Omówienie poprawki zabezpieczeń programu Access 2002 Runtime z 3 września 2003

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Access 2000: 827431.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację programu Microsoft Access 2002 Runtime. Aktualizacja rozwiązuje problem polegający na możliwości uruchamiania nieautoryzowanego kodu na komputerze użytkownika za pomocą umiejętnie przygotowanych dokumentów pakietu Microsoft Office XP zawierających szkodliwe projekty w języku Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Ta aktualizacja programu Access 2002 Runtime jest efektem starań firmy Microsoft mających na celu udostępnianie klientom najnowszych aktualizacji produktów.

W tym artykule jest opisany sposób pobierania i instalowania poprawki zabezpieczeń KB827430 programu Microsoft Access 2002 Runtime.
Więcej informacji

Sposób pobierania i instalowania aktualizacji

Ważne: Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy się upewnić, że dany system spełnia następujące wymagania:
 • Aktualizacja KB813617 programu Access 2002 Runtime

  Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy zainstalować aktualizację KB813617 programu Access 2002 Runtime.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu instalowania aktualizacji KB813617 programu Access 2002 Runtime, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  813617 Aktualizacja programu Access 2002 Runtime z dnia 30 kwietnia 2003
Uwaga: Jeżeli poprawka zabezpieczeń KB813617 programu Access 2002 Runtime nie została jeszcze zainstalowana na komputerze, podczas próby instalacji poprawki zabezpieczeń KB827430 programu Access 2002 Runtime jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
W systemie nie znaleziono oczekiwanej wersji produktu.
Witryna Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web

Aby witryna Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web samodzielnie wykryła aktualizacje, które muszą zostać zainstalowane na komputerze, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Po ukończeniu wykrywania zostanie wyświetlona lista zalecanych aktualizacji do zatwierdzenia. Kliknij przycisk Rozpocznij instalację, aby ukończyć proces.

Kroki deweloperskie związane z aktualizowaniem istniejących programów wykonawczych Dostępne są następujące dwie opcje:
 • Kierowanie użytkowników do witryny Aktualizacje produktów pakietu Microsoft Office w sieci Web
 • Rozpowszechnianie aktualizacji KB813617 programu Access 2002 Runtime
Kierowanie użytkowników do witryny Aktualizacje produktów pakietu Microsoft Office w sieci Web

Jedną z opcji związanych z aktualizowaniem komputerów jest zachęcenie każdego użytkownika do odwiedzenia witryny Aktualizacje produktów pakietu Microsoft Office w sieci Web i pobrania aktualizacji. Firma Microsoft zaleca zainstalowanie aktualizacji klienckiej. Aby to zrobić, odwiedź witrynę Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web. W witrynie Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web jest wykrywana dana instalacja programu Access Runtime oraz innych składników pakietu Microsoft Office, a następnie jest wyświetlany monit o zainstalowanie tylko oprogramowania niezbędnego do aktualizacji instalacji programu Access Runtime. Aby skorzystać z tej opcji, każdy użytkownik powinien wykonać następujące kroki.

Uwaga: Zainstalowanej aktualizacji nie można usunąć. Aby cofnąć zmiany wprowadzone w związku z instalacją aktualizacji, należy usunąć program Access Runtime, a następnie zainstalować go ponownie z oryginalnego źródła. Przed usunięciem programu Access Runtime należy wykonać kopie zapasowe wszelkich plików danych.
 1. Odwiedź witrynę Aktualizacje produktów pakietu Microsoft Office w sieci Web:
 2. Kliknij łącze Wyszukaj aktualizacje.
 3. Kliknij poprawkę zabezpieczeń KB827430 programu Access 2002, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij instalację.
 4. Zaznacz pole wyboru Akceptuję warunki umowy licencyjnej, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Kliknij przycisk Dalej dwa razy.
 6. Kliknij przycisk Zakończ.
Rozpowszechnianie poprawki zabezpieczeń KB827430 programu Access 2002 Runtime

Drugą opcją związaną z aktualizowaniem komputerów jest pobranie i rozpowszechnienie aktualizacji klienckiej lub aktualizacji pełnej na komputerach użytkowników.

Uwaga: Zainstalowanej aktualizacji nie można usunąć. Aby cofnąć zmiany wprowadzone w związku z instalacją aktualizacji, należy usunąć program Access Runtime, a następnie zainstalować go ponownie z oryginalnego źródła. Przed usunięciem programu Access Runtime należy wykonać kopie zapasowe wszelkich plików danych.

Aby pobrać i rozpowszechnić aktualizację kliencką na komputerach użytkowników, wykonaj następujące kroki:
 1. Pobierz poprawkę zabezpieczeń KB827430 programu Access 2002 Runtime

  Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
  PobierzPobierz teraz pakiet officexp-kb827430-client-plk.exe.
  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
  Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft używa najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili publikacji pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian.
 2. Pobierz teraz pakiet officexp-kb827430-client-plk.exe.
 3. Poproś użytkowników o otwarcie Eksploratora Windows firmy Microsoft, kliknięcie dwukrotne pliku officexp-kb827430-client-plk.exe, a następnie wykonanie kroków związanych z instalacją.
Uwaga: Stosowanie pełnych aktualizacji bezpośrednio w odniesieniu do komputerów klienckich jest efektywną metodą gwarantującą, że na wszystkich komputerach użytkowników znajduje się najnowsza wersja oprogramowania, jeżeli nie można ustalić, jakie aktualizacje użytkownicy zastosowali. Ponadto użytkownicy mogą stosować pełną poprawkę nawet wówczas, gdy nie mają dostępu do źródła instalacji.

Aby pobrać i rozpowszechnić pełną aktualizację na komputerach użytkowników, wykonaj następujące kroki:
 1. Pobierz poprawkę zabezpieczeń KB827430 programu Access 2002 Runtime

  Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
  PobierzPobierz teraz pakiet officexp-kb827430-fullfile-enu.exe.
  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
  Firma Microsoft skanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft używa najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach, które ułatwiają zabezpieczenie plików przed wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian.
 2. Rozpowszechnij plik officexp-kb827430-fullfile-enu.exe na komputerach użytkowników.
 3. Poleć użytkownikom otwarcie Eksploratora Microsoft Windows, kliknięcie dwukrotne pliku officexp-kb827430-fullfile-enu.exe, a następnie wykonanie kroków związanych z instalacją.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej strategii instalacyjnej i porównać ze sobą różne opcje aktualizacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jak ustalić, czy aktualizacja została zainstalowana

Aktualizacja zawiera zaktualizowane wersje następujących plików:
  Nazwa pliku   Wersja  ----------------------------  Snapview.exe  10.0.4622.0  Snapview.ocx  10.0.5529.0  Vbe6.dll    6.4.99.69
Aby sprawdzić, czy aktualizacja jest zainstalowana na komputerze, wykonaj następujące kroki.

Uwaga: Dostępnych jest kilka wersji systemu Microsoft Windows, dlatego w przypadku określonego komputera konieczne może być postępowanie zgodnie z innymi krokami, omówionymi w dokumentacji produktu.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. W okienku Wyniki wyszukiwania kliknij opcję Wszystkie pliki i foldery w obszarze Pomocnik wyszukiwania.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę Snapview.exe, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Snapview.exe, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Kliknij kartę Wersja. Jeżeli jest wyświetlany numer wersji 10.0.4622.0, aktualizacja jest zainstalowana na danym komputerze.
Uwaga: Jeżeli poprawka zabezpieczeń KB827430 programu Access 2002 Runtime jest już zainstalowana na danym komputerze, podczas próby jej instalacji zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Ta aktualizacja została już zastosowana lub znajduje się w aktualizacji, która została już zastosowana.

Lista problemów rozwiązanych w tej aktualizacji

Poprawka zabezpieczeń KB827430 programu Access 2002 Runtime rozwiązuje następujące problemy, których nie udokumentowano wcześniej w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

W dokumentach pakietu Office mogą się znajdować złośliwe projekty VBA umożliwiające uruchomienie nieautoryzowanego kodu

Umiejętnie przygotowane dokumenty pakietu Office XP zawierające złośliwe projekty VBA umożliwiają uruchomienie nieautoryzowanego kodu na komputerze użytkownika.

Niepołączony obiekt SnapShot może mieć kolor pulpitu


Po wstawieniu obiektu SnapShot (.snp) niepołączonego z dokumentem może się okazać, że obiekt jest niewidoczny. Kolor obiektu SnapShot może być taki sam, jak kolor pulpitu.

Nowy identyfikator klasy (ClassID) dodany do formantu Snapshot.ocx

Składnik OWC (Office Web Component) nie obsługuje oryginalnego identyfikatora GUID (Global Unique Identifier) ani identyfikatora ClassID programu Microsoft Internet Explorer.

Program SnapShot Viewer może ładować plik spoza domeny

Jeżeli formant SnapShot Viewer jest używany na stronie, można załadować plik obiektu SnapShot z innej domeny.

Program SnapShot Viewer może nieoczekiwanie zakończyć pracę lub wyświetlić błąd

Podczas otwierania pliku SnapShot Viewer (snp) program SnapShot Viewer może nieoczekiwanie zakończyć pracę lub może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Podczas otwierania pliku odbitki Snapshot wystąpił błąd.

Formant Snapview.ocx nie jest poprawnie zarejestrowany

Formant Snapview.ocx nie zarejestrował się poprawnie.

Formant CSnapshotViewerControl może spowodować nieoczekiwane zamknięcie programu Accesss


Program Access może zostać nieoczekiwanie zamknięty podczas programowego wywoływania funkcji CSnapshotViewerControl::InitViewingFromStg.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 827430 — ostatni przegląd: 01/11/2015 05:22:01 — zmiana: 5.8

Microsoft Office XP Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbdownload kbsecurity kbinfo kbupdate KB827430
Opinia