Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Pakiet zbiorczy aktualizacji Update Rollup 1 dla systemu Windows XP jest już dostępny

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
Firma Microsoft opublikowała pakiet aktualizacyjny Update Rollup 1 dla systemu Microsoft Windows XP. Pakiet Update Rollup to zbiór poprawek, poprawek zabezpieczeń i aktualizacji, które zostały zebrane razem w celu ułatwienia instalacji. Dodatek Update Rollup 1 dla systemu Windows XP to pojedynczy pakiet, który zawiera wiele wcześniej opublikowanych krytycznych aktualizacji systemu Windows XP. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące krytycznych aktualizacji zawartych w tym pakiecie aktualizacyjnym, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
810565 Hiperłącza otwierają się w programie Internet Explorer zamiast w domyślnej przeglądarce lub w Centrum Pomocy i obsługi technicznej
821557 MS03-027: Niesprawdzony bufor w powłoce systemu Windows może być przyczyną złamania zabezpieczeń systemu
811493 MS03-013: Przepełnienie bufora w obsłudze komunikatów jądra systemu Windows może prowadzić do podwyższenia uprawnień
328310 MS02-071: Luka związana z obsługą komunikatu WM_TIMER w systemie Windows może zezwolić na zwiększenie uprawnień
823980 MS03-026: Przekroczenie buforu w interfejsie RPC może umożliwiać uruchomienie kodu źródłowego
331953 MS03-010: Luka w programie mapowania punktów końcowych wywołań RPC umożliwia ataki polegające na odmowie usługi
323255 MS02-055: Niesprawdzony bufor w funkcji Pomocy systemu Windows może pozwolić osobie atakującej na uruchamianie kodu
810577 MS03-005: Niesprawdzany bufor readresatora systemu Windows może umożliwić podwyższenie przywilejów
815021 MS03-007: Niesprawdzany bufor w składniku systemu Windows może być przyczyną złamania zabezpieczeń serwera sieci Web
329115 MS02-050: Błąd sprawdzania certyfikatu może pozwalać na fałszowanie tożsamości
329170 MS02-070: Luka związana z podpisywaniem protokołu SMB może pozwalać na modyfikowanie zasad grupy
817606 MS03-024: Przepełnienie buforu w systemie Windows może być przyczyną uszkodzenia danych
814033 Nie można zainstalować aktualizacji sterowników z witryny Windows Update w sieci Web
810833 MS03-001: Niesprawdzany bufor w usłudze lokalizatora może pozwolić na uruchomienie kodu
823559 MS03-023: Przepełnienie buforu w konwerterze HTML może umożliwić wykonanie kodu
329048 MS02-054: Nieograniczony bufor w funkcjach dekompresji plików może umożliwić uruchomienie kodu przez osobę atakującą
329441 Nie można utworzyć połączenia sieciowego po przywróceniu systemu Windows XP
817287 Błąd 643 rozszerzenia Windows Update oraz baza danych katalogu
329390 MS02-072: Niesprawdzany bufor w powłoce systemu Windows może spowodować uszkodzenie systemu
329834 MS02-063: Nieograniczony bufor w implementacji protokołu PPTP może umożliwić ataki typu odmowa usługi
811630 Aktualizacja Pomocy HTML ograniczająca jej funkcje w przypadku wywołania okna Pomocy za pomocą metody window.showHelp( )
824146 MS03-039: Przepełnienie buforu w usłudze RPCSS może pozwolić atakującemu na uruchamianie szkodliwych programów
Uwaga: Pakiet zbiorczy aktualizacji Update Rollup 1 dla systemu Windows XP jest niedostępny dla 64-bitowych wersji systemu Windows XP.
Więcej informacji

Informacje dotyczące dodatków Service Pack

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące najnowszego dodatku Service Pack dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacji

Aby pobrać i zainstalować wersję instalacji ekspresowej tego pakietu zbiorczego aktualizacji (2,7 MB), odwiedź następującą witrynę Microsoft Windows Update w sieci Web, a następnie zainstaluj aktualizację krytyczną 826939:Uwagi
 • Instalacja ekspresowa jest niedostępna dla komputerów z systemem Windows XP, na których nie zainstalowano dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows XP. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskania dodatku SP1, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP
 • Instalacja ekspresowa jest niedostępna w postaci automatycznych aktualizacji, w katalogu rozszerzenia Windows Update, za pomocą usług aktualizacji oprogramowania (SUS) oraz w witrynie Microsoft – Centrum pobierania.
 • Instalacja ekspresowa jest dostępna dla komputerów z systemem Windows XP z dodatkiem SP1, na których nie zainstalowano żadnej krytycznej aktualizacji uwzględnionej w omawianym pakiecie zbiorczym aktualizacji.
Administratorzy mogą pobrać standardową wersję tego pakietu zbiorczego aktualizacji (8,96 MB) w celu wdrożenia go na wielu komputerach z systemem Windows XP lub Windows XP z dodatkiem SP1. Pakiet standardowy jest dostępny w witrynie Microsoft – Centrum pobierania, w katalogu rozszerzenia Windows Update oraz za pośrednictwem usług SUS. Aby pobrać pakiet standardowy z katalogu rozszerzenia Windows Update, należy odszukać numer tego artykułu w tym katalogu za pomocą funkcji Zaawansowane opcje wyszukiwania. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania aktualizacji z katalogu rozszerzenia Windows Update, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
323166 Jak pobrać aktualizacje i sterowniki systemu Windows z wykazu rozszerzenia Windows Update
Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
Data wydania: 15 października 2003

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft skanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft używa najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach, które ułatwiają zabezpieczenie plików przed wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian.

Uwagi
 • Administratorzy usług SUS mogą wdrażać standardową wersję tego pakietu zbiorczego aktualizacji za pomocą mechanizmu aktualizacji automatycznych.
 • Pakiet zbiorczy aktualizacji można instalować na komputerach z systemem Windows XP bez dodatku SP1, niemniej jednak firma Microsoft zaleca zainstalowanie tego dodatku oraz wszelkich innych aktualizacji krytycznych i poprawek zabezpieczeń, których nie ma w pakiecie. Dzięki zainstalowaniu tych składników system Windows XP zostanie zaktualizowany za pomocą najnowszych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i niezawodności. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskania dodatku SP1, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP
  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu zapewnienia stałej aktualności komputera z systemem Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  311047 JAK: Instalowanie aktualizacji systemu Windows 2000 Professional z witryny Windows Update

Wymagania wstępne

Wersja instalacji ekspresowej tego pakietu aktualizacyjnego wymaga systemu Windows XP z dodatkiem SP1. Wersja standardowa pakietu wymaga opublikowanej wersji systemu Windows XP lub systemu Windows XP z dodatkiem SP1. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskania dodatku SP1, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje dotyczące instalacji

Standardowa wersja tego pakietu zbiorczego aktualizacji obsługuje następujące przełączniki Instalatora:
 • /? : Wyświetlenie listy przełączników instalacyjnych.
 • /u : Korzystanie z trybu nienadzorowanego.
 • /f : Wymuszenie zamknięcia innych programów podczas wyłączania komputera.
 • /n: Rezygnacja z wykonania kopii zapasowych plików przed usunięciem.
 • /o: Zastępowanie plików OEM bez monitowania.
 • /z: Rezygnacja z ponownego uruchomienia komputera po zakończeniu instalacji.
 • /q: Korzystanie z trybu cichego (bez interakcji użytkownika).
 • /l: Wyświetlenie listy zainstalowanych poprawek HotFix.
 • /x: Wyodrębnienie plików bez uruchamiania Instalatora.
Aby sprawdzić, czy pakiet zbiorczy aktualizacji został zainstalowany, użyj narzędzia Qfecheck.exe lub Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące narzędzia Qfecheck.exe, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
282784 Program Qfecheck.exe sprawdza poprawność instalacji poprawek w systemach Windows 2000 i Windows XP
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące narzędzia MBSA, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby zweryfikować, czy pakiet zbiorczy aktualizacji jest zainstalowany, można także sprawdzić, czy w rejestrze znajduje się jeden z następujących kluczy:
System Windows XP z dodatkiem SP1:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB826939
System Windows XP:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP1\KB826939
Uwaga: Podczas instalowania tego pakietu aktualizacyjnego z narzędzia Dodaj lub usuń programy są usuwane wszystkie wpisy dotyczące krytycznych aktualizacji zawartych w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji. Z tego względu pewne narzędzia mogą informować, że niektóre z krytycznych aktualizacji nie są zainstalowane. Na przykład oprogramowanie firmy Marimba Software służące do zarządzania zmianami wykorzystuje wpisy rejestru narzędzia Dodaj lub usuń programy związane z każdą krytyczną aktualizacją w celu potwierdzenia zainstalowania danej aktualizacji. Program ten będzie więc nieprawidłowo informował o braku poszczególnych aktualizacji krytycznych zawartych w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji.

Informacje o wdrażaniu

Aby zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji bez udziału użytkownika, zastosuj następujące polecenie:
windowsxp-kb826939-x86-plk.exe -u -q
Aby zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji bez wymuszania ponownego uruchomienia komputera, zastosuj następujące polecenie:
windowsxp-kb826939-x86-plk.exe -z
Uwaga: Wymienione przełączniki można łączyć w jednym wierszu polecenia.

Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu wdrażania tego pakietu zbiorczego aktualizacji przy użyciu usług aktualizacji oprogramowania (SUS), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o usuwaniu

Aby usunąć ten pakiet zbiorczy aktualizacji, należy użyć narzędzia Dodaj lub usuń programy z Panelu sterowania i usunąć element o numerze 826939. Uwaga: Podczas instalowania pakietu aktualizacyjnego są usuwane wszystkie wpisy narzędzia Dodaj lub usuń programy, które dotyczą aktualizacji krytycznych uwzględnionych w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji. Podczas usuwania pakietu przywracane są poprzednie wpisy narzędzia Dodaj lub usuń programy dotyczące poszczególnych krytycznych aktualizacji uwzględnionych w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji.

Administratorzy systemu mogą usunąć ten pakiet zbiorczy aktualizacji przy użyciu narzędzia Spuninst.exe. Narzędzie Spuninst.exe znajduje się w folderze %Windir%\$NTUninstallKB826939$\Spuninst. To narzędzie obsługuje następujące przełączniki Instalatora:
 • /? : Wyświetlenie listy przełączników instalacyjnych.
 • /u : Korzystanie z trybu nienadzorowanego.
 • /f : Wymuszenie zamknięcia innych programów podczas wyłączania komputera.
 • /z: Rezygnacja z ponownego uruchomienia komputera po zakończeniu instalacji.
 • /q: Korzystanie z trybu cichego (bez interakcji użytkownika).

Informacje dotyczące zastępowania poprawek zabezpieczeń

Ten pakiet zbiorczy aktualizacji nie zastępuje żadnych innych poprawek zabezpieczeń.

Informacje dotyczące plików

Wersja angielskojęzyczna tego pakietu zbiorczego aktualizacji ma atrybuty pliku pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godz. Wersja       Rozmiar Nazwa pliku  -------------------------------------------------------------------------  23-wrz-2002 22:10 5.131.2600.1123   544 256 Crypt32.dll  (bez SP1)  09-lis-2002 12:47 5.2.3644.0      10 752 Hh.exe    (bez SP1)  20-gru-2002 01:35 5.2.3735.0     516 192 Hhctrl.ocx  (bez SP1)  13-sty-2003 17:27 5.2.3644.0      37 888 Hhsetup.dll  (bez SP1)  27-cze-2003 19:38 2003.1100.5426.0  311 864 Html32.cnv  (bez SP1)  13-sty-2003 17:27 5.2.3644.0     143 872 Itircl.dll  (bez SP1)  13-sty-2003 17:27 5.2.3644.0     122 368 Itss.dll   (bez SP1)  04-gru-2002 01:55 5.1.2600.108     68 608 Locator.exe  (bez SP1)  18-lis-2002 18:17 5.1.2600.106    391 936 Mrxsmb.sys  (bez SP1)  27-cze-2003 19:38 2003.1100.5426.0  116 288 Msconv97.dll (bez SP1)  31-sty-2003 19:20 5.1.2600.109    238 080 Newdev.dll  (bez SP1)  02-maj-2003 18:03 5.1.2600.114    651 264 Ntdll.dll   (bez SP1)  13-gru-2002 01:08 5.1.2600.108   1 848 320 Ntkrnlmp.exe (bez SP1)  13-gru-2002 01:09 5.1.2600.108   1 902 080 Ntkrnlpa.exe (bez SP1)  13-gru-2002 01:09 5.1.2600.108   1 874 944 Ntkrpamp.exe (bez SP1)  13-gru-2002 01:08 5.1.2600.108   1 879 936 Ntoskrnl.exe (bez SP1)  25-sie-2003 22:29 5.1.2600.118   1 093 632 Ole32.dll   (bez SP1)  02-paz-2002 01:43 5.1.2600.101     46 208 Raspptp.sys  (bez SP1)  25-sie-2003 22:29 5.1.2600.109    439 296 Rpcrt4.dll  (bez SP1)  25-sie-2003 22:29 5.1.2600.118    204 288 Rpcss.dll   (bez SP1)  11-sty-2003 20:53 6.0.2600.115   8 223 744 Shell32.dll  (bez SP1)  19-wrz-2002 18:27 6.0.2600.101    126 464 Shmedia.dll  (bez SP1)  14-lis-2002 19:42 5.1.2600.101    218 624 Srrstr.dll  (bez SP1)  28-mar-2003 22:02 5.1.2600.112    322 304 Srv.sys    (bez SP1)  08-paz-2002 22:19          1 053 822 Sysmain.sdb  (bez SP1)  22-lis-2002 19:16 5.1.2600.104    528 896 User32.dll  (bez SP1)  22-paz-2002 00:45 5.1.2600.104   1 671 168 Win32k.sys  (bez SP1)  22-lis-2002 19:16 5.1.2600.104    272 384 Winsrv.dll  (bez SP1)  25-wrz-2002 19:21 6.0.2600.101    316 928 Zipfldr.dll  (bez SP1)  20-lit-2002 18:50 5.1.2600.1143    179 200 Accwiz.exe  (z SP1)  23-wrz-2002 22:10 5.131.2600.1123   544 256 Crypt32.dll  (z SP1)  26-mar-2003 00:40 5.1.2600.1190    53 760 Cryptsvc.dll (z SP1)  09-lis-2002 12:47 5.2.3644.0      10 752 Hh.exe    (z SP1)  20-gru-2002 01:35 5.2.3735.0     516 192 Hhctrl.ocx  (z SP1)  10-sty-2003 21:43 5.2.3644.0      37 888 Hhsetup.dll  (z SP1)  27-cze-2003 19:38 2003.1100.5426.0  311 864 Html32.cnv  (z SP1)  10-sty-2003 21:43 5.2.3644.0     143 872 Itircl.dll  (z SP1)  10-sty-2003 21:43 5.2.3644.0     122 368 Itss.dll   (z SP1)  04-gru-2002 01:50 5.1.2600.1147    68 608 Locator.exe  (z SP1)  20-lis-2002 18:50 5.1.2600.1143    67 584 Magnify.exe  (z SP1)  20-lis-2002 19:22 5.1.2600.1143    230 400 Migwiz.exe  (z SP1)  18-lis-2002 18:27 5.1.2600.1143    392 576 Mrxsmb.sys  (z SP1)  27-cze-2003 19:38 2003.1100.5426.0   116 28 Msconv97.dll (z SP1)  20-lis-2002 18:50 5.1.2600.1143    51 200 Narrator.exe (z SP1)  31-sty-2003 23:46 5.1.2600.1164    238 080 Newdev.dll  (z SP1)  01-maj-2003 23:56 5.1.2600.1217    654 336 Ntdll.dll   (z SP1)  24-kwi-2003 15:57 5.1.2600.1151   1 892 864 Ntkrnlmp.exe (z SP1)  24-kwi-2003 15:57 5.1.2600.1151   1 949 440 Ntkrnlpa.exe (z SP1)  24-kwi-2003 15:57 5.1.2600.1151   1 921 536 Ntkrpamp.exe (z SP1)  24-kwi-2003 15:57 5.1.2600.1151   1 925 760 Ntoskrnl.exe (z SP1)  25-sie-2003 18:53 5.1.2600.1263   1 172 992 Ole32.dll   (z SP1)  20-lis-2002 18:50 5.1.2600.1143    212 480 Osk.exe    (z SP1)  27-lis-2002 18:50 5.1.2600.1143    94 208 Pchshell.dll (z SP1)  02-paz-2002 00:52 5.1.2600.1129    46 208 Raspptp.sys  (z SP1)  25-sie-2003 18:53 5.1.2600.1254    532 480 Rpcrt4.dll  (z SP1)  25-sie-2003 18:53 5.1.2600.1263    260 608 Rpcss.dll   (z SP1)  27-lis-2002 18:50 6.0.2800.1145   1 331 200 Shdocvw.dll  (z SP1)  11-cze-2003 20:43 6.0.2800.1233   8 240 640 Shell32.dll  (z SP1)  30-wrz-2002 17:58 6.0.2800.1125    125 440 Shmedia.dll  (z SP1)  14-lis-2002 20:50 5.1.2600.1142    226 816 Srrstr.dll  (z SP1)  28-mar-2003 18:54 5.1.2600.1193    322 048 Srv.sys    (z SP1)  01-lis-2002 21:13          1 080 070 Sysmain.sdb  (z SP1)  27-lis-2002 18:50 6.0.2800.1143    445 440 Urlmon.dll  (z SP1)  01-lis-2002 22:26 5.1.2600.1134    528 896 User32.dll  (z SP1)  23-paz-2002 15:55 5.1.2600.1134   1 694 336 Win32k.sys  (z SP1)  01-lis-2002 22:26 5.1.2600.1134    272 896 Winsrv.dll  (z SP1)  25-wrz-2002 22:18 6.0.2800.1126    316 928 Zipfldr.dll  (z SP1)
Pliki zainstalowane przez pakiet zbiorczy aktualizacji można również zweryfikować, przeglądając następujące klucze rejestru.
System Windows XP z dodatkiem SP1:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB826939\Filelist
System Windows XP:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP1\KB826939\Filelist
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
pakiet zbiorczy aktualizacji
Właściwości

Identyfikator artykułu: 826939 — ostatni przegląd: 02/26/2007 09:31:02 — zmiana: 5.3

 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • atdownload kbwinxpsp2fix kbsecurity kbwinxppresp2fix kbbug kbfix KB826939
Opinia