JAK: Używanie ukrytych pól w formularzu programu Microsoft Office FrontPage 2003

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule krok po kroku opisano używanie ukrytych pól w formularzach.

Jeśli użytkownik wykorzystuje przeglądarkę sieci Web do wyświetlania formularza i wpisuje informacje w polach formularza, to po przesłaniu formularza przeglądarka przekazuje wartości wpisane przez użytkownika w polach formularza programowi obsługi formularza. Atrybut czynności znacznika <form> wartość przekazywaną przez przeglądarkę programowi obsługi formularza.

Na przykład jeśli formularz zawiera pola tekstowe, to przeglądarka wysyła wartości wszystkich pól miedzy znacznikami <form> i </form> do programu obsługi formularza. Przykładami takich programów obsługi są: obsługa formularza zapisywania wyników i obsługa formularzy rejestracji.
 • Obsługa formularza rejestracji

  Obsługa formularza rejestracji pozwala na automatyczne rejestrowanie użytkowników uzyskujących dostęp do usługi. Składnik Rejestracja dodaje użytkownika do uwierzytelniającej bazy danych usługi. Składnik Rejestracja może pobierać informacje z formularza i i przechowuje je w kilku formatach, takich jak HTML czy ASCII. Składnik Rejestracja jest dostępny w oknie dialogowym Właściwości formularza.
 • Obsługa formularza zapisywania wyników

  Obsługa formularza zapisywania wyników pobiera informacje z formularza i przechowuje je w kilku różnych formatach, takich jak HTML czy ASCII. Przy przesyłaniu formularza Obsługa formularza wyników dołącza informacje z formularza do określonego pliku w podanym pliku. Obsługa formularza zapisywania wyników jest dostępna w oknie dialogowym Właściwości formularza.
Niektóre pola mogą być ukryte podczas przeglądania formularza. Ukrytym polom formularza można przypisać wartości i przesłać je do programu obsługi formularza. Na przykład dla wielu formularzy zapisujących wyniki we wspólnym adresie poczty e-mail lub pliku wyników, można użyć ukrytego pola identyfikującego każdy formularz wg niepowtarzalnego numeru lub nazwy. Ukryte pole w wynikach formularza pozwala określić, z którego formularza pochodzą wyniki.

Powrót do początku

Dodawanie ukrytych pól formularza

Aby utworzyć ukryte pola w formularzu, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program FrontPage i otwórz stronę zawierającą formularz.
 2. Kliknij formularz prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości formularza.
 3. W oknie dialogowym Właściwości formularza kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
 4. W polu Nazwa wpisz nazwę nowego pola ukrytego.
 5. W polu Wartość wartość, którą chcesz przesłać do programu obsługi formularza.
 6. Kliknij przycisk OK, kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.
 7. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.
Powrót do początku

Używanie ukrytych pól formularzy do obsługi formularza rejestracji

Aby zapisywać ukryte pola za pomocą obsługi formularza rejestracji, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij formularz prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości formularza.
 2. W oknie dialogowym Właściwości formularza kliknij przycisk Opcje.
 3. Kliknij kartę Zapisane pola.
 4. W polu Pola formularza do zapisania wpisz ukryte pola, których chcesz użyć.
 5. Kliknij przycisk Zapisz wszystko, aby zapisać wszystkie pola, w tym pola ukryte, kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.
Powrót do początku

Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
260535 Fs000: Cannot Change the Hidden Form Field Values
194156 FP98: How to Create a Registration Web
193955 FP98: Overview of FrontPage Components
177092 FP: Overview of FrontPage Discussion Web Architecture
197735 FP2000: No Access to Form Properties by Right-Clicking Form Field
183049 FP98: Save Results Form Handler and Four-Digit Year Format
197605 FP2000: [FrontPage Save Results Component] Appears Instead of Form
Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 825546 — ostatni przegląd: 12/08/2015 04:00:51 — zmiana: 1.0

Microsoft Office FrontPage 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB825546
Opinia