Omówienie poprawki zabezpieczeń programu Access 2000 Snapshot Viewer z 3 września 2003

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację programu Microsoft Access 2000. Aktualizacja eliminuje lukę w formancie Microsoft Access Snapshot Viewer, która może umożliwić osobie nieupoważnionej uruchomienie dowolnego kodu w systemie użytkownika odwiedzającego złośliwą witrynę sieci Web. Aktualizacja zawiera także kilka innych poprawek. Lista poprawek znajduje się w sekcji „Lista problemów rozwiązanych w tej aktualizacji” w tym artykule. Ta aktualizacja programu Access 2000 jest efektem starań firmy Microsoft mających na celu udostępnianie klientom najnowszych aktualizacji produktów.

W tym artykule został opisany sposób pobierania i instalowania poprawki zabezpieczeń programu Access 2000 Snapshot Viewer: KB826292.
Więcej informacji

Sposób pobrania i instalowania aktualizacji

Ważne: Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy się upewnić, że są spełnione następujące wymagania:
 • Instalator Microsoft Windows 2.0
  Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy zainstalować Instalatora Windows w wersji 2.0 lub nowszej. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego wymagania, zobacz sekcję „Wymagania dotyczące aktualizacji Instalatora Windows” w tym artykule.
 • Dodatek Service Pack 3 (SP-3) dla pakietu Office 2000
  Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy zainstalować dodatek SP-3 dla pakietu Office 2000. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu instalowania dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  326585 OFF2000: Overview of Office 2000 Service Pack 3

Aktualizacja kliencka

Jeśli program Access zainstalowano z dysku CD, należy użyć jednej z następujących opcji:
 • Użycie witryny Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web w celu automatycznego zainstalowania wszystkich najnowszych aktualizacji, w tym wszystkich dostępnych dodatków Service Pack i aktualizacji publicznych.
 • Instalowanie tylko poprawki zabezpieczeń programu Access 2000 Snapshot Viewer: KB826292 przez wykonanie kroków opisanych w dalszej części tego artykułu.
Uwaga: Firma Microsoft zaleca instalowanie aktualizacji klienckiej przy użyciu witryny Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web. W witrynie Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web zostanie ustalona wersja zainstalowanego pakietu Microsoft Office i pojawi się monit o zainstalowanie dokładnie takich składników, jakie są potrzebne do pełnego zaktualizowania danej instalacji pakietu Office.
Korzystanie z witryny Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web
Aby witryna Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web wykryła żądane aktualizacje, które należy zainstalować na komputerze, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Po ukończeniu wykrywania pojawi się lista zalecanych aktualizacji, które można zainstalować. Kliknij przycisk Rozpocznij instalację, aby ukończyć proces.
Instalowanie tylko poprawki zabezpieczeń programu Access 2000 Snapshot Viewer: KB826292
Poniższy plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
PobierzPobierz teraz pakiet Office2000-KB826292-Client-plk.exe.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 How to Obtain Microsoft Support Files from Online Services
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów, używając najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku. Po kliknięciu łącza służącego do pobierania aktualizacji wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik Office2000-KB826292-Client-plk.exe w wybranym folderze.
 2. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik Office2000-KB826292-Client-plk.exe.
 3. Jeśli pojawi się monit o zainstalowanie aktualizacji, kliknij przycisk Tak.
 4. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 5. Po wyświetleniu odpowiedniego monitu włóż dysk CD pakietu Office 2000, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Po pojawieniu się komunikatu informującego, że instalacja się powiodła, kliknij przycisk OK.
Uwaga: Zainstalowanej aktualizacji nie można usunąć. Aby powrócić do stanu sprzed zainstalowania aktualizacji, należy usunąć pakiet Office 2000, a następnie zainstalować go ponownie z oryginalnego dysku CD.

Aktualizacja administracyjna

Jeśli pakiet Office 2000 został zainstalowany z lokalizacji na serwerze, administrator serwera musi ją zaktualizować przy użyciu aktualizacji administracyjnej, a następnie wdrożyć tę aktualizację na komputerze użytkownika.

Poniższy plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
PobierzPobierz teraz pakiet office2000-kb826292-fullfile-enu.exe.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 How to Obtain Microsoft Support Files from Online Services
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów, używając najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku. Po kliknięciu łącza służącego do pobierania aktualizacji wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik Office2000-kb826292-fullfile-enu.exe w wybranym folderze.
 2. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik Office2000-kb826292-fullfile-enu.exe.
 3. Jeśli pojawi się monit o zainstalowanie aktualizacji, kliknij przycisk Tak.
 4. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 5. W polu Wpisz lokalizację, w której chcesz umieścić wyodrębnione pliki wpisz ścieżkę c:\kb826292, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Tak po pojawieniu się monitu o utworzenie folderu.
 7. Jeśli znasz procedurę aktualizowania instalacji administracyjnej, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. W polu Otwórz wpisz następujące polecenie:
  msiexec /a ścieżka_administracyjna\plik_MSI /p C:\kb826292\plik_MSP SHORTFILENAMES=TRUE,
  gdzie ścieżka_administracyjna jest ścieżką punktu instalacji administracyjnej pakietu Office 2000 (na przykład C:\Office2000), plik_MSI jest pakietem .msi bazy danych produktu należącego do pakietu Office 2000 (na przykład Data1.msi), a plik_MSP jest nazwą aktualizacji administracyjnej.

  Uwaga: Do wiersza polecenia można dołączyć przełącznik /qb+, aby nie pojawiały się okna dialogowe Instalacja administracyjna pakietu Office 2000 i Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania.
 8. Aby wdrożyć aktualizację na klienckich stacjach roboczych, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. W polu Otwórz wpisz następujące polecenie:
  msiexec /i ścieżka_administracyjna\plik_MSI REINSTALL=lista_funkcji REINSTALLMODE=vomu,
  gdzie ścieżka_administracyjna to ścieżka do punktu instalacji administracyjnej pakietu Office 2000 (na przykład C:\Office2000), plik_MSI to pakiet bazy danych MSI produktu Office 2000 (na przykład Data1.msi), a lista_funkcji to lista z nazwami funkcji (z uwzględnieniem wielkości liter), które należy ponownie zainstalować po wdrożeniu aktualizacji. Aby zainstalować wszystkie funkcje, należy użyć przełącznika REINSTALL=ALL lub zainstalować następujące funkcje:
  • ACCESSSnapshotFiles
  • AccessRuntimeMaster
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu aktualizacji instalacji administracyjnej i jej wdrażania na klienckich stacjach roboczych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
304165 OFF2000: Jak zainstalować aktualizację instalacji administracyjnych
Ten artykuł zawiera standardowe instrukcje dotyczące instalowania publicznej aktualizacji administracyjnej. Można również zapoznać się z następującym artykułem z zestawu Microsoft Office Resource Kit:

Jak sprawdzić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Aktualizacja zawiera zaktualizowane wersje następujących plików:
  Nazwa pliku  Wersja  -------------------------  Snapview.ocx  10.0.5529.0  Snapview.exe  10.0.4622.0
Aby sprawdzić, czy aktualizacja jest zainstalowana na komputerze, wykonaj następujące kroki.

Uwaga: Ponieważ istnieje wiele wersji systemu Microsoft Windows, poniższe kroki mogą się różnić w zależności od komputera. W razie wątpliwości należy odwołać się do dokumentacji posiadanego produktu.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. W okienku wyników wyszukiwania kliknij opcję Wszystkie pliki i foldery w obszarze Pomocnik wyszukiwania.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę Snapview.exe, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Snapview.exe, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Na karcie Wersja sprawdź, czy aktualizacja jest zainstalowana na komputerze.
Uwaga: Jeśli poprawka zabezpieczeń programu Access 2000 Snapshot Viewer: KB826292 jest już zainstalowana na komputerze, przy próbie jej instalacji pojawi się następujący komunikat o błędzie: KB826292:
Ta aktualizacja została już zastosowana lub znajdowała się w aktualizacji, która została już zastosowana.

Wymagania aktualizacji Instalatora Windows

Do zainstalowania aktualizacji, którą opisano w tym artykule, jest wymagany Instalator Windows w wersji 2.0 lub nowszej. Instalator Windows 2.0 lub nowszy jest dostępny zarówno w systemie Microsoft Windows XP, jak i w systemie Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3).

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu instalowania najnowszej wersji Instalatora Windows w systemach Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 i Microsoft Windows Millennium Edition (Me), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące instalowania najnowszej wersji Instalatora Windows w systemach Microsoft Windows NT 4.0 i Windows 2000, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Lista problemów rozwiązanych przy użyciu tej aktualizacji

Poprawka zabezpieczeń programu Access 2000 Snapshot Viewer: KB826292 rozwiązuje następujące problemy, które nie były wcześniej udokumentowane w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
Niepołączony obiekt SnapShot może mieć kolor pulpitu
Po wstawieniu obiektu SnapShot (plik .snp) niepołączonego z dokumentem może się okazać, że obiekt jest niewidoczny. Kolor obiektu SnapShot może być taki sam, jak kolor pulpitu.
Nowy identyfikator klasy (ClassID) dodany do formantu Snapshot.ocx
Ta poprawka aktualizuje składniki OWC (Office Web Components) w celu obsługi oryginalnych identyfikatorów GUID i ClassID programu Internet Explorer.
Program SnapShot Viewer może ładować plik spoza domeny
Jeśli formant SnapShot Viewer jest używany na stronie, można załadować plik odbitki SnapShot z innej domeny.
Program SnapShot Viewer może nieoczekiwanie zakończyć pracę lub wyświetlić błąd
Podczas otwierania pliku SnapShot Viewer (.snp) program SnapShot Viewer może nieoczekiwanie zakończyć pracę lub może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Podczas otwierania pliku migawki wystąpił błąd.
Formant Snapview.ocx nie został poprawnie zarejestrowany
Formant Snapview.ocx nie rejestruje się poprawnie.
Formant CSnapshotViewerControl może spowodować nieoczekiwane zamknięcie programu Access
Program Access może zostać nieoczekiwanie zamknięty podczas programowego wywoływania funkcji CSnapshotViewerControl::InitViewingFromStg.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 826292 — ostatni przegląd: 02/12/2014 18:02:12 — zmiana: 4.2

Microsoft Access 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbupdate KB826292
Opinia