Omówienie poprawki zabezpieczeń programu Access 2002 Snapshot Viewer z 3 września 2003

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację programu Access 2002. Aktualizacja eliminuje lukę w formancie Microsoft Access Snapshot Viewer, która może umożliwić osobie nieupoważnionej uruchomienie dowolnego kodu w systemie użytkownika odwiedzającego złośliwą witrynę sieci Web.

Do aktualizacji dołączono kilka innych poprawek, które zostały opisane w sekcji „Lista problemów rozwiązanych w tej aktualizacji”. Ta aktualizacja programu Access 2002 jest efektem starań firmy Microsoft mających na celu udostępnianie klientom najnowszych aktualizacji produktów.

W tym artykule został opisany sposób pobierania i instalowania poprawki zabezpieczeń programu Access 2002 Snapshot Viewer: KB826293.
Więcej informacji

Sposób pobrania i instalowania aktualizacji

Ważne: Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy się upewnić, że są spełnione następujące wymagania:
 • Instalator Microsoft Windows 2.0

  Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy zainstalować Instalatora Windows w wersji 2.0 lub nowszej. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego wymagania, zobacz sekcję „Wymagania dotyczące aktualizacji Instalatora Windows”.
 • Dodatek Service Pack 2 (SP-2) dla pakietu Microsoft Office XP

  Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy zainstalować dodatek Service Pack 2 dla pakietu Office XP. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu instalowania dodatku Service Pack 2 dla pakietu Office XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  325671 OFFXP: Omówienie dodatku Service Pack 2 do programu Office XP

Aktualizacja kliencka

Jeśli program Access zainstalowano z dysku CD, należy użyć jednej z następujących opcji:
 • Użycie witryny Aktualizacje produktów pakietu Microsoft Office w sieci Web do zainstalowania wszystkich najnowszych aktualizacji, w tym wszystkich dostępnych dodatków Service Pack i aktualizacji publicznych.
 • Instalowanie tylko poprawki zabezpieczeń programu Access 2002 Snapshot Viewer: KB826293 przez wykonanie kroków opisanych w dalszej części tego artykułu.
Uwaga: Firma Microsoft zaleca instalowanie aktualizacji klienckiej przy użyciu witryny sieci Web Aktualizacje produktów pakietu Office. W witrynie Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web zostanie ustalona wersja zainstalowanego pakietu Microsoft Office, a następnie pojawi się monit o zainstalowanie dokładnie takich składników, jakie są potrzebne do pełnego zaktualizowania danej instalacji pakietu Office.
Korzystanie z witryny Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web
Aby uzyskać dodatkowe informacje o aktualizacjach produktów pakietu Office, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Po ukończeniu wykrywania pojawi się lista zalecanych aktualizacji, które można zainstalować. Kliknij przycisk Rozpocznij instalację, aby ukończyć proces.
Instalowanie tylko poprawki zabezpieczeń programu Access 2002 Snapshot Viewer: KB826293
Poniższy plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
PobierzPobierz teraz pakiet OfficeXP-KB822693-Client-plk.exe.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 How to Obtain Microsoft Support Files from Online Services
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów, używając najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku. Po kliknięciu łącza służącego do pobierania aktualizacji wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik OfficeXP-KB826293-Client-ENU.exe w wybranym folderze.
 2. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik OfficeXP-KB826293-Client-plk.exe.
 3. Jeśli pojawi się monit o zainstalowanie aktualizacji, kliknij przycisk Tak.
 4. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 5. Po pojawieniu się odpowiedniego monitu włóż dysk CD pakietu Office XP, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Po pojawieniu się komunikatu informującego, że instalacja się powiodła, kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Zainstalowanej aktualizacji nie można usunąć. Aby powrócić do stanu sprzed zainstalowania aktualizacji, należy usunąć pakiet Office XP, a następnie zainstalować go ponownie z oryginalnego dysku CD.

Aktualizacja administracyjna

Jeśli pakiet Office XP został zainstalowany z lokalizacji na serwerze, administrator serwera musi ją zaktualizować przy użyciu aktualizacji administracyjnej, a następnie wdrożyć tę aktualizację na komputerze użytkownika.

Poniższy plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
PobierzPobierz teraz pakiet OfficeXP-KB826293-Fullfile-ENU.exe.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 How to Obtain Microsoft Support Files from Online Services

Po kliknięciu łącza służącego do pobierania aktualizacji wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik OfficeXP-KB826293-fullfile-ENU.exe w wybranym folderze.
 2. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik OfficeXP-KB826293-Fullfile-ENU.exe.
 3. Jeśli pojawi się monit o zainstalowanie aktualizacji, kliknij przycisk Tak.
 4. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować Umowę licencyjną.
 5. W polu Wpisz lokalizację, w której chcesz umieścić wyodrębnione pliki wpisz ścieżkę C:\KB826293, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Po wyświetleniu monitu o utworzenie folderu kliknij przycisk Tak.
 7. Jeśli znasz procedurę aktualizowania instalacji administracyjnej, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. W polu Otwórz wpisz następujące polecenie:

  msiexec /a ścieżka_administracyjna\plik_MSI/p C:\KB826293\plik_MSP SHORTFILENAMES=TRUE

  ścieżka_administracyjna jest ścieżką punktu instalacji administracyjnej pakietu Office XP (na przykład C:\OfficeXP). plik_MSI to pakiet bazy danych Instalatora Windows (msi) produktu pakietu Office XP (na przykład Data1.msi). plik_MSP to nazwa aktualizacji administracyjnej.

  Uwaga: Do wiersza polecenia można dołączyć przełącznik /qb+, aby nie były wyświetlane okna dialogowe Instalacja administracyjna pakietu Office XP oraz Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania.

  Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom, aby wdrożyć aktualizację na klienckich stacjach roboczych. W polu Otwórz wpisz następujące polecenie:

  msiexec /i ścieżka_administracyjna\plik_MSI REINSTALL=lista_funkcji REINSTALLMODE=vomu

  ścieżka_administracyjna jest ścieżką punktu instalacji administracyjnej pakietu Office XP (na przykład C:\OfficeXP). plik_MSI to pakiet bazy danych Instalatora Windows produktu pakietu Office XP (na przykład Data1.msi). lista_funkcji jest listą nazw funkcji (uwzględniana jest wielkość liter), które muszą być ponownie zainstalowane podczas aktualizacji.

  Aby zainstalować wszystkie funkcje, należy użyć przełącznika REINSTALL=ALL.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu aktualizacji instalacji administracyjnej i jej wdrażania na klienckich stacjach roboczych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  301348 How to install a public update to administrative installations of Office XP
  Ten artykuł zawiera instrukcje dotyczące instalowania publicznej aktualizacji administracyjnej. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego artykułu z zestawu Microsoft Office Resource Kit, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jak sprawdzić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Aktualizacja zawiera zaktualizowane wersje następujących plików:
  Nazwa pliku  Wersja  --------------------------  Snapview.ocx  10.0.5529.0  Snapview.exe  10.0.4622.0
Aby określić, czy dana wersja programu Snapview.exe jest zainstalowana na komputerze, wykonaj następujące kroki.

Uwaga: Ponieważ istnieje wiele wersji systemu Microsoft Windows, poniższe kroki mogą się różnić w zależności od komputera. W razie wątpliwości należy odwołać się do dokumentacji posiadanego produktu.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. W okienku wyników wyszukiwania w obszarze Pomocnik wyszukiwania kliknij opcję Wszystkie pliki i foldery.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę Snapview.exe, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Snapview.exe, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Na karcie Wersja sprawdź, czy aktualizacja jest zainstalowana na komputerze.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu określania, która wersja programu Access 2002 jest zainstalowana na komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  291331 How to check the version of Office XP
Uwaga: Jeśli poprawka zabezpieczeń programu Access 2002 Snapshot Viewer: KB826293 jest już zainstalowana na komputerze, a próbuje się zainstalować poprawkę zabezpieczeń Access 2002 Snapshot Viewer: KB826293 pojawi się następujący komunikat o błędzie:

Ta aktualizacja została już zastosowana lub znajdowała się w aktualizacji, która została już zastosowana.

Wymagania aktualizacji Instalatora Windows

Do zainstalowania aktualizacji, którą opisano w tym artykule, jest wymagany Instalator Windows w wersji 2.0 lub nowszej. Instalator Windows 2.0 lub nowszy jest dostępny zarówno w systemie Microsoft Windows XP, jak i w systemie Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3). Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące instalowania najnowszej wersji Instalatora Windows w systemach Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 i Microsoft Windows Millennium Edition (Me), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące instalowania najnowszej wersji Instalatora Windows w systemach Microsoft Windows NT 4.0 i Windows 2000, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Lista problemów usuwanych przez tę aktualizację

Poprawka zabezpieczeń programu Access 2002 Snapshot Viewer: KB826292 rozwiązuje następujące problemy, które nie były wcześniej udokumentowane w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Niepołączony obiekt SnapShot może mieć kolor pulpitu

Po wstawieniu obiektu SnapShot (.snp) niepołączonego z dokumentem może się okazać, że obiekt jest niewidoczny. Kolor obiektu SnapShot może być taki sam, jak kolor pulpitu.

Nowy identyfikator klasy (ClassID) dodany do formantu Snapshot.ocx

Ta poprawka aktualizuje składniki Office Web Components (OWC) w celu obsługi oryginalnych identyfikatorów GUID i ClassID programu Microsoft Internet Explorer.

Program SnapShot Viewer może ładować plik spoza domeny

Ta aktualizacja rozwiązuje problem występujący podczas korzystania z formantu Access SnapShot Viewer na stronie. Plik obiektu SnapShot można załadować z innej domeny.

Program SnapShot Viewer może nieoczekiwanie zakończyć pracę lub wyświetlić błąd

Podczas otwierania pliku Access SnapShot Viewer (*.snp) program Access SnapShot Viewer może nieoczekiwanie zakończyć pracę lub może pojawić się następujący komunikat o błędzie:

Podczas otwierania pliku migawki wystąpił błąd.

Formant Snapview.ocx nie został poprawnie zarejestrowany

Ta aktualizacja rozwiązuje problem polegający na niepoprawnym rejestrowaniu się formantu Snapview.ocx.

Formant CSnapshotViewerControl może spowodować nieoczekiwane zamknięcie programu Accesss

Ta aktualizacja rozwiązuje problem polegający na nieoczekiwanym zamykaniu się programu Access podczas programowego wywoływania funkcji CSnapshotViewerControl::InitViewingFromStg.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 826293 — ostatni przegląd: 02/10/2014 01:47:00 — zmiana: 4.1

Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbsetup atdownload kbdownload kbhowto kbinfo kbupdate KB826293
Opinia