Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Podczas kopiowania i wklejania do programu OneNote 2003 mogą znikać hiperłącza

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Gdy kopiuje się i wkleja tekst zawierający hiperłącza na stronę programu OneNote 2003, hiperłącza mogą znikać. Na przykład, jeśli na ekranie pojawiają się wyrazy Kliknij tutaj i są one skojarzone z witryną sieci Web, tekst Kliknij tutaj jest przenoszony, a skojarzone łącze do witryny sieci Web już nie. Ten sam objaw pojawia się w przypadku grafiki zawierającej łącze do witryny sieci Web.
Przyczyna
Takie zachowanie pojawia się, gdyż program OneNote 2003 nie zachowuje podkreślonych hiperłączy, które są wklejane z innych programów. Na przykład wyrazów Kliknij tutaj pojawiających się na ekranie i skojarzonych z witryną sieci Web. W tym przykładzie łącze do witryny sieci Web jest podkreślonym hiperłączem.
Obejście problemu
Aby obejść takie zachowanie, wpisz hiperłącza obok tekstu, z którym hiperłącze było związane w pierwotnym tekście. Wpisz na przykład:
http://www.microsoft.com
Stan
Zachowanie takie jest zgodne z projektem programu.
OneNote 2003 1note
Właściwości

Identyfikator artykułu: 826804 — ostatni przegląd: 01/11/2015 23:11:39 — zmiana: 2.0

Microsoft Office OneNote 2003

  • kbnosurvey kbarchive kbprb KB826804
Opinia