Reguły utworzone w programie Outlook 2002 są niewidoczne w programie Outlook 2003, ale są widoczne w programie OWA

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po zainstalowaniu programu Microsoft Office Outlook 2003 wszelkie reguły utworzone w programie Microsoft Office Outlook 2002 są niewidoczne w Kreatorze reguł programu Outlook 2003; jednak reguły te nadal istnieją w programie Microsoft Outlook Web Access (OWA).
Przyczyna
Ten problem występuje, ponieważ podczas konfigurowania reguł przez program Outlook 2003 reguły utworzone w systemie Microsoft Windows XP są usuwane z zestawu reguł, a następnie zestaw reguł zostaje zapisany. Jednak zestaw reguł nie jest poprawnie oflagowany do usuwania starych reguł podczas aktualizacji do tabeli reguł. W wyniku tego stare reguły pozostają na komputerze serwera Exchange w tabeli reguł. Stwarza to sytuację, w której zarówno zestaw reguł, jak i tabela reguł zostały zaktualizowane, ale nie są ze sobą zsynchronizowane. Po uruchomieniu programu Outlook 2003 bada on reguły w zestawie reguł i w tabeli reguł. Program Outlook 2003 nie znajduje konfliktu i ładuje komunikat reguł powodujący wyświetlenie reguł w interfejsie użytkownika. Stare reguły są niewidoczne w interfejsie użytkownika programu Outlook 2003, ale nadal istnieją w tabeli reguł i generują komunikaty akcji odłożonych. Te komunikaty akcji odłożonych są ignorowane przez program Outlook 2003, ale są one przetwarzane przez program Outlook 2002. Ponieważ program Outlook Web Access uzyskuje listę reguł z tabeli reguł, program Outlook Web Access zawsze wyświetla stare reguły, które nie zostały usunięte.
Obejście problemu
Aby obejść ten problem, można użyć programu Outlook do wyeksportowania reguł, uruchomić program Outlook z przełącznikiem cleanrules, a następnie zaimportować reguły z powrotem do programu Outlook. Dzięki temu stare reguły zostaną usunięte z tabeli reguł. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

Eksportowanie reguł

 1. Uruchom program Outlook.
 2. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Reguły i alerty.
 3. Kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij przycisk Eksportuj reguły.
 4. Na liście Zapisz w kliknij pozycję Moje dokumenty.
 5. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę Reguły programu Outlook, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 6. Zamknij okno Opcje, zamknij okno Reguły i alerty, a następnie zamknij program Outlook.

Ustalanie lokalizacji pliku Outlook.exe

Aby ustalić lokalizację pliku Outlook.exe, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. W lewym okienku kliknij łącze Wszystkie pliki i foldery.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę Outlook.exe.
 4. Na liście Szukaj w kliknij pozycję Lokalne dyski twarde, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 5. Zanotuj pełną ścieżkę pliku Outlook.exe.

  Następująca pełna ścieżka jest ścieżką domyślną:C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Outlook.exe
 6. Zamknij okno Wyniki wyszukiwania.

Uruchamianie programu Outlook z przełącznikiem /cleanrules

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz znak cudzysłowu, wpisz ścieżkę pliku Outlook.exe zanotowaną podczas wykonywania procedury opisanej w sekcji „Ustalanie lokalizacji pliku Outlook.exe” wcześniej w tym artykule, wpisz znak cudzysłowu, wpisz spację, a następnie wpisz/cleanrules.

  Jeśli na przykład plik Outlook.exe znajduje się w lokalizacji domyślnej, polecenie wygląda podobnie do następującego: "c:\program files\microsoft office\office11\outlook.exe" /cleanrules
 3. Kliknij przycisk OK. Program Outlook zostaje uruchomiony i reguły zostają usunięte z okna Reguły i alerty.

Importowanie reguł

 1. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Reguły i alerty.
 2. Kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij przycisk Importuj reguły.
 3. Na liście Szukaj w kliknij pozycję Moje dokumenty, kliknij plik Reguły programu Outlook, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 4. Kliknij przycisk OK dwa razy.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji o przełącznikach wiersza polecenia, kliknij polecenie Microsoft Outlook - Pomoc w menu Pomoc, wpisz frazę przełączniki wiersza polecenia w polu Wyszukaj w okienku Asystenta, a następnie kliknij łącze Rozpocznij wyszukiwanie, aby wyświetlić żądany temat.
ol2003 DAM
Właściwości

Identyfikator artykułu: 826964 — ostatni przegląd: 12/08/2015 04:19:02 — zmiana: 1.2

Microsoft Office Outlook 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbprb KB826964
Opinia