Omówienie poprawki zabezpieczeń konwertera plików WordPerfect 5.x pakietu Office XP z 3 września 2003

Uwaga
Wersja tego artykułu dla pakietu Microsoft Office 2000: 824993.
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację pakietu Microsoft Office XP. Aktualizacja eliminuje lukę polegającą na przekroczeniu buforu w konwerterze plików WordPerfect pakietu Microsoft Office, którą można wykorzystać podczas importowania pliku programu Corel WordPerfect za pomocą programu pakietu Microsoft Office XP. Ta aktualizacja pakietu Office XP jest efektem starań firmy Microsoft mających na celu udostępnianie klientom najnowszych aktualizacji produktów.

W tym artykule został opisany sposób pobierania i instalowania poprawki zabezpieczeń konwertera plików WordPerfect 5.x pakietu Office XP. KB824938.
Więcej informacji

Sposób pobrania i instalowania aktualizacji

Ważne: Przed zainstalowaniem tej poprawki należy się upewnić, czy są spełnione następujące wymagania:
 • Instalator Microsoft Windows 2.0
  Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy zainstalować Instalatora Windows w wersji 2.0 lub nowszej. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego wymagania, zobacz sekcję „Wymagania dotyczące aktualizacji Instalatora Windows” w tym artykule.
 • Dodatek Service Pack 2 (SP-2) dla pakietu Office XP
  Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy zainstalować dodatek SP2 dla pakietu Office XP. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu instalowania dodatku Service Pack 2 dla pakietu Office XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  325671 Omówienie dodatku Service Pack 2 (SP2) dla pakietu Office XP

Aktualizacja kliencka

Jeśli program pakietu Office zainstalowano z dysku CD, dostępne są następujące dwie opcje:
 • Użycie witryny Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web i automatyczne zainstalowanie wszystkich najnowszych aktualizacji, w tym wszystkich dostępnych dodatków Service Pack i aktualizacji publicznych.
 • Zainstalowanie tylko poprawki zabezpieczeń konwertera plików WordPerfect 5.x pakietu Office XP: KB824938 przez wykonanie kroków opisanych w dalszej części tego artykułu.
Uwaga: Firma Microsoft zaleca instalowanie aktualizacji klienckiej przy użyciu witryny Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web. W witrynie Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web zostanie ustalona wersja zainstalowanego pakietu Microsoft Office i pojawi się monit o zainstalowanie dokładnie takich składników, jakie są potrzebne do pełnego zaktualizowania danej instalacji pakietu Office.

Witryna Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web

Aby witryna Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web wykryła żądane aktualizacje, które należy zainstalować na komputerze, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Po ukończeniu wykrywania zostanie wyświetlona lista zalecanych aktualizacji, którą można zaakceptować. Kliknij przycisk Rozpocznij instalację, aby ukończyć proces.

Zainstalowanie tylko poprawki zabezpieczeń konwertera plików WordPerfect 5.x pakietu Office XP: KB824938

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
PobierzPobierz teraz pakiet OfficeXP-KB824938-Client-Enu.exe.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft używa najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili publikacji pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku. Po kliknięciu łącza w celu pobrania poprawki wykonaj następujące kroki:

Aby pobrać i zainstalować aktualizację kliencką, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik Officexp-kb824938-client-enu.exe w wybranym folderze.
 2. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik Officexp-kb824938-client-enu.exe.
 3. Jeśli pojawi się monit o zainstalowanie aktualizacji, kliknij przycisk Tak.
 4. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 5. Po pojawieniu się odpowiedniego monitu włóż do stacji CD-ROM dysk CD z pakietem Office XP, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Po pojawieniu się komunikatu informującego, że instalacja się powiodła, kliknij przycisk OK.
Uwaga: Zainstalowanej aktualizacji nie można usunąć. Aby powrócić do stanu sprzed zainstalowania aktualizacji, należy usunąć pakiet Office XP, a następnie zainstalować go ponownie z oryginalnego dysku CD.

Aktualizacja administracyjna

Jeśli produkt pakietu Office XP został zainstalowany z lokalizacji na serwerze, administrator serwera musi ją zaktualizować przy użyciu aktualizacji administracyjnej, a następnie wdrożyć aktualizację na komputerze użytkownika.

Administratorzy serwerów powinni wykonać następujące kroki, aby pobrać aktualizację administracyjną.

Uwaga: Przedstawiając poniższą procedurę, założono, że użytkownik wie, jak wykonać aktualizację instalacji administracyjnej.

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
PobierzPobierz teraz pakiet OfficeXP-KB824938-Fullfile-Enu.exe.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft używa najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili publikacji pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku. Po kliknięciu łącza w celu pobrania poprawki wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik OfficeXP-kb824938-fullfile-enu.exe w wybranym folderze.
 2. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik OfficeXP-kb824938-fullfile-enu.exe.
 3. Jeśli pojawi się monit o zainstalowanie aktualizacji, kliknij przycisk Tak.
 4. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 5. W polu Wpisz lokalizację, w której chcesz umieścić wyodrębnione pliki wpisz ścieżkę c:\KB824938, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Tak po pojawieniu się monitu o utworzenie folderu.
 7. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Wpisz następujące polecenie w polu Otwórz
  msiexec /a ścieżka_administracyjna\plik_MSI /p C:\KB824938\plik_MSP SHORTFILENAMES=TRUE
  gdzie ścieżka_administracyjna jest ścieżką punktu instalacji administracyjnej dla pakietu Office XP (na przykład C:\OfficeXP), plik_MSP jest pakietem .msi bazy danych produktu należącego do pakietu Office XP (na przykład Data1.msi), a plik_MSP jest nazwą aktualizacji administracyjnej (np. Msconvff.msp).

  Uwaga: W wierszu polecenia można dodać przełącznik /qb+, aby uniknąć wyświetlania okien dialogowych Instalacja administracyjna pakietu Office XP oraz Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania.
 8. Aby wdrożyć aktualizację na klienckich stacjach roboczych, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Wpisz następujące polecenie w polu Otwórz
  msiexec /i ścieżka_administracyjna\plik_MSI REINSTALL=lista_funkcji REINSTALLMODE=vomu
  gdzie ścieżka_administracyjna jest ścieżką punktu instalacji administracyjnej pakietu Office XP (na przykład C:\OfficeXP), plik_MSI jest pakietem .msi bazy danych produktu należącego do pakietu Office XP (na przykład Data1.msi), a lista_funkcji jest listą nazw funkcji (wielkość znaków w nazwach jest uwzględniana), które powinny zostać ponownie zainstalowane w związku z aktualizacją. Aby zainstalować wszystkie funkcje, należy użyć przełącznika REINSTALL=ALL lub zainstalować następujące funkcje:
  TextConverters,TCWP5Files
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu aktualizacji instalacji administracyjnej i jej wdrożenia na klienckich stacjach roboczych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
301348 JAK: Instalowanie publicznych aktualizacji instalacji administracyjnych pakietu Office XP
Ten artykuł zawiera standardowe instrukcje dotyczące instalowania publicznej aktualizacji administracyjnej. Można również zapoznać się z następującym artykułem z zestawu Microsoft Office Resource Kit:

Jak sprawdzić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Aktualizacja zawiera zaktualizowane wersje następujących plików:
  Nazwa pliku  Wersja  -------------------------------  Msconv97.dll  2003.1100.5510.0  Wpft532.cnv  2002.1100.5510.0
Aby ustalić, czy aktualizacja jest zainstalowana na komputerze, wykonaj następujące kroki.

Uwaga: Ponieważ istnieje wiele wersji systemu Microsoft Windows, poniższe kroki mogą się różnić w zależności od komputera. W razie wątpliwości należy odwołać się do dokumentacji posiadanego produktu.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. W okienku Wyniki wyszukiwania kliknij opcję Wszystkie pliki i foldery w obszarze Pomocnik wyszukiwania.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę jednego z plików zaktualizowanych przez tę poprawkę (na przykład Msconv97.dll), a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Msconv97.dll, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Przejdź na kartę Wersja, aby ustalić, czy aktualizacja jest zainstalowana na komputerze.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu sprawdzenia, która wersja pakietu Office XP jest zainstalowana na komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
291331 OFFXP: Jak sprawdzić wersję produktu pakietu Office
Uwaga: Jeśli poprawka zabezpieczeń KB824938 konwertera plików WordPerfect 5.x pakietu Office XP jest już zainstalowana na komputerze, przy próbie jej zainstalowania pojawi się następujący komunikat o błędzie: KB824938:
Ta aktualizacja została już zastosowana lub znajdowała się w aktualizacji, która już została zastosowana.

Wymagania aktualizacji dotyczące Instalatora Windows

Do zainstalowania aktualizacji, którą opisano w tym artykule, jest wymagany Instalator Windows w wersji 2.0 lub nowszej. Instalator Windows 2.0 lub nowszy jest dostępny zarówno w systemie Microsoft Windows XP, jak i w systemie Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3). Aby zainstalować najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web.

Instalator Windows dla systemów Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 i Microsoft Windows Millennium Edition: Instalator Windows dla systemów Microsoft Windows NT 4.0 i Windows 2000:

Lista problemów rozwiązanych przy użyciu tej aktualizacji

Poprawka zabezpieczeń konwertera plików WordPerfect 5.x pakietu Office XP: Poprawka KB824938 rozwiązuje następujące problemy, które nie były wcześniej udokumentowane w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Możliwy problem z zabezpieczeniami związany z przepełnieniem buforu

Ta aktualizacja rozwiązuje problem zabezpieczeń polegający na możliwym przekroczeniu buforu podczas korzystania z konwertera plików WordPerfect pakietu Office XP.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 824938 — ostatni przegląd: 02/12/2014 22:09:35 — zmiana: 5.1

Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2003 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbdownload kbinfo kbupdate KB824938
Opinia