Komputer nie odpowiada (zawiesza się) przy próbie powrotu ze stanu wstrzymania lub hibernacji przy użyciu urządzenia USB

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Przy próbie „obudzenia” komputera (tj. powrotu ze stanu wstrzymania lub hibernacji) przy użyciu urządzania USB, np. myszy lub klawiatury USB, komputer nie odpowiada (zawiesza się).

Uwaga Ten problem może wystąpić dopiero po zainstalowaniu aktualizacji SP1 USB 1.1 i 2.0 (822603) dla systemu Windows XP. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące aktualizacji 822603, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
822603 Dostępność aktualizacji sterowników USB 1.1 i 2.0 dla systemu Windows XP z dodatkiem SP1
Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

W celu rozwiązania tego problemu należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wersja tej poprawki dla systemu Microsoft Windows XP ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
Data       Godz. Wersja     Rozmiar Nazwa pliku ------------------------------------------------------------ 2 sierpnia 2003 09:34 5.1.2600.1254  5 632 Hccoin.dll 2 sierpnia 2003 09:34 5.1.2600.1254  28 160 Usbccgp.sys 2 sierpnia 2003 09:34 5.1.2600.1254  25 216 Usbehci.sys 2 sierpnia 2003 09:34 5.1.2600.1254  53 120 Usbhub.sys 2 sierpnia 2003 09:34 5.1.2600.1254  16 000 Usbohci.sys 13 sierpnia 2003 17:23 5.1.2600.1259 138 752 Usbport.sys 2 sierpnia 2003 09:34 5.1.2600.1254  19 328 Usbuhci.sys
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został rozwiązany po raz pierwszy w dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP.
Więcej informacji
Wiadomo, że ten problem występuje częściej w niektórych systemach z mikroukładami w technologii ICH5 po zainstalowaniu pakietu aktualizacji USB 2.0. Mimo że w tej poprawce znajdują się te same pliki, co w aktualizacji USB 2.0, zmienił się jeden sterownik, który może rozwiązać ten problem, tj. USBPORT.SYS. Inne sterowniki zostały dodane, aby poprawka stanowiła całościowy pakiet i aby znalazły się w niej wszystkie poprawki znajdujące się w pakiecie aktualizacji rozwiązującym określone problemy.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 826959 — ostatni przegląd: 12/08/2015 04:18:49 — zmiana: 4.7

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition SP1, Microsoft Windows XP Home Edition SP1a, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional SP1, Microsoft Windows XP Professional SP1a, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB826959
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)