JAK: Konfigurowanie właściwości autorstwa w programie FrontPage 2003

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Wersja tego artykułu dla programu Microsoft FrontPage 2002: 311341.

W TYM ZADANIU

Streszczenie
W tym artykule opisano sposób konfigurowania właściwości autorstwa strony sieci Web w programie Microsoft FrontPage 2003. Właściwości autorstwa określają, jakiego typu przeglądarki mogą wyświetlać udostępniane strony i jakiego typu skrypty mogą być w nich poprawnie uruchamiane. Niniejsze procedury może wykonywać tylko członek grupy administratorów na komputerze, na którym jest uruchamiany program FrontPage 2003.

Uwaga: następujące procedury wykonuje się w odniesieniu do stron, które zostały już utworzone i zapisane.

Otwieranie właściwości autorstwa strony

 1. Uruchom program FrontPage. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje strony.
 2. W oknie dialogowym Opcje strony kliknij kartę Autorstwo.

Edytowanie właściwości autorstwa

 1. Jeżeli lista Przeglądarki pozostanie oznaczona jako Niestandardowa, możesz zaznaczyć pola wyboru odpowiadające różnym opcjom w obszarze Technologie właściwe dla programów FrontPage i SharePoint.
 2. Aby zmodyfikować ustawienie Przeglądarki, kliknij żądane ustawienie na liście Przeglądarki. W następującej tabeli wymieniono typy przeglądarek i funkcje niedostępne w przeglądarkach danego typu.

  Uwaga: niedostępne funkcje ograniczają rodzaje funkcji, które można stosować na stronach sieci Web, i wpływają na sposób wyświetlania stron sieci Web w przeglądarkach.
  Typ przeglądarkiNiedostępne funkcje
  Tylko Microsoft Internet ExplorerMiganie
  Tylko Netscape NavigatorNeon, wideo, obraz w tle tabeli, obramowanie i tło komórek
  Internet Explorer oraz NetscapeNeon, wideo, obraz w tle tabeli, obramowanie i tło komórek, miganie
 3. Na liście Wersje przeglądarek wybierz żądane wersje przeglądarek. W następującej tabeli podano wersje i odpowiadające im funkcje. Jeśli jakaś opcja jest niedostępna w danej wersji przeglądarki, to na stronach sieci Web nie będzie obsługiwany odpowiadający jej typ skryptu lub języka.

  Uwaga: Opisy funkcji występujących w tabeli znajdują się w sekcji Opis funkcji dalej w tym artykule.
  Wersja przeglądarkiDostępne funkcje
  Internet Explorer 5.0/6.0 lub nowszyActiveX, VBScript, JavaScript, aplety Java, grafika PNG, ramki, CSS 1.0, CSS 2.0, VML
  Internet Explorer 4.0ActiveX, VBScript, JavaScript, aplety Java, grafika PNG, ramki, CSS 1.0, CSS 2.0, plik obrazu downlevel VML
  Internet Explorer 3.0ActiveX, VBScript, JavaScript, aplety Java, grafika PNG, ramki, CSS 1.0, plik obrazu downlevel VML
  Netscape Navigator 5.0/6.0 lub nowszyJavaScript, aplety Java, grafika PNG, ramki, CSS 1.0, CSS 2.0, plik obrazu downlevel VML
  Netscape 4.0JavaScript, aplety Java, grafika PNG, ramki, CSS 1.0, CSS 2.0, plik obrazu downlevel VML
  Netscape 3.0JavaScript, aplety Java, ramki, plik obrazu downlevel VML
  Internet Explorer oraz Netscape 4.0, 5.0 lub nowszyJavaScript, aplety Java, grafika PNG, ramki, CSS 1.0, CSS 2.0, plik obrazu downlevel VML
  Internet Explorer oraz Netscape 3.0JavaScript, aplety Java, ramki, plik obrazu downlevel VML
Uwaga: Domyślnie polecenia menu, które nie odpowiadają ustawieniom zgodności używanej przeglądarki, nie są dostępne w menu programu FrontPage. Jeśli zostaną zmienione ustawienia domyślne i zostanie włączona technologia lub funkcja, której nie obsługuje określona wersja przeglądarki, to witryna sieci Web może być wyświetlana niepoprawnie lub zawierać błędy.

Opis funkcji

 • ActiveX. „ActiveX” to termin ogólny oznaczający technologie firmy Microsoft, które umożliwiają programistom tworzenie interaktywnej zawartości dla sieci World Wide Web. ActiveX stanowi zbiór technologii niezależnych od języka, które umożliwiają współpracę w środowiskach sieciowych elementów programowych napisanych w różnych językach programowania. Podstawowymi elementami technologii ActiveX są modele COM (Component Object Model) i DCOM (Distributed Component Object Model). Technologie te są licencjonowane przez organizację normalizacyjną The Open Group i są implementowane na kilku różnych platformach.
 • Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript). VBScript to podzbiór języka Microsoft Visual Basic implementowany jako szybki, przenośny, oszczędny interpreter do wykorzystania w przeglądarkach sieci Web i innych programach korzystających z formantów ActiveX i apletów Java.
 • JavaScript. JavaScript jest językiem skryptowym opracowanym przez firmę Netscape Communications. Składniowo przypomina on język Java. JavaScript nie jest jednak językiem obiektowym i ma niską wydajność w porównaniu z językiem Java, ponieważ nie jest kompilowany. Uruchomienie kodu JavaScript wymaga przeglądarki sieci Web z klientem JavaScript. JavaScript jest standardem otwartym, znanym jako specyfikacja języka ECMA 262.
 • Aplet Java. Aplet Java jest klasą Java ładowaną i uruchamianą przez działający program Java, np. przez przeglądarkę sieci Web lub przeglądarkę apletów. Aplety Java mogą być pobierane i uruchamiane przez wszystkie przeglądarki sieci Web, które interpretują język Java, takie jak Internet Explorer, Netscape Navigator czy HotJava. Aplety Java często służą do wzbogacania stron sieci Web o efekty multimedialne i interaktywne, np. muzykę odtwarzaną w tle, wyświetlacze wideo działające w czasie rzeczywistym, animacje, kalkulatory i interaktywne gry. Aplety mogą być uaktywniane automatycznie po wyświetleniu strony przez użytkownika lub mogą wymagać jakiejś akcji ze strony użytkownika, na przykład kliknięcia ikony na stronie sieci Web.
 • Arkusze stylów kaskadowych (CSS). Arkusz stylów kaskadowych jest dokumentem zawierającym informacje o stylach, do których mogą się odwoływać strony sieci Web. Style określają wygląd i formatowanie zawartości stron sieci Web i dają twórcom stron większą kontrolę nad sposobem wyświetlania zawartości w przeglądarkach.
 • VML (Vector Markup Language). Język VML jest specyfikacją edytowalnej, dwuwymiarowej grafiki wektorowej w dokumencie HTML lub XML. Jako zastosowanie języka XML, język VML zawiera znaczniki XML i arkusze stylów kaskadowych wykorzystywane do tworzenia i umieszczania grafiki wektorowej, na przykład kół i kwadratów, w dokumencie XML lub HTML, takim jak strona sieci Web. Grafika ta, renderowana przez macierzysty system operacyjny, może być kolorowa i modyfikowana w różnych programach graficznych. Specyfikacja została przedłożona organizacji W3C w 1998 roku przez szereg firm komputerowych, na przykład AutoDesk, Microsoft, Hewlett-Packard, Macromedia i Visio.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 825461 — ostatni przegląd: 01/11/2015 05:16:59 — zmiana: 1.0

Microsoft Office FrontPage 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbhowto KB825461
Opinia