Omówienie poprawki zabezpieczeń Access 2000 Runtime: 3 września 2003

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Access 2002: 827430.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację programu Microsoft Access Runtime 2000. Aktualizacja rozwiązuje problem polegający na możliwości uruchamiania na komputerze nieautoryzowanego kodu za pomocą specjalnie przygotowanych dokumentów pakietu Microsoft Office 2000 zawierających szkodliwe projekty w języku Visual Basic for Applications (VBA). Ta aktualizacja programu Access Runtime 2000 jest efektem starań firmy Microsoft mających na celu udostępnianie klientom najnowszych aktualizacji produktów.

W tym artykule opisano jak pozyskać i zainstalować Access 2000 Runtime Security Patch: KB827431.
Więcej informacji

Sposób pobrania i instalowania aktualizacji

Ważne: Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy się upewnić, że są spełnione następujące wymagania:
 • Instalator Microsoft Windows 2.0

  Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy zainstalować Instalatora Windows w wersji 2.0 lub nowszej. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego wymagania, zobacz sekcję „Wymagania dotyczące aktualizacji Instalatora Windows” w tym artykule.
 • Dodatek Service Pack 3 (SP-3) dla pakietu Office 2000

  Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy zainstalować dodatek SP-3 dla pakietu Office 2000.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu instalowania dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  326585 Opis dodatku Service Pack 3 (SP3) dla pakietu Office 2000
Witryna sieci Web Aktualizacje produktów pakietu Office

Aby użyć witryny sieci Web Aktualizacje produktów pakietu Office do wykrycia aktualizacji, które muszą być zainstalowane na danym komputerze, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Po ukończeniu wykrywania pojawi się lista zalecanych aktualizacji, które można zainstalować. Aby to zrobić, kliknij przycisk Rozpocznij instalację.

Kroki deweloperskie związane z aktualizowaniem istniejących programów wykonawczych

Dostępne są następujące dwie opcje:
 • Kierowanie użytkowników do witryny Aktualizacje produktów pakietu Microsoft Office w sieci Web
 • Rozpowszechnianie poprawki zabezpieczeń programu Access 2000 Runtime: KB827431
Kierowanie użytkowników do następującej witryny Aktualizacje produktów pakietu Microsoft Office w sieci Web

Jedną z opcji związanych z aktualizowaniem komputerów jest zachęcenie każdego użytkownika do odwiedzenia witryny Aktualizacje produktów pakietu Microsoft Office w sieci Web i pobrania aktualizacji. Firma Microsoft zaleca zainstalowanie aktualizacji klienckiej. Aby to zrobić, odwiedź witrynę Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web. W witrynie Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web jest wykrywana dana instalacja programu Access Runtime oraz innych składników pakietu Microsoft Office, a następnie jest wyświetlany monit o zainstalowanie tylko oprogramowania niezbędnego do aktualizacji instalacji programu Access Runtime. Aby skorzystać z tej opcji, każdy użytkownik powinien wykonać następujące kroki.

Uwaga: Zainstalowanej aktualizacji nie można usunąć. Aby cofnąć zmiany wprowadzone w związku z instalacją aktualizacji, należy usunąć program Access Runtime, a następnie zainstalować go ponownie z oryginalnego źródła. Przed usunięciem programu Access Runtime należy wykonać kopie zapasowe wszelkich plików danych.
 1. Odwiedź witrynę Aktualizacje produktów pakietu Microsoft Office w sieci Web:
 2. Kliknij łącze Wyszukaj aktualizacje.
 3. Click Access 2000 Runtime Security Patch: KB827431, and then click Start Installation.
 4. Zaznacz pole wyboru Akceptuję warunki umowy licencyjnej, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Kliknij przycisk Dalej dwa razy.
 6. Kliknij przycisk Zakończ.
Rozpowszechnianie poprawki zabezpieczeń programu Access 2000 Runtime: KB827431

Drugą opcją związaną z aktualizowaniem komputerów jest pobranie i rozpowszechnienie aktualizacji klienckiej lub aktualizacji pełnej na komputerach użytkowników.

Uwaga: Zainstalowanej aktualizacji nie można usunąć. Aby cofnąć zmiany wprowadzone w związku z instalacją aktualizacji, należy usunąć program Access Runtime, a następnie zainstalować go ponownie z oryginalnego źródła. Przed usunięciem programu Access Runtime należy wykonać kopie zapasowe wszelkich plików danych.

Aby pobrać i rozpowszechnić aktualizację kliencką na komputerach użytkowników, wykonaj następujące kroki:
 1. Pobierz kliencką wersję poprawki zabezpieczeń KB827431 programu Access 2000 Runtime: KB827431.

  PobierzPobierz teraz pakiet office2000-kb827431-client-plk.exe.
  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
  Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.
 2. Rozpowszechnij plik office2000-kb827431-client-plk.exe na komputerach użytkowników.
 3. Poproś użytkowników o otwarcie Eksploratora Windows firmy Microsoft, kliknięcie dwukrotne pliku office2000-kb827431-client-plk.exe, a następnie wykonanie kroków związanych z instalacją.
Uwaga: Stosowanie pełnych aktualizacji bezpośrednio w odniesieniu do komputerów klienckich jest efektywną metodą gwarantującą, że na wszystkich komputerach użytkowników znajduje się najnowsza wersja oprogramowania, jeżeli nie można ustalić, jakie aktualizacje użytkownicy zastosowali. Ponadto użytkownicy mogą stosować pełną poprawkę nawet wówczas, gdy nie mają dostępu do źródła instalacji.

Aby pobrać i rozpowszechnić pełną aktualizację na komputerach użytkowników, wykonaj następujące kroki:
 1. Pobierz pełną wersję poprawki zabezpieczeń KB827431 programu Access 2000 Runtime: KB827431.

  PobierzPobierz teraz pakiet office2000-kb827431-fullfile-enu.exe.
  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
  Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.
 2. Rozpowszechnij plik office2000-kb827431-fullfile-enu.exe na komputerach użytkowników.
 3. Poleć użytkownikom otwarcie Eksploratora Microsoft Windows, kliknięcie dwukrotne pliku office2000-kb827431-fullfile-enu.exe, a następnie wykonanie kroków związanych z instalacją.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej strategii instalacyjnej i porównać ze sobą różne opcje aktualizacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jak sprawdzić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Aktualizacja zawiera zaktualizowane wersje następujących plików:
  Nazwa pliku   Wersja -------------------------- Vbe6.dll    6.4.99.69 Snapview.exe  10.0.4622.0 Snapview.ocx  10.0.5529.0
Aby sprawdzić, czy aktualizacja jest zainstalowana na komputerze, wykonaj następujące kroki.

Uwaga: Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, poniższe kroki mogą się różnić na poszczególnych komputerach. W razie wątpliwości należy odwołać się do dokumentacji posiadanego produktu.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. W okienku Wyniki wyszukiwania w obszarze Pomocnik wyszukiwania kliknij łącze Wszystkie pliki i foldery.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę Snapview.exe, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Snapview.exe, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Na karcie Wersja sprawdź, czy na danym komputerze jest zainstalowana wersja 10.0.4622.0.
Uwaga: Jeśli poprawka zabezpieczeń KB827431 programu Access 2000 Runtime jest już zainstalowana na komputerze, przy próbie jej instalacji pojawi się następujący komunikat o błędzie: KB827431:
Ta aktualizacja została już zastosowana lub znajdowała się w aktualizacji, która już została zastosowana.

Wymagania dotyczące Instalatora Windows

Do zainstalowania aktualizacji, którą opisano w tym artykule, jest wymagany Instalator Windows w wersji 2.0 lub nowszej. Instalator Windows 2.0 lub nowszy jest dostępny zarówno w systemie Microsoft Windows XP, jak i w systemie Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3).

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu instalacji najnowszej wersji Instalatora Windows w systemach Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 i Microsoft Windows Millennium Edition (Me), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące instalowania najnowszej wersji Instalatora Windows w systemach Microsoft Windows NT 4.0 i Windows 2000, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Lista problemów usuwanych przez tę aktualizację

Poprawka zabezpieczeń programu Access 2000 Runtime:

W dokumentach pakietu Office mogą się znajdować szkodliwe projekty VBA umożliwiające uruchomienie nieautoryzowanego kodu

Specjalnie przygotowane dokumenty pakietu Microsoft Office 2000 zawierają szkodliwe projekty VBA, które umożliwiają uruchomienie nieautoryzowanego kodu na komputerze użytkownika.

Niepołączony obiekt SnapShot może mieć kolor pulpitu

Po wstawieniu obiektu SnapShot (plik snp) niepołączonego z dokumentem może się okazać, że obiekt jest niewidoczny. Kolor obiektu SnapShot może być taki sam jak kolor pulpitu.

Nowy identyfikator klasy (ClassID) dodany do formantu Snapshot.ocx

Ta poprawka aktualizuje składniki OWC (Office Web Components) w celu obsługi oryginalnych identyfikatorów GUID i ClassID programu Internet Explorer.

Program SnapShot Viewer może ładować plik spoza domeny


Jeśli formant SnapShot Viewer jest używany na stronie, można załadować plik odbitki SnapShot z innej domeny.

Program SnapShot Viewer może nieoczekiwanie zakończyć pracę lub wyświetlić komunikat o błędzie

Podczas otwierania pliku SnapShot Viewer (snp) program SnapShot Viewer może nieoczekiwanie zakończyć pracę lub może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Podczas otwierania pliku odbitki Snapshot wystąpił błąd.

Formant Snapview.ocx nie został poprawnie zarejestrowany

Formant Snapview.ocx może nie rejestrować się poprawnie.

Formant CSnapshotViewerControl może spowodować nieoczekiwane zamknięcie programu Access

Program Access może zostać nieoczekiwanie zamknięty podczas programowego wywoływania funkcji CSnapshotViewerControl::InitViewingFromStg.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 827431 — ostatni przegląd: 12/08/2015 04:29:24 — zmiana: 7.2

Microsoft Office 2000 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbsecurity kbinfo kbupdate KB827431
Opinia