Jak rozwiązywać problemy z klienckimi połączeniami RPC przez protokół HTTP w programie Outlook 2003

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
W przewodniku online „Troubleshooting RPC over HTTP Communications” (Rozwiązywanie problemów z komunikacją opartą na wywołaniach RPC przez protokół HTTP) opisano kroki ułatwiające rozwiązywanie problemów z połączeniami podczas konfigurowania połączenia przy użyciu zdalnego wywoływania procedur (RPC) przez protokół HTTP w programie Microsoft Office Outlook 2003. Dostępne są następujące podstawowe metody rozwiązywania problemów:
  • Weryfikacja certyfikatu serwera proxy RPC i metod uwierzytelniania.
  • Weryfikacja pomyślnego nawiązania połączenia z serwerem proxy RPC przy użyciu protokołu SSL (Secure Sockets Layer).
  • Weryfikacja konfiguracji klienta programu Outlook 2003.
W przewodniku online „Troubleshooting RPC over HTTP Communications” opisano wszystkie elementy konfiguracji ułatwiające rozwiązywanie problemów z niepomyślnymi próbami nawiązania połączenia przy użyciu wywołań RPC przez protokół HTTP. Ponadto zamieszczono inne informacje dotyczące rozwiązywania problemów, ułatwiające ustalenie, czy połączenie klienta programu Outlook 2003, oparte na wywołaniach RPC przez protokół HTTP, funkcjonuje prawidłowo.

Aby wyświetlić przewodnik online „Troubleshooting RPC over HTTP Communications”, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Więcej informacji
Przewodnik online „Exchange Server 2003 RPC over HTTP Deployment Scenarios” (Scenariusze wdrażania zdalnego wywyoływania procedur (RPC) przez protokół HTTP w programie Exchange Server 2003) zawiera wszystkie podstawowe informacje oraz instrukcje niezbędne do poprawnego skonfigurowania wywołań RPC przez protokół HTTP.

Aby wyświetlić przewodnik online „Exchange Server 2003 RPC over HTTP Deployment Scenarios”, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
RFR
Właściwości

Identyfikator artykułu: 827330 — ostatni przegląd: 06/06/2006 10:12:16 — zmiana: 5.3

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Office Outlook 2003

  • kbclientserver kbclientprotocols kbclient kbnetwork kbinfo KB827330
Opinia