Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie 25090 jest wyświetlany podczas uruchamiania programu pakietu Office

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Podczas próby uruchomienia programu Microsoft Office 2007 lub Microsoft Office 2003 może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie lub komunikat o błędzie podobny do następującego:
Błąd 25090. Instalator pakietu Office napotkał problem związany z aparatem źródłowym pakietu Office, błąd systemu: -2147023836. Otwórz plik SETUP.CHM i znajdź tekst „Office Source Engine” , aby uzyskać informacje dotyczące sposobu rozwiązania tego problemu.
Przyczyna
Ten problem występuje wówczas, gdy spełnione są następujące warunki:
  • Dwie osoby zainstalowały pakiet Office na tym samym komputerze.
  • W przypadku obu instalacji użyto parametru AllUsers="" do ustawienia instalacji wyłącznie dla konta użytkownika wykonującego instalację.
  • Gdy monit o usunięcie plików skopiowanych lokalnie został wyświetlony na zakończenie instalacji, obie osoby nie usunęły plików.
  • Jedna z dwóch osób usunęła pakiet Office.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy uruchomić Instalatora dla danego programu pakietu Office. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Włóż dysk CD z pakietem Microsoft Office 2003 do stacji CD lub DVD.
  2. Jeżeli Instalator nie zostanie uruchomiony automatycznie, zlokalizuj plik Setup.exe na dysku CD, a następnie kliknij dwukrotnie ten plik w celu uruchomienia Instalatora.
  3. Po wyświetleniu okna Instalacja anuluj instalację, a następnie odpowiedz na monity, aby zamknąć Instalatora.
Uwaga: Wykonanie wszystkich operacji przez Instalatora nie jest konieczne. Instalator naprawia błędy wówczas, gdy jest wywoływany po raz pierwszy.
kbnoOfficeAlertID OFF2007
Właściwości

Identyfikator artykułu: 827467 — ostatni przegląd: 05/13/2011 23:17:00 — zmiana: 3.0

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Office 2007 dla Uzytkownikow Domowych, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Excel 2007

  • kbuninstall kbsetup kberrmsg kbprb KB827467
Opinia