Opis poprawki zabezpieczeń programu Word 2000: 3 września 2003

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Word 2002: 824934.

Wersja tego artykułu dla programów Microsoft Word 97 i Word 98 dla systemu Microsoft Windows 98 Japanese Edition: 827647.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację programu Microsoft Word 2000. Ta aktualizacja usuwa usterkę w programie Word 2000, która umożliwiała automatyczne uruchamianie niepodpisanych makr w specjalnie spreparowanych dokumentach, niezależnie od ustawień poziomu zabezpieczeń makr użytkownika. Ponadto dołączono kilka innych poprawek, które zostały opisane w sekcji „Lista problemów rozwiązanych przez tę aktualizację” w dalszej części tego artykułu. Ta aktualizacja programu Word 2000 jest efektem starań firmy Microsoft mających na celu udostępnianie klientom najnowszych aktualizacji produktów.

W tym artykule wyjaśniono, jak pobrać i zainstalować poprawkę zabezpieczeń programu Word 2000: KB824936.
Więcej informacji

Sposób pobrania i instalowania aktualizacji

Ważne: Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy się upewnić, że są spełnione następujące wymagania:
 • Instalator Microsoft Windows 2.0

  Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy zainstalować Instalatora Windows w wersji 2.0 lub nowszej. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego wymagania, zobacz sekcję „Wymagania dotyczące Instalatora Windows” w tym artykule.
 • Dodatek Service Pack 3 (SP-3) dla pakietu Microsoft Office 2000

  Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy zainstalować dodatek SP-3 dla pakietu Office 2000.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu instalowania dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  326585 Opis dodatku Service Pack 3 (SP3) dla pakietu Office 2000

Aktualizacja kliencka

Jeśli program Word został zainstalowany z dysku CD, dostępne są dwie następujące opcje:
 • Użycie witryny Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web w celu automatycznego zainstalowania wszystkich najnowszych aktualizacji, w tym wszystkich dostępnych dodatków Service Pack i aktualizacji publicznych.

  –lub–
 • Zainstalowanie tylko poprawki zabezpieczeń programu Word 2000: KB824936 przez wykonanie kroków opisanych w dalszej części tego artykułu.
Uwaga: Firma Microsoft zaleca instalowanie aktualizacji klienckiej przy użyciu witryny Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web. Ta witryna wykrywa instalację pakietu Microsoft Office danego użytkownika i monituje o zainstalowanie tylko niezbędnych składników, dzięki którym użytkownik ma pewność, że instalacja pakietu Office jest całkowicie aktualna.

Witryna sieci Web Aktualizacje produktów pakietu Office

Aby użyć witryny sieci Web Aktualizacje produktów pakietu Office do wykrycia aktualizacji, które muszą być zainstalowane na danym komputerze, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Po ukończeniu wykrywania pojawi się lista zalecanych aktualizacji, które można zainstalować. Aby to zrobić, kliknij przycisk Rozpocznij instalację.

Instalowanie samej poprawki zabezpieczeń do programu Word 2000: KB824936

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
PobierzPobierz pakiet Office2000-KB824936-client-plk.exe teraz. Data wydania: 3 września 2003

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.
Po kliknięciu łącza w celu pobrania poprawki wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik Office2000-kb824936-client-plk.exe w wybranym folderze.
 2. W Eksploratorze Microsoft Windows kliknij dwukrotnie plik office2000-kb824936-client-plk.exe.
 3. Jeśli pojawi się monit o zainstalowanie aktualizacji, kliknij przycisk Tak.
 4. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 5. Po pojawieniu się odpowiedniego monitu włóż do stacji CD-ROM dysk CD z pakietem Office 2000, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Po wyświetleniu komunikatu informującego o powodzeniu instalacji kliknij przycisk OK.
Uwaga: Zainstalowanej aktualizacji nie można usunąć. Aby powrócić do stanu sprzed zainstalowania aktualizacji, należy usunąć pakiet Office 2000, a następnie zainstalować go ponownie z oryginalnego dysku CD.

Aktualizacja administracyjna

Jeśli pakiet Office 2000 został zainstalowany z lokalizacji na serwerze, administrator serwera musi ją zaktualizować przy użyciu aktualizacji administracyjnej, a następnie wdrożyć tę aktualizację na komputerze użytkownika.

Następujący plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
PobierzPobierz pakiet Office2000-KB824936-Fullfile-Enu.exe teraz. Data wydania: 3 września 2003

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.
Jeśli jesteś administratorem serwera, wykonaj następujące kroki po kliknięciu łącza służącego do pobrania aktualizacji administracyjnej:
 1. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik Office2000-kb824936-fullfile-enu.exe w wybranym folderze.
 2. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik office2000-kb824936-fullfile-enu.exe.
 3. Jeśli pojawi się monit o zainstalowanie aktualizacji, kliknij przycisk Tak.
 4. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 5. W polu Wpisz lokalizację, w której chcesz umieścić wyodrębnione pliki wpisz c:\KB824936, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Tak po pojawieniu się monitu o utworzenie folderu.
 7. Jeśli znasz procedurę aktualizowania instalacji administracyjnej, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  Wpisz następujące polecenie w polu Otwórz:
  msiexec /a ścieżka_administracyjna\plik_MSI /p C:\KB824936\plik_MSP SHORTFILENAMES=TRUE
  gdzie ścieżka_administracyjna jest ścieżką punktu instalacji administracyjnej pakietu Office 2000 (na przykład C:\Office2000), plik_MSI jest pakietem .msi bazy danych produktu należącego do pakietu Office 2000 (na przykład Data1.msi), a plik_MSP jest nazwą aktualizacji administracyjnej (na przykład WINWORDff.msp).

  Uwaga: Do wiersza polecenia można dodać przełącznik /qb+, aby uniknąć wyświetlania okien dialogowych Instalacja administracyjna pakietu Office 2000 oraz Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania.
 8. Aby wdrożyć aktualizację na klienckich stacjach roboczych, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  Wpisz następujące polecenie w polu Otwórz:
  msiexec /i ścieżka_administracyjna\plik_MSI REINSTALL=lista_funkcji REINSTALLMODE=vomu
  gdzie ścieżka_administracyjna jest ścieżką punktu instalacji administracyjnej pakietu Office 2000 (na przykład C:\Office2000), plik_MSI jest pakietem MSI bazy danych produktu należącego do pakietu Office 2000 (na przykład Data1.msi), a lista_funkcji jest listą nazw funkcji (z uwzględnieniem wielkości liter), które muszą zostać ponownie zainstalowane podczas aktualizacji. Aby zainstalować wszystkie funkcje, można użyć opcji REINSTALL=ALL lub zainstalować następującą funkcję:
  • WORDFiles
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu aktualizowania instalacji administracyjnej i jej wdrażania na klienckich stacjach roboczych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
304165 OFF2000: Jak zainstalować aktualizację instalacji administracyjnych
Ten artykuł zawiera standardowe instrukcje dotyczące instalowania publicznej aktualizacji administracyjnej. Można również zapoznać się z poniższym artykułem z zestawu Microsoft Office Resource Kit. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jak sprawdzić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Aktualizacja zawiera zaktualizowane wersje następujących plików:
 Nazwa pliku Wersja  -----------------------  Winword.exe 9.0.0.7924
Aby sprawdzić, która wersja programu Word 2000 jest zainstalowana na danym komputerze, wykonaj następujące kroki.

Uwaga: Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, poniższe kroki mogą się różnić na poszczególnych komputerach. W razie wątpliwości należy odwołać się do dokumentacji posiadanego produktu.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. W okienku Wyniki wyszukiwania kliknij opcję Pliki i foldery w obszarze Pomocnik wyszukiwania.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę Winword.exe, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Winword.exe, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Na karcie Wersja sprawdź wersję programu Word, która jest zainstalowana na komputerze.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sprawdzania wersji programu Word 2000 na komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
255275 OFF2000: Jak określić wersję programu pakietu Office
Uwaga: Jeśli poprawka zabezpieczeń do programu Word 2000: KB824936 jest już zainstalowana na komputerze, podczas próby zainstalowania poprawki zabezpieczeń programu Word 2000: KB824936 pojawi się następujący komunikat o błędzie:
Ta aktualizacja została już zastosowana lub znajdowała się w aktualizacji, która już została zastosowana.

Wymagania dotyczące Instalatora Windows

Do zainstalowania aktualizacji, którą opisano w tym artykule, jest wymagany Instalator Windows w wersji 2.0 lub nowszej. Instalator Windows 2.0 lub nowszy jest dostępny zarówno w systemie Microsoft Windows XP, jak i w systemie Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3). Aby zainstalować najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web.

Instalator Windows dla systemów Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 i Microsoft Windows Millennium Edition (Me): Instalator Windows dla systemów Microsoft Windows NT 4.0 i Microsoft Windows 2000:

Lista problemów usuwanych przez tę aktualizację

Poprawka zabezpieczeń programu Word 2000: Poprawka KB824936 umożliwia rozwiązanie problemu opisanego w następującym pakiecie popawek HotFix opracowanym po udostępnieniu dodatku Service Pack 3 dla programu Word 2000:
822859 Word 2000 Post-Service Pack 3 Hotfix Package: June 16, 2003
Poprawka zabezpieczeń programu Word 2000: Poprawka KB824936 umożliwia również rozwiązanie problemów opisanych w następujących artykułach bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

319788 WD2000: Documents That Contain Lots of Sequential Boxes Open More Slowly
325619 WD2000: Document with an Embedded Object Continues to Prompt for Save Even After You Set Saved Property
329913 WD2000: When You Use Word 2000 to Open a Word 97 Document the NumberPosition Property Does Not Retain a Set Value
329810 WD2000: Templates That Contain ActiveX Controls Become Corrupted
324303 WD2000: Word Stops Responding When You Edit a Table That Spans Multiple Pages
321206 WD2000: Extra Lines Appear Around Hyperlinks When You Print Your Document
324304 WD2000: Table Spanning Multiple Pages Appears to Repeat Rows in Print Layout
328709 Word 2000 Stops Responding When You Send a Protected Form
327037 WD2000: Excel Worksheets with Links to Word Bookmarks May Not Update
329525 WD2000: Word Problems with Lines That Are Made Up of Repeated Non-Alphanumeric Characters After a Tab Stop
810863 WD2000: Cannot View Table After You View Header and Footer
812123 WD2000: Word Abruptly Quits When You Put Web Pages into Documents
817432 WD2000: Word Ignores Pages Per Sheet Setting When You Print From wdDialogFilePrint Dialog Object
813549 WD2000: Mail Merge: Special Characters in Data Source Not Merged
814508 WD2000: Error Message with Repeated Picture Ungrouping and Undoing the Ungrouping
815193 WD2000: The Index Entry Is Listed As One Occurrence in the Index
814038 WD2000: Tables in Word 97 Document Print Misaligned
813817 WD2000: Nested Bookmarks in Your .rtf Document Change When You Open the Document
815681 WD2000: Word and Lotus Notes Appear to Stop Responding When You Save Changes to a Document
814917 WD2000: Repeated Clicks in Table Cell Causes Error Message
817140 WD2000: The "File Conversion Encoding" Dialog Box Appears When You Open Text File
821474 WD2000: The Date That You Type in the "Text Form" Box Changes to a Different Date After You Press the Tab Key in the Japanese Version of Word 2000
822114 WD2000: Word May Quit Unexpectedly When You Copy and Paste a Single Character of Text


Poprawka zabezpieczeń programu Word 2000: KB824936 rozwiązuje również problemy, które zostały udokumentowane w biuletynie Microsoft Security Bulletin MS03-035. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
827653 Usterka programu Microsoft Word umożliwia automatyczne uruchamianie makr


Poprawka zabezpieczeń programu Word 2000: KB824936 rozwiązuje następujące problemy, które nie były wcześniej udokumentowane w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Po włączeniu narzędzia ułatwień dostępu dla osób niewidzących u dołu ekranu pojawiają się czarne paski

Po włączeniu w rejestrze systemu Windows opcji ułatwień dostępu dla osób niewidzących u dołu ekranu może być widoczny czarny pasek.

WD2000: Program VBA nie może śledzić zmian w tabelach

W przypadku użycia programu Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) w celu uzyskania dostępu do śledzonych zmian w dokumencie programu Word 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3) może się pojawić następujący komunikat o błędzie:
Błąd czasu wykonania '-2147467259' (80004005)': Metoda „Autor” obiektu „Wersja” nie powiodła się
word office security patch performance reliability update download 2000 hotfix fix
Właściwości

Identyfikator artykułu: 824936 — ostatni przegląd: 02/13/2014 02:00:53 — zmiana: 5.2

Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbfile atdownload kbdownload kbsecurity kbinfo kbupdate KB824936
Opinia