Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak usunąć obsługę usług internetowych modelu COM i serwera proxy wywołań RPC przez protokół HTTP

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W tym artykule opisano, jak wyłączyć lub usunąć obsługę usług internetowych modelu COM (CIS, COM Internet Services) w systemie Windows NT 4.0 lub Windows 2000 i obsługę serwera proxy wywołań RPC przez protokół HTTP w systemie Windows Server 2003.

Wywołania RPC przez protokół HTTP w wersji 1 (Windows NT 4.0, Windows 2000) i w wersji 2 (Windows Server 2003) wprowadziły obsługę nowego protokołu transportu zdalnego wywoływania procedur (RPC), który umożliwia wywołaniom RPC operowanie na porcie 80 protokołu TCP (Transmission Control Protocol). W wersji 2 wywołania RPC mogą także operować na porcie 443 protokołu TCP. Operowanie na portach 80 i 443 protokołu TCP umożliwia komunikację między klientem i serwerem w obecności większości serwerów proxy i zapór. Usługi internetowe modelu COM umożliwiają komunikowanie się między klientami modelu DCOM i serwerami modelu DCOM przy użyciu wywołań RPC przez protokół HTTP (zwanych protokołem tunelowania TCP/IP w narzędziu konfigurowania modelu DCOM Dcomcnfg.exe).

Dodatkowe informacje dotyczące usług internetowych modelu COM i wywołań RPC przez protokół HTTP znajdują się w sekcji „Materiały referencyjne” w dalszej części artykułu.
Więcej informacji
Wywołania RPC przez protokół HTTP wymagają użycia specjalnie skonfigurowanego serwera, na którym są uruchomione Internetowe usługi informacyjne (IIS, Internet Information Services), co umożliwia wywołaniom RPC operowanie na protokole HTTP między klientem RPC a serwerem. Następujące procedury opisują sposób usuwania lub wyłączania usług internetowych modelu COM z systemu Windows NT 4.0 i Windows 2000 oraz usuwania lub wyłączania obsługi serwera proxy wywołań RPC przez protokół HTTP w systemie Windows Server 2003.

Uwaga: Na komputerach, na których jest uruchomiony system Windows Server 2003, program Microsoft Exchange Server 2003 i pakiet Microsoft Office wymagają wywołań RPC przez protokół HTTP, jeśli program Microsoft Office Outlook 2003 został skonfigurowany pod kątem używania wywołań RPC przez protokół HTTP do sprawdzania firmowej poczty e-mail. Wyłączenie lub usunięcie wywołań RPC przez protokół HTTP uniemożliwi klientom programu Office Outlook 2003 łączenie się z ich skrzynkami pocztowymi przy użyciu wywołań RPC przez protokół HTTP. Jeśli w danym środowisku funkcja wywołań RPC przez protokół HTTP jest wymagana, zalecane może być wyłączenie modelu DCOM zamiast wywołań RPC przez protokół HTTP. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu wyłączania modelu DCOM, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
826382 How to Disable DCOM Support in RPC over HTTP

Określanie, czy są zainstalowane usługi internetowe modelu COM lub serwer proxy wywołań RPC przez protokół HTTP

System Windows NT 4.0

Na serwerach, na których uruchomiono system Windows NT 4.0 z zainstalowanym pakietem Windows NT Option Pack, najprostszy sposób określenia, czy są zainstalowane usługi internetowe modelu COM, polega na wyszukaniu na wszystkich partycjach pliku Rpcproxy.dll. W artykule usługi MSDN „Com Internet Services” zawartym w sekcji „Materiały referencyjne” tego artykułu znajduje się instrukcja, aby administrator skopiował plik Rpcproxy.dll z folderu domyślnego C:\Winnt\System32 do folderu C:\Inetpub\Rpc. Jeśli folder Rpcproxy.dll znajduje się na serwerze, usługi internetowe modelu COM są zainstalowane.

Kolejną metodą określenia, czy są zainstalowane i włączone usługi internetowe modelu COM, jest wyszukanie w konfiguracji modelu DCOM protokołu tunelowania TCP/IP. Aby to zrobić, uruchom program Dcomcnfg.exe, a następnie kliknij kartę Protokoły domyślne. Jeśli protokół tunelowania TCP/IP znajduje się na liście, obsługa usług internetowych modelu COM jest zainstalowana i włączona.

Systemy Windows 2000 i Windows Server 2003

Aby określić, czy serwer proxy usług internetowych modelu COM lub serwer proxy wywołań RPC przez protokół HTTP jest zainstalowany i włączony, wykonaj następujące kroki:
 1. W Panelu sterowania kliknij ikonę Dodaj lub usuń programy, a następnie kliknij przycisk Dodaj/Usuń programy.

  Zostanie uruchomiony Kreator składników systemu Windows.
 2. Kliknij pozycję Usługi sieciowe, a następnie kliknij przycisk Szczegóły.

  Jeśli jest zaznaczone pole wyboru Serwer proxy usług internetowych COM (Windows 2000) lub RPC przez serwer proxy HTTP (Windows Server 2003), serwer proxy usług internetowych modelu COM lub serwer proxy wywołań RPC przez protokół HTTP jest zainstalowany i włączony na tym serwerze.
Uwaga: Aby zdalnie lub programowo określić, czy jest zainstalowany serwer proxy usług internetowych modelu COM lub serwer proxy wywołań RPC przez protokół HTTP, można wyszukać plik Rpcproxy.dll w instalacjach systemu Windows 2000 i Windows Server 2003.

Kolejną metodą określania, czy jest zainstalowana i włączona obsługa wywołań RPC przez protokół HTTP, jest wyszukanie w konfiguracji modelu DCOM protokołu tunelowania TCP/IP. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program Dcomcnfg.exe.
 2. W systemie Windows Server 2003 wykonaj następujące dodatkowe kroki:
  1. W obszarze Katalog główny konsoli kliknij pozycję Usługi składowe.
  2. W przypadku komputera lokalnego kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Protokoły domyślne.

  Jeśli protokół tunelowania TCP/IP znajduje się na liście, obsługa wywołań RPC przez protokół HTTP jest włączona.

Usuwanie usług internetowych modelu COM lub wywołań RPC przez protokół HTTP

Usuwanie usług internetowych modelu COM w systemie Windows NT 4.0

 1. Usuń katalog wirtualny wywołań RPC w Menedżerze usług internetowych Internetowych usług informacyjnych:
  1. W menu Start wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Windows NT 4.0 Option Pack, wskaż polecenie Microsoft Internet Information Server, a następnie kliknij polecenie Internet Server Manager.
  2. W drzewie konsoli kliknij pozycję Katalog główny konsoli/IIS/nazwa_komputera/Default Web Site.
  3. Rozwiń węzeł Default Web Site i usuń katalog wirtualny RPC.
 2. Usuń filtr ISAPI serwera proxy wywołań RPC w Menedżerze usług internetowych Internetowych usług informacyjnych:
  1. W drzewie konsoli kliknij pozycję Katalog główny konsoli/IIS/nazwa_komputera, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję nazwa_komputera, kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij przycisk Edit for the Master WWW Service Properties.
  2. Kliknij kartę Filtry ISAPI, kliknij filtr RpcProxy ISAPI, a następnie kliknij przycisk Usuń.
 3. Usuń protokół tunelowania TCP/IP z listy protokołów modelu DCOM i wyłącz obsługę usług internetowych modelu COM w programie Dcomcnfg.exe:
  1. Uruchom program Dcomcnfg.exe.
  2. Kliknij kartę Właściwości domyślne.
  3. Kliknij pole wyboru Włącz usługi internetowe modelu COM na tym komputerze, aby je wyczyścić.
  4. Kliknij kartę Protokoły domyślne.
  5. Jeśli na liście jest pozycja Tunelowanie TCP/IP, kliknij ją, a następnie kliknij przycisk Usuń.
  6. Ponownie uruchom serwer, aby wprowadzić zmiany.

Usuwanie usług internetowych modelu COM w systemie Windows 2000 lub usuwanie wywołań RPC przez protokół HTTP w systemie Windows Server 2003

 1. Wyłączanie serwera proxy usług internetowych modelu COM i serwera proxy wywołań RPC przez protokół HTTP:
  1. W Panelu sterowania kliknij ikonę Dodaj lub usuń programy, a następnie kliknij przycisk Dodaj/Usuń programy.

   Zostanie uruchomiony Kreator składników systemu Windows.
  2. Kliknij pozycję Usługi sieciowe, a następnie kliknij przycisk Szczegóły.
  3. Kliknij pole wyboru Serwer proxy usług internetowych COM (w systemie Windows 2000) lub pole wyboru RPC przez serwer proxy HTTP (w systemie Windows Server 2003), a następnie kliknij dwa razy przycisk Dalej.
 2. Usuń protokół tunelowania TCP/IP z listy protokołów modelu DCOM i wyłącz obsługę usług internetowych modelu COM w programie Dcomcnfg.exe:
  1. Uruchom program Dcomcnfg.exe.
  2. W systemie Windows Server 2003 wykonaj następujące dodatkowe kroki:
   1. W obszarze Katalog główny konsoli kliknij pozycję Usługi składowe.
   2. Kliknij dwukrotnie folder Komputery, aby go otworzyć.
   3. W przypadku komputera lokalnego kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

    W przypadku komputera zdalnego kliknij prawym przyciskiem myszy folder Komputery, kliknij polecenie Nowy, kliknij opcję Komputer, wpisz nazwę komputera, kliknij prawym przyciskiem nazwę tego komputera, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  3. Kliknij kartę Właściwości domyślne.
  4. Kliknij pole wyboru Włącz usługi internetowe modelu COM na tym komputerze, aby je wyczyścić.
  5. Kliknij kartę Protokoły domyślne.
  6. Jeśli na liście jest pozycja Tunelowanie TCP/IP, kliknij ją, a następnie kliknij przycisk Usuń.
  7. Ponownie uruchom serwer, aby wprowadzić zmiany.
Materiały referencyjne


Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące obsługi wywołań RPC przez protokół HTTP w systemie Windows Server 2003, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące usług internetowych modelu COM, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
CIS RPC HTTP COM MS03-026 COM wyłączanie jak
Właściwości

Identyfikator artykułu: 825819 — ostatni przegląd: 01/22/2007 06:23:52 — zmiana: 3.2

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 MultiLanguage Edition, Microsoft Windows 2000 MultiLanguage Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition

 • kbhowto KB825819
Opinia