BŁĄD: Kod nie zostaje wyłączony, jeśli się naciśnie i przytrzyma klawisz SHIFT podczas otwierania skoroszytu programu Microsoft Excel z okienka zadań Uruchamianie

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Jeśli się naciśnie i przytrzyma klawisz SHIFT podczas korzystania z okienka zadań Uruchamianie do otwierania skoroszytu programu Microsoft Excel, kod nie zostaje wyłączony. Gdy używa się tego okienka zadań do otwierania skoroszytu zawierającego makra języka Microsoft Visual Basic for Applications, które odwołują się do rozszerzenia zarządzanego kodu, kod zawsze zostaje uruchomiony.
Rozwiązanie
Aby zapobiec uruchamianiu się kodu podczas otwierania skoroszytu, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, używając do otwierania skoroszytu menu Plik zamiast okienka zadań.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to błąd występujący w programie Microsoft Office Excel 2003.
Więcej informacji

Kroki prowadzące do odtworzenia problemu

 1. Utwórz nowy plik programu Microsoft Excel zawierający rozszerzenia zarządzanego kodu. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Uruchom program Microsoft Visual Studio .NET 2003
  2. W menu File wybierz polecenie New, a następnie kliknij polecenie Project.
  3. W obszarze Microsoft Office System Projects kliknij opcję Visual Basic Projects, a następnie kliknij opcję Excel Workbook.
  4. Kliknij przycisk OK, aby uruchomić kreatora Microsoft Office Project Wizard.
  5. Kliknij polecenie Create new document, a następnie kliknij przycisk Finish.
  6. W oknie Code zamień następujący kod
   ' Wywoływane podczas otwierania skoroszytu. Private Sub ThisWorkbook_Open() Handles ThisWorkbook.Open End Sub
   na:
   ' Wywoływane podczas otwierania skoroszytu. Private Sub ThisWorkbook_Open() Handles ThisWorkbook.Open   MessageBox.Show("Nastąpiło zdarzenie Open.")End Sub 
  7. Naciśnij klawisz F5, aby zbudować projekt, a następnie uruchom projekt.

   Skoroszyt zostanie otwarty w programie Excel i pojawi się okno komunikatu. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno komunikatu.
 2. Zamknij skoroszyt. Nie zamykaj programu Excel.
 3. W menu Widok w programie Excel kliknij polecenie Okienko zadań, aby wyświetlić okienko zadań Uruchamianie.
 4. Naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT podczas klikania skoroszytu w okienku zadań Uruchamianie.

  Gdy skoroszyt otworzy się, zostanie uruchomione zdarzenie Open rozszerzenia zarządzanego kodu.
 5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno komunikatu. Zamknij skoroszyt.
 6. Naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT podczas używania do otwarcia skoroszytu menu Plik w programie Excel.

  Zdarzenie Open z rozszerzenia zarządzanego kodu nie uruchomi się.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 826826 — ostatni przegląd: 01/17/2015 16:02:48 — zmiana: 1.1

 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Visual Studio Tools dla systemu Microsoft Office
 • kbnosurvey kbarchive kbbug KB826826
Opinia