Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji funkcji interfejsu bezprzewodowego dla systemu Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wypuściła kumulatywny pakiet aktualizacji do systemu Microsoft Windows XP zawierający poprawki i aktualizacje opisane na następującej liście. Poprawki i aktualizacje znajdujące się w tym pakiecie zbiorczym zostały uwzględnione również w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji o najnowszym dodatku Service Pack dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP
Ten mały, zwarty pakiet zbiorczy zapewnia łatwość zarządzania poprawkami do funkcji interfejsu bezprzewodowego.

Aktualizacja rozwiązuje następujące problemy:
 • Podczas łączenia się z siecią bezprzewodową pojawia się duże opóźnienie

  Podczas łączenia się z siecią bezprzewodową z wykorzystaniem uwierzytelnienia w standardzie 802.1x ustanowienie połączenia może trwać od 30 do 60 sekund. Problem ten pojawia się, ponieważ usługa konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej jest opóźniana przy próbie jej uruchomienia. Usługa nie uruchamia się na czas, gdyż jest uzależniona od składnika NETMAN, który nie jest jeszcze załadowany po uruchomieniu.
 • Pojawia się informacja o niepoprawnym stanie nośnika interfejsu bezprzewodowego

  Gdy komputer jest jedynym komputerem w sieci bezprzewodowej w trybie ad-hoc, ikona połączenia bezprzewodowego z siecią może niepoprawnie pokazywać, że karta sieci bezprzewodowej jest podłączona.
 • Elementy interfejsu użytkownika są niepoprawnie tłumaczone w innych językach

  Klika elementów interfejsu użytkownika w poprawce WPA Windows XP (Support Patch for Wireless Protected Access), opisanych w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, jest niepoprawnie przetłumaczonych w niektórych językach azjatyckich:
  815485 Omówienie aktualizacji zabezpieczeń sieci bezprzewodowych WPA w systemie Windows XP
 • Dostęp WPA nie działa poprawnie w mieszanych trybach AES/TKIP

  Dostęp WPA nie działa poprawnie w punkcie dostępu, który jest skonfigurowany do szyfrowania AES (Advanced Encryption Standard) w przypadku transmisji z emisją pojedynczą i szyfrowaniem TKIP (Temporary Key Integrity Protocol) w przypadku transmisji emisyjnej.
 • Dostęp WPA przyjmuje jako domyślny schemat słabszego szyfrowania

  Domyślnie, gdy klient bezprzewodowy ma możliwość łączenia się z siecią bezprzewodową przy użyciu schematu szyfrowania TKIP lub AES, klient wybiera schemat słabszego szyfrowania.
 • Klient sieci bezprzewodowej niepoprawnie odpowiada na komunikat klucza RC4 w trybie innym niż WEP

  Podczas bezprzewodowego łączenia się, które jest szyfrowane przy użyciu szyfrowania AES, system Windows niepoprawnie odpowiada na komunikat algorytmu szyfrowania RC4.
 • Ponowne połączenie się z preferowaną siecią nie jest możliwe po nieudanej wymianie kluczy

  Gdy wymiana kluczy z klientem bezprzewodowym nie udaje się, klient traci połączenie i blokuje wszystkie próby automatycznego wznowienia połączenia. Należy wykonać próbę ręcznego wznowienia połączenia z siecią bezprzewodową.
 • Licznik nieudanych prób 802.1x nie jest resetowany po udanej wymianie kluczy

  Usługa Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej utrzymuje licznik nieudanych prób uwierzytelnienia i wymiany kluczy. Jednak udane uwierzytelnienia i wymiany kluczy nie powodują automatycznie resetowania tego licznika.
Ta aktualizacja rozwiązuje też problemy opisane w następujących artykułach bazy wiedzy Knowledge Base:
822596 Usługa DHCP nie uzyskuje nowego adresu po ponownym uwierzytelnieniu przez protokół EAP przy przechodzeniu między punktami dostępu mającymi różne podsieci IP
826239 Small delay in logon to network when you use a wireless network connection
Uwaga Ta aktualizacja wyklucza zależność w pliku Nwlinkipx.sys, z której powodu program Internet Explorer przestaje odpowiadać w momencie, gdy konfiguracja protokołu IPX zostanie zmieniona w systemie z zastosowaną poprawką Q826942. Poprawkę Q834565 należy zastosować po zastosowaniu poprawki Q826942 w celu rozwiązania problemu z brakującą zależnością.
Więcej informacji

Wymagania wstępne

Ta aktualizacja wymaga systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania najnowszego dodatku Service Pack dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zainstalowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ten pakiet zbiorczy nie zastępuje żadnych innych aktualizacji.

Informacje dotyczące plików

Wersja angielskojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
Windows XP (wersje 32-bitowe)
  Data     Godzina  Wersja    Rozmiar  Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  09-lut-2004 20:53 5.1.2600.1331   99 840 Dhcpcsvc.dll  06-lut-2004 21:01 5.1.2600.1331   168 192 Ndis.sys  10-sty-2004 13:33 5.1.2600.1331   12 416 Ndisuio.sys  09-lut-2004 20:53 5.1.2600.1331  1 630 720 Netshell.dll       10-sty-2004 13:34 5.1.2600.1331   84 864 Nwlnkipx.sys  09-lut-2004 20:53 5.1.2600.1335   57 344 Wzcdlg.dll         09-lut-2004 20:53 5.1.2600.1335   31 232 Wzcsapi.dll        09-lut-2004 20:53 5.1.2600.1335   282 112 Wzcsvc.dll         29-sty-2004 00:57 5.1.2600.1337   586 752 Xpsp2res.dll   
Windows XP (wersje 64-bitowe)
  Data     Godzina  Wersja     Rozmiar Nazwa pliku   Platforma  --------------------------------------------------------------------  09-lut-2004 20:03 5.1.2600.1331   308 736 Dhcpcsvc.dll   IA-64  10-sty-2004 12:25 5.1.2600.1331   579 328 Ndis.sys  10-sty-2004 12:25 5.1.2600.1331   40 960 Ndisuio.sys  09-lut-2004 20:03 5.1.2600.1331  2 736 128 Netshell.dll   IA-64  10-sty-2004 12:25 5.1.2600.1331   329 856 Nwlnkipx.sys  09-lut-2004 20:53 5.1.2600.1331   99 840 Wdhcpcsvc.dll  x86  09-lut-2004 20:53 5.1.2600.1331  1 630 720 Wnetshell.dll  x86  09-lut-2004 20:53 5.1.2600.1335   57 344 Wwzcdlg.dll   x86  09-lut-2004 20:53 5.1.2600.1335   31 232 Wwzcsapi.dll   x86  09-lut-2004 20:53 5.1.2600.1335   282 112 Wwzcsvc.dll   x86  29-sty-2004 00:57 5.1.2600.1337   586 752 Wxpsp2res.dll  x86  09-lut-2004 20:03 5.1.2600.1335   117 760 Wzcdlg.dll    IA-64  09-lut-2004 20:03 5.1.2600.1335   65 024 Wzcsapi.dll   IA-64  09-lut-2004 20:03 5.1.2600.1335   687 104 Wzcsvc.dll    IA-64  29-sty-2004 00:57 5.1.2600.1337   586 240 Xpsp2res.dll   IA-64

Informacje dotyczące instalacji

Standardowa wersja tej aktualizacji obsługuje następujące opcje Instalatora:
 • /? Wyświetla listę opcji instalacji.
 • /u Tryb nienadzorowany.
 • /f Wymusza zamknięcie innych programów przed zamknięciem komputera.
 • /n Nie wykonuje kopii zapasowych plików przed usunięciem.
 • /o Zastępuje pliki OEM bez monitowania.
 • /z Nie uruchamia ponownie komputera po zakończeniu instalacji.
 • /q Tryb cichy (bez interakcji użytkownika).
 • /l Wyświetla listę zainstalowanych poprawek.
 • /x Wyodrębnianie plików bez uruchamiania Instalatora.
Ponadto ta aktualizacja obsługuje polecenia wiersza polecenia opisane w następującym artykule bazy wiedzy Knowledge Base:
824687 Przełączniki wiersza polecenia dla pakietów aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Aby sprawdzić, czy ten kumulatywny pakiet aktualizacji jest zainstalowany, użyj narzędzia Qfecheck.exe. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących narzędzia Qfecheck.exe, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
282784 Program Qfecheck.exe weryfikuje instalację poprawek systemów Windows 2000 i Windows XP
Aby sprawdzić, czy ten pakiet zbiorczy jest zainstalowany, można również sprawdzić, czy następujący podklucz znajduje się w rejestrze:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB826942
Uwaga Gdy instaluje się ten pakiet aktualizacji, istniejące wpisy okna dialogowego Dodawanie lub usuwanie programów krytycznych aktualizacji umieszczonych w tym pakiecie są usuwane. Z tego powodu niektóre narzędzia mogą pokazywać, że niektóre z krytycznych aktualizacji nie są zainstalowane. Na przykład rozwiązania Marimba Software Change-Management używają do potwierdzenia, że aktualizacja jest zainstalowana, wpisów rejestru narzędzia Dodawanie lub usuwanie programów skojarzonych z krytyczną aktualizacją. Program ten będzie więc nieprawidłowo informował o braku poszczególnych aktualizacji krytycznych zawartych w tym pakiecie zbiorczym.

Informacje dotyczące rozmieszczania

Aby zainstalować tę aktualizację bez interwencji użytkownika, użyj następującego polecenia:
windowsxp-kb826942-x86-enu.exe -u -q
Aby zainstalować tę aktualizację bez wymuszania ponownego uruchomienia komputera, zastosuj następujące polecenie:
windowsxp-kb826942-x86-enu.exe -z
Uwaga Wymienione opcje można łączyć w jednym wierszu polecenia.

Informacje dotyczące usuwania

Aby usunąć pakiet zbiorczy 826942, użyj narzędzia Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Uwaga Gdy instaluje się tę aktualizację, istniejące wpisy okna dialogowego Dodawanie lub usuwanie programów krytycznych aktualizacji umieszczonych w tym pakiecie są usuwane. Gdy usuwa się tę aktualizację, poprzednie wpisy w oknie dialogowym Dodawanie lub usuwanie programów indywidualnych aktualizacji krytycznych umieszczonych w tym pakiecie aktualizacji są przywracane.

Administratorzy systemu mogą użyć do usunięcia tej aktualizacji narzędzia Spuninst.exe. Narzędzie Spuninst.exe jest umieszczone w folderze %Windir%\$NTUninstallKB826942$\Spuninst. Program obsługuje następujące przełączniki Instalatora:
 • /? Wyświetla listę przełączników instalacji.
 • /u Tryb nienadzorowany.
 • /f Wymusza zamknięcie innych programów przed zamknięciem komputera.
 • /z Nie uruchamia ponownie komputera po zakończeniu instalacji.
 • /q Tryb cichy (bez interakcji użytkownika).
Aby sprawdzić, czy ten pakiet zbiorczy jest zainstalowany, można również sprawdzić, czy następujący podklucz znajduje się w rejestrze:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB826942\Filelist
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
816915 Nowy schemat nazewnictwa plików dla pakietów aktualizacji oprogramowania Microsoft Windows
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 826942 — ostatni przegląd: 12/08/2015 04:18:37 — zmiana: 6.2

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbbroadband kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix atdownload kbhotfixserver KB826942
Opinia