Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Zmienianie ustawień domyślnego rozmiaru maksymalnej jednostki transmisji (MTU) dla połączeń protokołu PPP lub połączeń sieci VPN

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W tym artykule opisano krok po kroku sposób edytowania rejestru w celu zmiany ustawień domyślnego rozmiaru maksymalnej jednostki transmisji (MTU, Maximum Transmission Unit) dla połączeń protokołu PPP (Point-to-Point Protocol) lub połączeń wirtualnej sieci prywatnej (VPN).

Systemy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000 i Microsoft Windows XP używają stałego rozmiaru jednostki MTU, wynoszącego 1500 bajtów dla wszystkich połączeń protokołu PPP i 1400 bajtów dla wszystkich połączeń sieci VPN. Jest to domyślne ustawienie dla klientów protokołu PPP, klientów sieci VPN, serwerów protokołu PPP lub serwerów sieci VPN, na których uruchomiona jest usługa Routing i dostęp zdalny.

Przykładem połączeń protokołu PPP są połączenia modemowe, połączenia sieci cyfrowej zintegrowanych usług (ISDN, Integrated Services Digital Network) albo bezpośrednie połączenia kablowe przy użyciu szeregowego kabla pseudomodemu lub kabla równoległego. Połączenia sieci VPN to połączenia protokołu PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) lub protokołu L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol).

Uwaga Korzystając z metod edytowania rejestru opisanych w tym artykule, należy zmodyfikować ustawienia rozmiaru jednostki MTU. Jeżeli po zmodyfikowaniu ustawień rozmiaru jednostki MTU występują problemy lub wydajność jest ograniczona, należy usunąć dodane klucze rejestru.

Powrót do początku

Zmiana ustawień jednostki MTU dla połączeń protokołu PPP

Aby automatycznie zmienić ustawienia jednostki MTU dla połączeń protokołu PPP, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. W oknie dialogowym Pobieranie pliku należy kliknąć przycisk Uruchom i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.
Uwagi
 • W trakcie procesu instalacji po wyświetleniu odpowiedniego monitu należy wpisać wymagany rozmiar jednostki MTU z zakresu od 1 do 1500.
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemuAby zmienić ustawienia jednostki MTU dla połączeń protokołu PPP, należy dodać wartość DWORD
ProtocolType
, wartość DWORD
PPPProtocolType
i wartość DWORD
ProtocolMTU
do następującego klucza rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndiswan\Parameters\Protocols\0
W tym celu wykonaj następujące czynności:

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz w rejestrze:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NdisWan\Parameters
 3. Dodaj podklucz
  Protocols
  (jeżeli nie został jeszcze utworzony). Aby to zrobić:
  1. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
  2. Wpisz tekst Protocols, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Dodaj podklucz
  0
  (zero) do podklucza
  Protocols
  . Aby to zrobić:
  1. Kliknij podklucz
   Protocols
   utworzony w kroku 3.
  2. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
  3. Wpisz 0 (zero), a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Kliknij podklucz
  0
  utworzony w kroku 4.
 6. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 7. W polu Dane wartości wpisz ProtocolType, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 9. W polu Dane wartości wpisz 800, upewnij się, że opcja Szesnastkowy jest zaznaczona w obszarze System, a następnie kliknij przycisk OK.
 10. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 11. Wpisz tekst PPPProtocolType, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 12. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 13. W polu Dane wartości wpisz 21, upewnij się, że opcja Szesnastkowy jest zaznaczona w obszarze System, a następnie kliknij przycisk OK.
 14. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 15. Wpisz tekst ProtocolMTU, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 16. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 17. W obszarze System kliknij opcję Dziesiętny, wpisz żądany rozmiar jednostki MTU w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
 18. Zamknij Edytor rejestru.
 19. Ponownie uruchom komputer.
Powrót do początku

Zmiana ustawień jednostki MTU dla połączeń sieci VPN

Aby automatycznie zmienić ustawienia jednostki MTU dla połączeń sieci VPN, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. W oknie dialogowym Pobieranie pliku należy kliknąć przycisk Uruchom i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.
Uwagi
 • W trakcie procesu instalacji po wyświetleniu odpowiedniego monitu należy wpisać wymagany rozmiar jednostki MTU z zakresu od 1 do 1500.
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby zmienić ustawienia jednostki MTU dla połączeń sieci VPN, należy dodać wartość DWORD
ProtocolType
, wartość DWORD
PPPProtocolType
i wartość DWORD
TunnelMTU
do następującego klucza rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ndiswan\Parameters\Protocols\0
W tym celu wykonaj następujące czynności:

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz w rejestrze:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NdisWan\Parameters
 3. Dodaj podklucz
  Protocols
  (jeżeli nie został istnieje utworzony). Aby to zrobić:
  1. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
  2. Wpisz tekst Protocols, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Dodaj podklucz
  0
  (zero) do podklucza
  Protocols
  . Aby to zrobić:
  1. Kliknij podklucz
   Protocols
   utworzony w kroku 3.
  2. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
  3. Wpisz 0 (zero), a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Kliknij podklucz
  0
  utworzony w kroku 4.
 6. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 7. W polu Dane wartości wpisz ProtocolType, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 9. W polu Dane wartości wpisz 800, upewnij się, że opcja Szesnastkowy jest zaznaczona w obszarze System, a następnie kliknij przycisk OK.
 10. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 11. Wpisz tekst PPPProtocolType, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 12. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 13. W polu Dane wartości wpisz 21, upewnij się, że opcja Szesnastkowy jest zaznaczona w obszarze System, a następnie kliknij przycisk OK.
 14. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 15. Wpisz tekst TunnelMTU, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 16. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 17. W obszarze System kliknij opcję Dziesiętny, wpisz żądany rozmiar jednostki MTU w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
 18. Zamknij Edytor rejestru.
 19. Ponownie uruchom komputer.
Powrót do początku

Czy problem został rozwiązany?

 • Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozmiaru jednostki MTU w systemie Windows NT 4.0, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
183229 RAS Uses Fixed TCP/IP MTU Size
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących protokołu PPP, zobacz dokument Request for Comments (RFC) 1548. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę organizacji Internet Engineering Task Force (IETF) w sieci Web: Powrót do początku
fixit fix it fixme automatyczne rozwiązywanie problemu
Właściwości

Identyfikator artykułu: 826159 — ostatni przegląd: 09/11/2011 21:29:00 — zmiana: 3.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows XP Professional

 • kbclientprotocols kbhowtomaster kbfixme kbmsifixme KB826159
Opinia