Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis poprawki zabezpieczeń konwertera plików WordPerfect 5.x pakietu Office 2000: 3 września 2003

Uwaga
Omówienie poprawki zabezpieczeń konwertera plików WordPerfect 5.x pakietu Office XP z 3 września 2005 824938.
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację pakietu Microsoft Office 2000. Aktualizacja ta eliminuje lukę polegającą na przekroczeniu buforu w konwerterze plików WordPerfect pakietu Microsoft Office którą można wykorzystać podczas importowania pliku programu Corel WordPerfect za pomocą programu pakietu Microsoft Office 2000 Ta aktualizacja pakietu Office 2000 jest efektem starań firmy Microsoft mających na celu udostępnianie klientom najnowszych aktualizacji produktów.

W tym artykule opisano jak pozyskać i zainstalować Office 2000 WordPerfect 5.x Converter Security Patch: KB824993.
Więcej informacji

Sposób pobrania i instalowania aktualizacji

Ważne: Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy się upewnić, że są spełnione następujące wymagania:
 • Instalator Microsoft Windows 2.0
  Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy zainstalować Instalatora Windows w wersji 2.0 lub nowszej. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego wymagania, zobacz sekcję „Wymagania dotyczące Instalatora Windows” w tym artykule.
 • Dodatek Service Pack 3 (SP-3) dla pakietu Office 2000
  Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy zainstalować dodatek SP-3 dla pakietu Office 2000. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  326585 Opis dodatku Service Pack 3 (SP3) dla pakietu Office 2000

Aktualizacja kliencka

Jeśli program Word został zainstalowany z dysku CD, dostępne są dwie następujące opcje:
 • Użycie witryny Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web w celu automatycznego zainstalowania wszystkich najnowszych aktualizacji, w tym wszystkich dostępnych dodatków Service Pack i aktualizacji publicznych.

  –lub–
 • Zainstaluj tylko Office 2000 WordPerfect 5.x Converter Security Patch: KB824993 przez wykonanie kroków opisanych dalej w tym artykule.
Uwaga: Firma Microsoft zaleca instalowanie aktualizacji klienckiej przy użyciu witryny Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web. Ta witryna wykrywa instalację pakietu Microsoft Office danego użytkownika i monituje o zainstalowanie tylko niezbędnych składników, dzięki którym użytkownik ma pewność, że instalacja pakietu Office jest całkowicie aktualna.

Witryna sieci Web Aktualizacje produktów pakietu Office

Aby użyć witryny sieci Web Aktualizacje produktów pakietu Office do wykrycia aktualizacji, które muszą być zainstalowane na danym komputerze, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Po ukończeniu wykrywania pojawi się lista zalecanych aktualizacji, które można zainstalować. Aby to zrobić, kliknij przycisk Rozpocznij instalację.

Install Only the Office 2000 WordPerfect 5.x Converter Security Patch: KB824993

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
PobierzPobierz pakiet Office2000-KB824993-Client-plk.exe teraz.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach z zaawansowanym poziomem zabezpieczeń, które ułatwiają ochronę przed wprowadzeniem nieautoryzowanych zmian w pliku. Po kliknięciu łącza w celu pobrania poprawki wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik office2000-kb824993-client-plk.exe w wybranym folderze.
 2. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik office2000-kb824993-client-plk.exe.
 3. Jeśli pojawi się monit o zainstalowanie aktualizacji, kliknij przycisk Tak.
 4. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 5. Po pojawieniu się odpowiedniego monitu włóż do stacji CD-ROM dysk CD z pakietem Office 2000, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Po wyświetleniu komunikatu informującego o powodzeniu instalacji kliknij przycisk OK.
Uwaga: Zainstalowanej aktualizacji nie można usunąć. Aby powrócić do stanu sprzed zainstalowania aktualizacji, należy usunąć pakiet Office 2000, a następnie zainstalować go ponownie z oryginalnego dysku CD.

Aktualizacja administracyjna

Jeśli pakiet Office 2000 został zainstalowany z lokalizacji na serwerze, administrator serwera musi ją zaktualizować przy użyciu aktualizacji administracyjnej, a następnie wdrożyć tę aktualizację na komputerze użytkownika.

Administratorzy serwerów powinni wykonać następujące kroki, aby pobrać aktualizację administracyjną.

Uwaga: Przedstawiając poniższą procedurę, założono, że użytkownik wie, jak wykonać aktualizację instalacji administracyjnej.

Następujący plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
PobierzPobierz pakiet Office2000-KB824993-Fullfile-Enu.exe teraz.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach z zaawansowanym poziomem zabezpieczeń, które ułatwiają ochronę przed wprowadzeniem nieautoryzowanych zmian w pliku. Po kliknięciu łącza w celu pobrania poprawki wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik office2000-kb824993-fullfile-enu.exe w wybranym folderze.
 2. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik office2000-kb824993-fullfile-enu.exe.
 3. Jeśli pojawi się monit o zainstalowanie aktualizacji, kliknij przycisk Tak.
 4. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 5. W polu Wpisz lokalizację, w której chcesz umieścić wyodrębnione pliki wpisz ścieżkę C:\KB824993, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Tak po pojawieniu się monitu o utworzenie folderu.
 7. Jeśli znasz procedurę aktualizowania instalacji administracyjnej, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Wpisz następujące polecenie w polu Otwórz:
  msiexec /a ścieżka_administracyjna\plik_MSI /p C:\KB824993\plik_MSP SHORTFILENAMES=TRUE,
  gdzie ścieżka_administracyjna jest ścieżką punktu instalacji administracyjnej pakietu Office 2000 (na przykład C:\Office2000), plik_MSI jest pakietem .msi bazy danych produktu należącego do pakietu Office 2000 (na przykład Data1.msi), a plik_MSP jest nazwą aktualizacji administracyjnej.

  Uwaga: Do wiersza polecenia można dodać przełącznik /qb+, aby uniknąć wyświetlania okien dialogowych Instalacja administracyjna pakietu Office 2000 oraz Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania.
 8. Aby wdrożyć aktualizację na klienckich stacjach roboczych, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Wpisz następujące polecenie w polu Otwórz:
  msiexec /i ścieżka_administracyjna\plik_MSI REINSTALL=lista_funkcji REINSTALLMODE=vomu
  gdzie ścieżka_administracyjna jest ścieżką punktu instalacji administracyjnej pakietu Office 2000 (na przykład C:\Office2000), plik_MSI jest pakietem MSI bazy danych produktu należącego do pakietu Office 2000 (na przykład Data1.msi), a lista_funkcji jest listą nazw funkcji (z uwzględnieniem wielkości liter), które muszą zostać ponownie zainstalowane podczas aktualizacji. Aby zainstalować wszystkie funkcje, można użyć opcji REINSTALL=ALL lub zainstalować następującą funkcję:
  TextConverters,TCWP5Files
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu aktualizacji instalacji administracyjnej i wdrażania jej na klienckich stacjach roboczych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
304165 OFF2000: Jak zainstalować aktualizację instalacji administracyjnych
Ten artykuł zawiera standardowe instrukcje dotyczące instalowania publicznej aktualizacji administracyjnej. Można również zapoznać się z następującym artykułem z zestawu Microsoft Office Resource Kit:

Jak sprawdzić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Aktualizacja zawiera zaktualizowane wersje następujących plików:
  Nazwa pliku  Wersja  ------------------------------  Msconv97.dll 2003.1100.5510.0  Wpft532.cnv  2002.1100.5510.0
Aby ustalić, czy aktualizacja jest zainstalowana na komputerze, wykonaj następujące kroki.

Uwaga: Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, poniższe kroki mogą się różnić na poszczególnych komputerach. W razie wątpliwości należy odwołać się do dokumentacji posiadanego produktu.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. W okienku Wyniki wyszukiwania kliknij opcję Pliki i foldery w obszarze Pomocnik wyszukiwania.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę jednego z zaktualizowanych plików (na przykład Msconv97.dll), a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Na karcie Wersja sprawdź, czy aktualizacja jest zainstalowana na komputerze.
Uwaga: Jeśli poprawka zabezpieczeń KB824993 konwertera plików WordPerfect 5.x pakietu Office 2000 jest już zainstalowana na komputerze, przy próbie jej instalacji pojawi się następujący komunikat o błędzie: KB824993:
Ta aktualizacja została już zastosowana lub znajdowała się w aktualizacji, która już została zastosowana.

Wymagania dotyczące Instalatora Windows

Do zainstalowania aktualizacji, którą opisano w tym artykule, jest wymagany Instalator Windows w wersji 2.0 lub nowszej. Instalator Windows 2.0 lub nowszy jest dostępny zarówno w systemie Microsoft Windows XP, jak i w systemie Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3). Aby zainstalować najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web.

Instalator Windows dla systemów Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 i Microsoft Windows Millennium Edition (Me): Instalator Windows dla systemów Microsoft Windows NT 4.0 i Windows 2000:

Lista problemów rozwiązanych przy użyciu tej aktualizacji

Poprawka zabezpieczeń konwertera plików WordPerfect 5.x pakietu Office 2000: Poprawka KB824993 rozwiązuje następujące problemy, które nie były wcześniej udokumentowane w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Możliwy problem z zabezpieczeniami związany z przepełnieniem buforu


Ta aktualizacja rozwiązuje problem zabezpieczeń polegający na możliwym przekroczeniu buforu podczas korzystania z konwertera plików WordPerfect pakietu Office 2000.
2000 security office wordperfect 5.x converter patch performance reliability update download hotfix fix
Właściwości

Identyfikator artykułu: 824993 — ostatni przegląd: 02/04/2014 18:00:34 — zmiana: 9.2

Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Publisher 2000 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2001 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbpatch kbfile kbsecurity atdownload kbdownload kbinfo kbupdate KB824993
Opinia