Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak wydrukować zakres stron dokumentu zawierającego wiele sekcji w programach Word 2010, Word 2007 i Word 2003

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Wersja tego artykułu dotycząca programu Microsoft Word 2002: 290984.
Streszczenie
W tym artykule omówiono sposób drukowania strony lub zakresu stron w programach Microsoft Office Word 2010, Word 2007 i Word 2003.
Więcej informacji
W programie Word można utworzyć dokument zawierający wiele sekcji, z których każda będzie miała inną numerację stron. Aby określić stronę lub zakres stron do wydrukowania, należy podać zarówno numer strony, jak i numer sekcji zawierającej odpowiedni zakres. W przypadku dokumentu zawierającego wiele sekcji, w którym znajduje się więcej niż jedna strona o numerze 1, bez podania numeru sekcji nie można określić, która „pierwsza strona” ma być drukowana.

Aby wydrukować zakres stron należących do różnych sekcji, należy w polu Strony zastosować następującą składnię:
numer stronynumer sekcji-numer stronynumer sekcji
Aby na przykład wydrukować strony od 1 w sekcji 1 do 2 w sekcji 2, można wpisać p1s1-p2s2.

Aby w programie Word wydrukować stronę lub zakres stron, wykonaj następujące czynności:
 1. Przewiń do strony, od której należy zacząć drukowanie, i kliknij w dowolnym miejscu na marginesie.

  Zanotuj numer strony i numer sekcji wyświetlany na pasku stanu.
 2. Przewiń do ostatniej strony zakresu wydruku i kliknij w dowolnym miejscu na marginesie.

  Zanotuj numer strony i numer sekcji wyświetlany na pasku stanu.
 3. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.
 4. Kliknij pozycję Strony, a następnie wpisz zakres w odpowiednim polu, używając składni p#s#-p#s# (gdzie # to numer strony lub sekcji).

  Aby na przykład wydrukować strony od 5 w sekcji 3 do 2 w sekcji 4, wpisz p5s3-p2s4. Aby wydrukować strony lub sekcje, które ze sobą nie sąsiadują, wpisz numery stron i sekcji oddzielone przecinkiem (,). Aby na przykład wydrukować sekcje 3 i 5 z pominięciem sekcji 4, wpisz s3,s5. Aby wydrukować strony od 2 do 5 z sekcji 3 oraz strony od 1 do 4 z sekcji 5, wpisz p2s3-p5s3,p1s5-p4s5.
 5. Kliknij przycisk OK, aby wydrukować zakres.
Uwaga Powyższa metoda to jedyny sposób drukowania określonych stron przy użyciu opcji drukowania w przypadku dokumentów korespondencji seryjnej.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje o drukowaniu zakresu stron dokumentu zawierającego wiele sekcji w programie Word 2002, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
290984 JAK: Drukowanie w programie Word 2002 zakresu stron wielosekcyjnego dokumentu
office word drukowanie zakres strony WD2003 WD2007 WD2010
Właściwości

Identyfikator artykułu: 826218 — ostatni przegląd: 09/18/2011 10:06:00 — zmiana: 4.0

Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003

 • kbprint kbhowto KB826218
Opinia