Podczas próby połączenia się z obszarem roboczym programu Microsoft Project pojawia się komunikat o błędzie

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Przy korzystaniu z programu Microsoft Internet Explorer do łączenia się z obszarem roboczym programu Microsoft Project (na przykład obszarem roboczym dokumentu lub spotkania), który został rozszerzony w programie Microsoft Windows SharePoint Services za pomocą szablonu obszaru roboczego programu Microsoft Project, może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Nie można uzyskać elementu WSS tp_ID


Ten komunikat o błędzie może się pojawić, gdy próbuje się użyć podwitryn zawierających między innymi obszary robocze dokumentów.
Przyczyna
Problem ten może wystąpić, gdy do tworzenia obszaru roboczego dokumentu został użyty szablon obszaru roboczego programu Microsoft Project. W szablonie obszaru roboczego programu Microsoft Project nie są zdefiniowane żadne właściwości witryny dla podwitryny.
Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu należy ręcznie skonfigurować właściwości witryny dla podwitryny, wykonując synchronizację obszarów roboczych spotkań programu Microsoft Project. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Zaloguj się do programu Microsoft Project Web Access jako administrator.
  2. Kliknij stronę Administracja.
  3. Kliknij stronę Zarządzanie programem Windows Sharepoint Services.
  4. W lewym okienku kliknij przycisk Zarządzaj witrynami programu Sharepoint.
  5. Kliknij projekt, a następnie kliknij przycisk Synchronizuj.
PSRV2003
Właściwości

Identyfikator artykułu: 825219 — ostatni przegląd: 01/10/2015 14:22:27 — zmiana: 1.2

Microsoft Office Project Server 2003

  • kbnosurvey kbarchive kbusage kbnofix kbbug KB825219
Opinia