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 5. W polu Wpisz lokalizację, w której chcesz umieścić wyodrębnione pliki wpisz c:\KB824934, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Tak po pojawieniu się monitu o utworzenie folderu.
 7. Jeśli znasz procedurę aktualizowania instalacji administracyjnej, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Wpisz następujące polecenie w polu Otwórz:
  msiexec /a ścieżka_administracyjna\plik_MSI /p C:\KB824934\plik_MSP SHORTFILENAMES=TRUE
  gdzie ścieżka_administracyjna jest ścieżką punktu instalacji administracyjnej pakietu Office XP (na przykład C:\OfficeXP), plik_MSI jest pakietem .msi bazy danych produktu należącego do pakietu Office XP (na przykład Data1.msi), a plik_MSP jest nazwą aktualizacji administracyjnej.

  Uwaga: Do wiersza polecenia można dodać przełącznik /qb+, aby uniknąć wyświetlania okien dialogowych Instalacja administracyjna pakietu Office XP oraz Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania.
 8. Aby wdrożyć aktualizację na klienckich stacjach roboczych, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Wpisz następujące polecenie w polu Otwórz:
  msiexec /i ścieżka_administracyjna\plik_MSI REINSTALL=lista_funkcji REINSTALLMODE=vomu
  gdzie ścieżka_administracyjna jest ścieżką punktu instalacji administracyjnej pakietu Office XP (na przykład C:\OfficeXP), plik_MSI jest pakietem .msi bazy danych produktu należącego do pakietu Office XP (na przykład Data1.msi), a lista_funkcji jest listą nazw funkcji (wielkość znaków w nazwach jest uwzględniana), które powinny być ponownie zainstalowane w związku z daną aktualizacją. Aby zainstalować wszystkie funkcje, można użyć opcji REINSTALL=ALL lub zainstalować następującą funkcję:
  • WORDFiles
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu aktualizowania instalacji administracyjnej i jej wdrażania na klienckich stacjach roboczych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
301348 JAK: Instalowanie publicznych aktualizacji instalacji administracyjnych pakietu Office XP
Ten artykuł zawiera standardowe instrukcje dotyczące instalowania publicznej aktualizacji administracyjnej. Można również zapoznać się z poniższym artykułem z zestawu Microsoft Office Resource Kit. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jak sprawdzić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Aktualizacja zawiera zaktualizowane wersje następujących plików:
  Nazwa pliku  Wersja ------------------------ Winword.exe 10.0.5522.0
Aby sprawdzić, która wersja programu Word 2002 jest zainstalowana na danym komputerze, wykonaj następujące kroki.

Uwaga: Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, poniższe kroki mogą się różnić na poszczególnych komputerach. W razie wątpliwości należy odwołać się do dokumentacji posiadanego produktu.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. W okienku Wyniki wyszukiwania kliknij opcję Pliki i foldery w obszarze Pomocnik wyszukiwania.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę Winword.exe, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Winword.exe, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Na karcie Wersja sprawdź wersję programu Word, która jest zainstalowana na komputerze.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sprawdzania wersji programu Word 2002 na komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
291331 OFFXP: Jak sprawdzić wersję produktu pakietu Office
Uwaga: Jeśli poprawka zabezpieczeń do programu Word 2002: KB824934 jest już zainstalowana na komputerze, podczas próby zainstalowania poprawki zabezpieczeń programu Word 2002: KB824934 pojawi się następujący komunikat o błędzie:
Ta aktualizacja została już zastosowana lub znajdowała się w aktualizacji, która już została zastosowana.

Wymagania dotyczące Instalatora Windows

Do zainstalowania aktualizacji, którą opisano w tym artykule, jest wymagany Instalator Windows w wersji 2.0 lub nowszej. Instalator Windows 2.0 lub nowszy jest dostępny zarówno w systemie Microsoft Windows XP, jak i w systemie Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3). Aby zainstalować najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web.

Instalator Windows dla systemów Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 i Microsoft Windows Millennium Edition (Me): Instalator Windows dla systemów Microsoft Windows NT 4.0 i Windows 2000:

Lista problemów usuwanych przez tę aktualizację

Poprawka zabezpieczeń programu Word 2002: KB824934 rozwiązuje problemy opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

320902 WD2002: Deleted Text Re-Appears in Document After You Review Changes
327667 POPRAWKA Word2002: Funkcja IOleObject::DoVerb zwraca błąd RPC_E_SERVERFAULT podczas otwierania niektórych dokumentów
330300 WD2002: Error Message "4198" When You Close a Word Table Object
326041 WD2002: You Cannot Select the Frame or the Text Inside the Frame When You Create a Word Document That Contains a Frame
325620 WD2002: Document with an Embedded Object Prompts for a Save After You Set the Saved Property
292097 WD2002: Nothing Happens When You Click a Picture That Contains a Hyperlink
328474 WD2002: One-Page Template Opens As a Two-Page Template
325527 WD2002: Document Printed with Wide Right Margin and Small Text If You Turn Off Balloons
331945 WD2002: The BeforeClose Event Does Not Run When the "Windows in Taskbar" Check Box Is Cleared
331941 WD2002: Setting DeletedTextMark Property with Revision Balloons Turned Off Causes Incorrect Document Formatting
329040 PPT2002: Autoshapes May Not Display When You Use Microsoft Word and Paste a Table That Contains AutoShapes to a Microsoft PowerPoint Presentation
332114 WD2002: Fonts Change in Text Form Fields
331899 WD2002: Rotated Text in a Table May Not Print Rotated As Expected
810162 WD2002: Task Pane Is Not Displayed on Startup
292158 WD2002: Wszystkie numery stron dokumentu nieoczekiwanie zmieniają się na 0 (zero)
329815 WD2002: After You Check In a Document, AutoOpen or Document_open Macros Do Not Run As Expected
328092 WD2002: Inserted Tables Are Not Aligned After You Reopen the Document
329587 WD2002: The printer ignores the custom n-up setting in Word
316270 WD2000: "Unknown Character" Error Message or Result of Zero When Field Contains E or N Character
328232 WD2002: Error Message When You Try to Edit Complex Tables
292174 WD2002: Error Message: The Formatting in this Document Is Too Complex. Please Full Save the Document Now.
329280 Text that you delete and mark as hidden is printed when you use the Track Changes feature
328683 WD2002: Text Is Lost or Hidden in Your Word Document When You Use the VBA SaveAs Method
331325 FIX: Word 2002 May Drop Keyboard Input on Windows 98 and Windows Me When Accessibility Client Runs
328100 WD2002: Komunikat o błędzie „Nazwa dokumentu lub ścieżka nie jest prawidłowa” podczas otwierania dokumentu
235678 WD2002: Legal Pleading Wizard Error Message: The Project Item Cannot Be Copied
327043 WD2002: Word Sorts Columns Incorrectly
811946 Outlook Stops Responding (Hangs) When You Reply to an Email Message
811930 WD2002: Program Word zostaje zamknięty po skopiowaniu i wklejeniu fragmentu dokumentu
328707 WD2002: Tables in Headers and Footers Shift Right When You Open Word 2002 Document
327871 WD2002: Compare and Merge Documents Feature Shows Inaccurate Changes
812637 WD2002: When You Use Word 2002 to Open a Word 97 Document the NumberPosition Property Does Not Retain a Set Value
328528 WD2002: Excel Chart Pastes as Object in Non-English Version
329976 WD2002: Single-Page Tables Expand to Cover Two Pages
290981 WD2002: Podczas otwierania pliku tekstowego jest wyświetlane okno dialogowe „Konwersja plików – kodowanie”
327579 WD2002: Month and Day are Not Displayed in the Order You Expect in a Mail Merge Document Linked to an External Data Source
330432 WD2002: Text Loses Paragraph Numbering When Pasted into New Document
324328 WD2002: Password Prompt When You Close a Word Document You Opened in a Web Browser
810361 FIX: Unformatted Text Link Gives Error on Insert or Update Inside a Table
814482 WD2002: Track Changes Places Balloon in Wrong Location When You Delete Footnote Text
814407 WD2002: Cancelling Save of a Document That Contains Tracked Changes or Comments Creates a False Record in DMS
815006 WD2002: VBA Find.Execute ReplaceAll Method Does Not Return the Original Selection
329808 WD2002: Word Objects Convert to Graphics When You Use the Close Button to Close and Save a Document
814137 WD2002: Font Changes When Character Is Typed in Third-Party IME
814507 WD2002: Pictures in Document Opened on Floppy or a Network Drive Change to Red X When You Use Custom Program
286864 WD2002: Cannot Browse Forward and Back on Web Toolbar
331492 WD2002: Excel Worksheet Object with Color Text Is Printed Black
813815 WD2002: Conditional Field That References AutoText Entries Does Not Completely Update the First Time
815621 WD2002: Custom Toolbar in Template Causes Word to Error When Exiting
814673 WD2002: Rows or Columns Are Missing from a Pasted Microsoft Excel Worksheet
327037 WD2000: Excel Worksheets with Links to Word Bookmarks May Not Update
816476 WD2002: Fonts Change in Text Form Fields That You Insert Through AutoText
816478 WD2002: Multiple Copies of the Same List Style in the Formatting Pane
813816 WD2002: Paragraph Mark in the Header Remains After You Delete the Text in the Header
815621 WD2002: Custom Toolbar in Template Causes Word to Error When Exiting
329809 WD2002: The Translation Services Do Not Start When You Use a Proxy Server with Basic Authentication
330575 WD2002: Italian: Number of Lines on Page May Change After You Undo an Edit That Automatically Hyphenated a Word
818052 WD2002: Word Ignores Pages per Sheet Setting When You Print From wdDialogFilePrint Dialog Object
815193 WD2000: The Index Entry Is Listed As One Occurrence in the Index
818328 WD2002: The Text That Is Wrapped Around a Right-to-Left Table Appears Under the Table in a Printed Document
308937 BUG: Word 2002 Returns an Error on Call to IPrint::Print Although Document Prints
818791 WD2002: RTF Files Open Slowly and Scroll Slowly
813817 WD2000: Nested Bookmarks in Your .rtf Document Change When You Open the Document
820734 WD2002: Included File that Contains Merge Fields Does Not Suppress Blank Lines in Mail Merge
822528 WD2002: Control Toolbox Controls Revert to Design Mode When You Scroll in Document
822891 WD2002: Shapes That Contain Text Are Resized When You Open a Word 2000 Document in Word 2002
821526 Word 2002 Crashes When You Print a Document in the Background
822847 WD2002: "Word Has Encountered a Problem" Error Message When You Open a Document
823200 WD2002: Cross-Reference Fields in a Compared Document Show As Zero
290981 WD2002: Podczas otwierania pliku tekstowego jest wyświetlane okno dialogowe „Konwersja plików – kodowanie”
293005 OL2002: Outlook Attachments Appear in Most Recently Used List
823476 Not Able to Save Changes to a Network Shared Word Document
823154 When You Bookmark a Number of ListNum Fields All the Cross-references Appear the Same


Poprawka zabezpieczeń programu Word 2002: KB824934 rozwiązuje problemy, które zostały udokumentowane w biuletynie Microsoft Security Bulletin MS03-035. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
827653 Usterka programu Microsoft Word umożliwia automatyczne uruchamianie makr


Poprawka zabezpieczeń programu Word 2002: KB824934 rozwiązuje następujące problemy, które nie były wcześniej udokumentowane w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

WD2002: Program Word nie może ponownie przetworzyć korespondencji seryjnej w ramach jednej sesji programu Word

W przypadku użycia programu Word jako interfejsu systemu zarządzania dokumentami (DMS, Document Management System) i próby wykonania wielu operacji przetwarzania korespondencji seryjnej można scalić rekordy ze źródła danych tekstowych za pierwszym razem, ale nie można tego zrobić drugi raz podczas tej samej sesji programu Word.

Pole INCLUDETEXT w dokumencie programu Word przesłanym pocztą e-mail może zawierać tekst z innego pliku

W przypadku zwrócenia w wiadomości e-mail dokumentu programu Word, który zawiera pole INCLUDETEXT, gdy program Word jest wybrany jako edytor poczty e-mail, w zwróconym dokumencie programu Word może być dołączona zawartość innego pliku znajdującego się na komputerze.

Początek akapitu jest nadrukowywany

Gdy dokument zostanie wydrukowany z włączoną funkcją Dziel wyrazy automatycznie, koniec ostatniego akapitu może zostać nadrukowany na początku akapitu.

WD2002: Funkcja korespondencji seryjnej nie scala wszystkich znaków ze źródła danych

W przypadku użycia funkcji korespondencji seryjnej w programie Word 2002 niektóre znaki rozszerzone mogą zostać utracone lub zastąpione pustymi znakami, na przykład znakiem o kodzie 0172 (spacja nierozdzielająca).

WD2002: Zmiany nie są stosowane, jeśli ostatnia zmiana polegała na zmianie czcionki i naciśnięto klawisze CTRL + Y w celu powtórzenia akcji

Po naciśnięciu kombinacji klawiszy CTRL + Y w celu powtórzenia akcji w programie Word 2002 zmiana nie zostanie zastosowana do zaznaczonego wiersza tekstu, jeśli ostatnia zmiana polegała na zmianie czcionki lub zmianie rozmiaru czcionki.

Program Word przestaje odpowiadać po wklejeniu zaznaczenia w formacie RTF do innego programu

Po skopiowaniu dużego fragmentu zaznaczonego tekstu, a następnie wklejeniu go jako tekstu w formacie Rich Text Format (RTF) do innego programu, program Word może przestać odpowiadać.

WD2000: Komunikat o błędzie podczas próby zamknięcia otwartych wiadomości

Jeśli otwartych jest kilka wiadomości z pliku folderów osobistych (PST) w programie Outlook 2000 i program Word jest wybrany jako edytor poczty e-mail, może pojawić się następujący komunikat o błędzie, a program Word 2000 lub Outlook 2000 może przestać odpowiadać przy próbie zamknięcia każdej otwartej wiadomości przez kliknięcie przycisku „X” w prawym górnym rogu okna wiadomości:
Za mało wolnej pamięci lub miejsca na dysku. Program Word nie może wyświetlić żądanej czcionki.

Program Word działa zbyt wolno podczas iteracji przez kolekcję Paragraphs w dokumencie korespondencji seryjnej

Procedura języka Visual Basic for Applications (VBA) w programie Word 2002, która przechodzi przed kolekcję Paragraphs dokumentu, działa bardzo wolno, gdy źródło danych korespondencji seryjnej jest dołączone do dokumentu.

Dokument programu Word otwarty w programie Microsoft Internet Explorer może spowodować niespodziewane zakończenie pracy

Po kliknięciu przycisku Wstecz w programie Internet Explorer program Word może niespodziewanie zakończyć pracę. Ten problem może wystąpić, jeśli dokument programu Word 2002 otwarty w programie Internet Explorer zawiera formanty ActiveX (pola tekstowe).

Długie komentarze mogą być obcięte lub mogą nie być całkowicie widoczne w etykietce ekranowej

Po zatrzymaniu wskaźnika myszy nad komentarzem w programie Microsoft Word może wystąpić jeden z następujących problemów:
 • W etykietce ekranowej komentarza może być widoczna część komentarza.
 • Komentarz może nie być widoczny w etykietce ekranowej komentarza.

Dodanie katalogu korespondencji seryjnej do tabeli powoduje uszkodzenie tabeli

Podczas tworzenia katalogu korespondencji seryjnej w tabeli przy użyciu pliku tekstowego tabela zawierająca katalog korespondencji seryjnej może ulec uszkodzeniu, jeśli źródło danych zawiera znaki powrotu karetki.

Hiperłącza wstawione do wiadomości e-mail w formacie RTF są scalone ze sobą

W przypadku użycia programu Microsoft Word jako edytora poczty e-mail w programie Microsoft Outlook, jeśli do wiadomości w formacie Rich Tekst Format (RTF) zostanie wstawionych wiele załączników jako hiperłącza, załączniki (hiperłącza) nie będą wyświetlane osobno. Zamiast tego hiperłącza będą wyświetlane jak scalone ze sobą.

W przypadku drukowania dokumentu zawierającego pole NUMPAGES to pole nie jest aktualizowane, co może spowodować wydrukowanie pola z niepoprawną wartością. Ten problem może wystąpić, gdy spełnione są wszystkie następujące warunki:
 • Opcja Aktualizacja pól na karcie Drukowanie (w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje) jest włączona.
 • Nagłówek dokumentu zawiera pole INCLUDEPICTURE, EMBED lub LINK.
 • Pole INCLUDEPICTURE, EMBED lub LINK jest umieszczone w tekście.
 • Należy usunąć tekst, ograniczając liczbę stron w dokumencie, a następnie wydrukować dokument.

Podczas tworzenia korespondencji seryjnej przy użyciu kontaktów z programu Microsoft Outlook brakuje kodu pocztowego

Podczas tworzenia korespondencji seryjnej przy użyciu kontaktów programu Outlook jako źródła danych kod pocztowy może nie być scalony w przypadku użycia pola bloku adresu korespondencji seryjnej.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 824934 — ostatni przegląd: 02/03/2014 21:56:40 — zmiana: 6.3

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbsecurity kbinfo kbupdate KB824934
Opinia