JAK: Publikowanie witryny sieci Web na dysku CD-R lub CD-RW w programie FrontPage 2003

Support for Office 2003 has ended

Microsoft ended support for Office 2003 on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Streszczenie
W tym artykule opisano krok po kroku, jak opublikować witrynę sieci Web programu FrontPage na zapisywalnym dysku CD (CD-R) lub dysku CD wielokrotnego zapisu (CD-RW).

Jeśli komputer jest wyposażony w nagrywarkę CD, można wykonać kopię zapasową witryny sieci Web programu FrontPage na dysku CD. Wykorzystanie dysku CD do przenoszenia dużych witryn sieci Web oraz jako nośnika kopii zapasowej może okazać się bardzo praktyczne.

Wiele nagrywarek CD pozwala na przygotowanie dysku CD-R lub CD-RW w taki sposób, aby można było kopiować pliki bezpośrednio do nagrywarki, korzystając z litery dysku, tak samo, jak w wypadku kopiowania plików na dysk twardy, dyskietkę lub dysk wymienny. Można wówczas użyć programu Microsoft FrontPage do opublikowania witryny sieci Web na dysku CD. Można także opublikować witrynę sieci Web na dysku twardym, a następnie skorzystać z programu do nagrywania dysków CD, aby skopiować wersję z dysku twardego na dysk CD.

Powrót do początku

Przygotowanie dysku CD-R lub CD-RW do bezpośredniego kopiowania plików

 1. Włóż dysk CD-R lub CD-RW do nagrywarki dysków CD.
 2. Uruchom program do nagrywania dysków CD, a następnie sformatuj dysk CD, tak aby można było zapisywać i odczytywać pliki na dysku CD przy użyciu litery dysku. Zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do oprogramowania do nagrywania dysków CD, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.
W systemie Microsoft Windows XP można zapisywać na dysku CD informacje, takie jak fotografie i oprogramowanie, bez konieczności korzystania z programów innych firm. Ponieważ jednak system Windows XP nie obsługuje zapisu pakietowego, koniecznego do zapisywania i usuwania poszczególnych plików na zapisywalnych dyskach CD, do utworzenia witryny sieci Web typu dyskowego na zapisywalnym dysku CD lub w celu opublikowania witryny sieci Web bezpośrednio na zapisywalnym dysku CD za pośrednictwem litery dysku jest potrzebne dodatkowe oprogramowanie.

WAŻNE: Jeśli jest używana stacja dysków CD-R oraz dysk CD-ROM, można skopiować lub opublikować określone pliki w określonym folderze tylko raz. Jeśli jest używany ten typ stacji dysków i nośnika, należy kopiować lub publikować witrynę sieci Web za każdym razem w innym folderze na dysku CD-ROM.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu używania nagrywarki dysków CD w systemie Windows XP, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
279157 Opis funkcji nagrywania dysków CD w systemie Windows XP
306524 HOW TO: Copy Information to a CD in Windows XP
306641 JAK: Wymazywanie plików z dysku CD-RW w systemie Windows XP
Powrót do początku

Publikowanie w witrynie sieci Web typu dyskowego i kopiowanie na dysk CD

Można użyć polecenia Publikuj do utworzenia dyskowej kopii witryny sieci Web, a następnie wykorzystać program do nagrywania dysków CD, aby skopiować wersję dyskową na dysk CD. W tym celu wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program FrontPage, a następnie otwórz swoją witrynę sieci Web.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Publikuj witrynę.
 3. Na karcie Zdalna witryna sieci Web kliknij opcję System plików w obszarze Typ serwera zdalnej sieci Web.
 4. W polu Lokalizacja zdalnej witryny sieci Web:
  • Wpisz lokalizację zdalnej witryny sieci Web, w której chcesz opublikować foldery i pliki. Na przykład wpisz C:\Moja_witryna lub wpisz \\MójUdziałSieciowy\Moja_witryna, jeśli lokalizacja znajduje się na serwerze plików.

   -lub-
  • Kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować folder na dysku twardym lub serwerze plików.
 5. Aby skonfigurować właściwości witryny sieci Web, użyj jednej z następujących metod:
  • Aby usunąć konkretne typy kodu ze stron publikowanej witryny sieci Web, kliknij kartę Optymalizowanie kodu HTML, a następnie wybierz żądane opcje.
  • Aby zmienić domyślne opcje publikowania, kliknij kartę Publikowanie, a następnie wybierz żądane opcje.
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. Po wyświetleniu monitu o utworzenie nowej witryny sieci Web kliknij przycisk Tak.
 8. Uruchom program do nagrywania dysków CD, a następnie skopiuj witrynę sieci Web na zapisywalny dysk CD.

  Prawdopodobnie będzie też można użyć Eksploratora Windows do kopiowania witryny sieci Web na zapisywalny dysk CD, w zależności od używanego oprogramowania. Zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do oprogramowania do nagrywania dysków CD, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.
Powrót do początku

Publikowanie witryny sieci Web typu dyskowego z dysku CD

Za pomocą programu FrontPage można otworzyć witrynę sieci Web typu dyskowego znajdującą się na dysku CD, a następnie opublikować ją w Internecie, intranecie lub w witrynie sieci Web typu dyskowego. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Włóż dysk CD zawierający witrynę sieci Web do nagrywarki dysków CD.
 2. Uruchom program FrontPage, a następnie otwórz swoją witrynę sieci Web (z dysku CD).
 3. W menu Plik kliknij polecenie Publikuj witrynę.
 4. Na karcie Zdalna witryna sieci Web kliknij opcję System plików w obszarze Typ serwera zdalnej sieci Web.
 5. W polu Lokalizacja zdalnej witryny sieci Web:
  • Wpisz lokalizację zdalnej witryny sieci Web, w której chcesz opublikować foldery i pliki. Na przykład wpisz C:\Moja_witryna lub wpisz \\MójUdziałSieciowy\Moja_witryna, jeśli lokalizacja znajduje się na serwerze plików.

   -lub-
  • Kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować folder na dysku twardym lub serwerze plików.
 6. Aby skonfigurować właściwości witryny sieci Web, użyj jednej z następujących metod:
  • Aby usunąć konkretne typy kodu ze stron publikowanej witryny sieci Web, kliknij kartę Optymalizowanie kodu HTML, a następnie wybierz żądane opcje.
  • Aby zmienić domyślne opcje publikowania, kliknij kartę Publikowanie, a następnie wybierz żądane opcje.
 7. Kliknij przycisk OK.
 8. Po wyświetleniu monitu o utworzenie nowej witryny sieci Web kliknij przycisk Tak.
Powrót do początku

Kopiowanie witryny sieci Web typu dyskowego z dysku CD na dysk twardy

Po skopiowaniu witryny sieci Web typu dyskowego z dysku CD na dysk twardy może być konieczne usunięcie atrybutów tylko do odczytu, aby można było wprowadzać zmiany w tej witrynie sieci Web.W tym celu wykonaj następujące kroki.

Uwaga: Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, poniższe kroki mogą wyglądać inaczej na różnych komputerach. W razie wątpliwości należy odwołać się do dokumentacji posiadanego produktu.
 1. Włóż dysk CD zawierający witrynę sieci Web do nagrywarki dysków CD.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Eksploruj.
 3. Użyj metody przeciągania i upuszczania, aby skopiować witrynę sieci Web z dysku CD do folderu na dysku twardym.
 4. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów.
 5. Na karcie Widok kliknij, aby zaznaczyć, pole wyboru Pokaż ukryte pliki i foldery, a następnie kliknij, aby wyczyścić, pole wyboru Ukryj rozszerzenia plików znanych typów.
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. Na liście Foldery kliknij dwukrotnie folder zawierający witrynę sieci Web.
 8. Kliknij dwukrotnie folder _vti_pvt.
 9. Usuń wszystkie pliki z rozszerzeniem lck.

  Uwaga Może się okazać konieczne wykonanie następujących dodatkowych kroków, jeśli jest kopiowana opublikowana witryna sieci Web:
 10. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Service, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 11. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Tylko do odczytu, a następnie kliknij przycisk OK.
 12. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Services, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 13. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Tylko do odczytu, a następnie kliknij przycisk OK.
Powrót do początku

Rozwiązywanie problemów

 • Podczas próby zapisania zmian w witrynie sieci Web na dysku twardym może pojawić się komunikat o błędzie podobny do następującego:
  Nie można otworzyć pliku ...\_vti_pvt\service.lck do zapisu.
  Zachowanie to można zaobserwować podczas otwierania lub kopiowania witryny sieci Web z dysku CD, ponieważ pliki .lck są oznaczone jako tylko do odczytu.

  Aby rozwiązać ten i inne problemy z plikami tylko do odczytu, wykonaj następujące kroki:

  Uwaga: Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, poniższe kroki mogą wyglądać inaczej na różnych komputerach. W razie wątpliwości należy odwołać się do dokumentacji posiadanego produktu.
  Uwaga Nie można wykonać tych kroków w przypadku dysku CD-R, ponieważ nie można usunąć ustawienia tylko do odczytu z plików na dysku CD-R. Można jednak usunąć ustawienie tylko do odczytu z plików na dysku CD-RW.
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Eksploruj.
  2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów.
  3. Na karcie Widok kliknij, aby zaznaczyć, pole wyboru Pokaż ukryte pliki i foldery, a następnie kliknij, aby wyczyścić, pole wyboru Ukryj rozszerzenia plików znanych typów.
  4. Kliknij przycisk OK.
  5. Na liście Foldery kliknij dwukrotnie folder zawierający witrynę sieci Web.
  6. Kliknij dwukrotnie folder _vti_pvt.
  7. Usuń wszystkie pliki z rozszerzeniem lck.

   Uwaga Może się okazać konieczne wykonanie następujących dodatkowych kroków, jeśli jest kopiowana opublikowana witryna sieci Web:
  8. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Service, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  9. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Tylko do odczytu, a następnie kliknij przycisk OK.
  10. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Services, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  11. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Tylko do odczytu, a następnie kliknij przycisk OK.
  Powtórz te kroki dla wszystkich podsieci Web.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące pliku Service.lck, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  266216 FP 2000: Error Message When Publishing Web: "Server Error: Web Is Busy..."
  303255 FP2000: Komunikat o błędzie przy zapisie zmian w sieci Web: Nie można otworzyć pliku ...\_vti_pvt\Service.lck do zapisu
 • Hiperłącza w witrynie sieci Web skopiowanej na dysk CD mogą działać niezgodnie z oczekiwaniami. Przeglądarka może nie móc połączyć się ze stronami sieci Web wskazywanymi przez hiperłącza.

  Zachowanie to można zaobserwować, jeżeli hiperłącza zawierają odwołania bezwzględne, odnoszące się do plików znajdujących się na komputerze lokalnym, na którym utworzono witrynę sieci Web.

  Aby rozwiązać ten problem, dokonaj edycji witryny sieci Web, zastępując bezwzględne adresy hiperłączy względnymi adresami hiperłączy. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
  301442 Hyperlinks Do Not Function After You Publish the Web
 • Podczas wyświetlania podglądu strony sieci Web zawierającej składnik programu FrontPage (po kliknięciu karty Podgląd na dole okna programu FrontPage lub kliknięciu przycisku Podgląd w przeglądarce na pasku narzędzi Standardowy) może pojawić się następujący komunikat:
  Ta strona zawiera elementy, które mogą wymagać zapisania lub opublikowania, aby było możliwe poprawne wyświetlenie podglądu.
  Składniki programu FrontPage, które współdziałają z serwerem sieci Web, nie będą funkcjonować po utworzeniu witryny sieci Web typu dyskowego w programie FrontPage. Składniki czasu przeglądania będą działać tylko w wypadku użycia serwera HTTP (Hypertext Transfer Protocol), na którym zainstalowano pakiet Rozszerzenia serwera programu FrontPage. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
  206154 Some FrontPage Components Do Not Work on Disk-Based Webs
 • Podczas próby publikacji witryny sieci Web na dysku CD zawierającym już kopię tej witryny sieci Web pojawia się komunikat o błędzie podobny do następującego:
  System Windows napotkał problem podczas próby skopiowania tego pliku. Co ma zrobić system Windows?
  Może pojawić się komunikat z oprogramowania do nagrywania dysków CD, informujący, że na dysku CD nie ma wystarczająco dużo wolnego miejsca na kopiowane pliki.

  Zachowanie to można zaobserwować, gdy na zapisywalnym dysku CD nie ma wystarczającej ilości miejsca, aby skopiować nowsze wersje plików ze zaktualizowanej witryny sieci Web. Jeżeli używa się oprogramowania „zapisującego pakietowo”, dzięki któremu przy operacjach odczytu i zapisu na dysku CD można posłużyć się literą dysku, każda część dysku daje się zapisać tylko raz. Podczas kopiowania zaktualizowanej witryny sieci Web na dysk CD starsze wersje plików nie są stamtąd usuwane. Wersje nowsze wymagają zatem dodatkowego miejsca. Zachowanie to wynika z ograniczeń techniki nagrywania dysków CD.

  Aby obejść to zachowanie, opublikuj witrynę sieci Web na nowym, czystym dysku CD.
Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 825447 — ostatni przegląd: 01/06/2004 16:15:00 — zmiana: 1.1

Microsoft Office FrontPage 2003

 • kberrmsg kbhowtomaster KB825447
Opinia