JAK: Kierowanie kwerendy do dwóch tabel w tej samej bazie danych w programie FrontPage 2003

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Wersja tego artykułu dla programu Microsoft FrontPage 2002: 318281.
Streszczenie
W tym artykule opisano metodę, której można użyć w celu utworzenia kwerendy pobierającej dane z dwóch tabel bazy danych w programie FrontPage 2003. W przykładzie omawianym w tym artykule wykorzystano instrukcje Microsoft SQL w celu wyszukania danych w tabelach Kategorie oraz Produkty z przykładowej bazy danych Northwind, pasujących do podanej wartości kolumny używanej w obu tabelach.

Powrót do początku

Jak utworzyć kwerendę pobierającą informacje z dwóch tabel bazy danych

Aby utworzyć stronę wyszukiwania oraz stronę wyników w celu odnalezienia konkretnych wartości w dwóch tabelach bazy danych, wykonaj następujące kroki:
 1. Utwórz dwie strony o nazwach Szukaj.asp oraz Wyniki.asp. W tym celu należy wykonać następujące kroki:
  1. Uruchom program FrontPage, jeżeli nie jest jeszcze uruchomiony.
  2. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie w okienku zadań Nowy kliknij polecenie Pusta strona.
  3. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.
  4. Określ lokalizację, w której plik ma zostać zapisany, wpisz Szukaj.asp w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  5. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie w okienku zadań Nowy kliknij polecenie Pusta strona.
  6. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.
  7. Określ lokalizację, w której plik ma zostać zapisany, wpisz Wyniki.asp w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 2. Utwórz i skonfiguruj formularz na stronie wyszukiwania. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. W obszarze Lista folderów kliknij dwukrotnie plik Szukaj.asp, aby otworzyć stronę.
  2. W menu Wstaw wskaż polecenie Formularz, a następnie kliknij polecenie Pole tekstowe.
  3. Na stronie kliknij prawym przyciskiem myszy wstawione pole tekstowe, a następnie kliknij polecenie Właściwości pola formularza.
  4. W polu Nazwa wpisz ID, a następnie kliknij przycisk OK.
  5. Na stronie kliknij prawym przyciskiem myszy pole tekstowe, a następnie kliknij polecenie Właściwości formularza.
  6. W obszarze Gdzie przechowywać wyniki kliknij polecenie Wyślij do innej lokalizacji, a następnie kliknij polecenie Niestandardowy skrypt ISAPI, NSAPI, CGI lub ASP.
  7. Kliknij przycisk Opcje.
  8. W polu Akcja wpisz Wyniki.asp, a następnie kliknij przycisk OK.
  9. Kliknij pozycję Wyniki.asp, kliknij przycisk OK, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk OK.
  10. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.
 3. Skonfiguruj kwerendę bazy danych na stronie wyszukiwania. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. W obszarze Lista folderów kliknij dwukrotnie plik Wyniki.asp, aby otworzyć stronę.
  2. W menu Wstaw wskaż polecenie Baza danych, a następnie kliknij polecenie Wyniki.
  3. Kliknij opcję Użyj połączenia z przykładową bazą danych (Northwind), a następnie kliknij przycisk Dalej.
  4. Kliknij pozycję Kwerenda niestandardowa, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
  5. Wpisz lub skopiuj następujący wiersz do pola Instrukcja SQL:
   Select * From Kategorie,Produkty Where Kategorie.IDkategorii=::ID:: and Categories.CategoryID=Products.CategoryID
   Uwaga Ta instrukcja SQL zwraca wszystkie kolumny z tabel Kategorie oraz Produkty, w których wartość ID wysłana ze strony Szukaj.asp pasuje do wartości IDkategorii w tabeli Kategorie, a wartość IDkategorii z tabeli Kategorie pasuje do wartości IDkategorii w tabeli Produkty.
  6. Kliknij przycisk OK.
  7. Trzy razy kliknij przycisk Dalej.
  8. Kliknij pole wyboru Wyświetl wszystkie rekordy razem, kliknij, aby wyczyścić, pole wyboru Dodaj formularz wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
  9. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.
 4. W obszarze Lista folderów kliknij dwukrotnie plik Szukaj.asp, aby otworzyć stronę.
 5. W menu Plik kliknij polecenie Podgląd w przeglądarce, a następnie kliknij przeglądarkę, której chcesz użyć.
 6. W polu tekstowym wpisz wartość 3, a następnie kliknij przycisk Prześlij.

  Z tabel Kategorie oraz Produkty zostaną zwrócone te kolumny, które zawierają wartość IDkategorii równą 3.
Powrót do początku
Materiały referencyjne
Więcej informacji na temat Kreatora wyników bazy danych w programie FrontPage 2003 można znaleźć w Pomocy programu FrontPage. W tym celu w menu Pomoc kliknij polecenie Microsoft Office FrontPage – Pomoc. W polu Wyszukaj wpisz wyniki bazy danych, a następnie nacisnąć klawisz ENTER, aby wyświetlić zwrócone tematy.

Więcej informacji dotyczących programu FrontPage można znaleźć w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web: Firma Microsoft podaje przykłady programowania tylko dla celów ilustracyjnych, nie udzielając żadnej rękojmi, wyrażonej wprost ani dorozumianej, w tym także, bez ograniczeń, ustawowej rękojmi co do przydatności handlowej lub do określonych celów. W tym artykule zakłada się, że czytelnik zna demonstrowany język programowania oraz narzędzia używane do tworzenia i debugowania procedur. Wykwalifikowani pracownicy Pomocy technicznej firmy Microsoft mogą pomóc w wyjaśnieniu, jak działa określona procedura, ale nie będą modyfikować tych przykładów w celu dodania jakichś funkcji ani konstruować nowych procedur w celu dostosowania ich do potrzeb użytkownika. Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 825443 — ostatni przegląd: 01/10/2015 14:24:05 — zmiana: 4.0

Microsoft Office FrontPage 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbhowto KB825443
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)