Omówienie poprawki zabezpieczeń konwertera plików programu WordPerfect 5.x pakietu Office 97: 3 września 2003

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała aktualizację programu Microsoft Word 97 dla systemu Windows oraz japońskiej wersji programu Microsoft Word dla systemu Windows 98. Ta aktualizacja rozwiązuje problemy zabezpieczeń wynikające z możliwości przepełnienia buforu podczas importowania pliku programu Corel WordPerfect za pomocą programu pakietu Microsoft Office 97. Aktualizacja pakietu Office 97 jest efektem starań firmy Microsoft mających na celu udostępnianie klientom najnowszych aktualizacji produktów.

W tym artykule jest opisany sposób pobierania i instalowania poprawki zabezpieczeń konwertera plików programu WordPerfect 5.x pakietu Office 97.
Rozwiązanie
Poprawka jest obecnie dostępna w firmie Microsoft, ale jest przeznaczona tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Powinna być stosowana tylko do komputerów, na których występuje ten problem.

Uwaga: Produkty pakietu Microsoft Office wymienione na początku tego artykułu zostały opracowane, gdy zabezpieczenia były odmienne. W efekcie nie zawierają poprawionej architektury zabezpieczeń obecnej w nowszych wersjach pakietu Office, takiej jak bezpieczeństwo makr. Ponieważ bezpieczeństwo makr nie występuje w pakiecie Microsoft Office 97, poprawka opisana w tym artykule może nie zdać egzaminu. Firma Microsoft zaleca korzystanie z pakietu Microsoft Office 2003; poziom zabezpieczeń pakietu Microsoft Office 2003 jest wyższy niż pakietu Microsoft Office 97.

Ważne: Przed zainstalowaniem poprawki zabezpieczeń konwertera plików programu WordPerfect 5.x pakietu Office 97 należy zainstalować dodatek Service Release 2b (SR2b) dla programu Microsoft Word 97. Wprawdzie można zainstalować poprawkę zabezpieczeń konwertera plików programu WordPerfect 5.x pakietu Office 97, jeśli na komputerze nie ma zainstalowanego dodatku SR2b dla programu Word 97, ale pomoc techniczna firmy Microsoft obejmuje tę poprawkę jedynie wtedy, gdy jest zainstalowany dodatek SR2b dla programu Word 97.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące instalowania dodatku Service Release 2b dla programu Microsoft Word 97, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
151261 OFF97: How to Obtain and Install Office 97 SR-2
Aby natychmiast rozwiązać ten problem, skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:Angielski

Wersja anglojęzyczna tej poprawki zabezpieczeń ma atrybuty pliku przedstawione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-09-03 21:30  5.0.2919.6304   297 360 Office97-kb827656-client-enu.exe 
Po zainstalowaniu poprawki następujące pliki będą miały atrybuty wymienione na liście lub nowsze:
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-07-15 05:51  2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll    2002-10-09 20:34            1 725 Ohotfix_t.sed  2003-07-15 05:51  2002.1100.5510.  290 376 Wpft532.cnv
Chiński (uproszczony)
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-09-03 21:30  5.0.2919.6307   287 640 Office97-kb827656-client-chs.exe 
Po zainstalowaniu poprawki następujące pliki będą miały atrybuty wymienione na liście lub nowsze:
     Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-07-15 05:51  2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll    2003-07-15 05:47  2002.1100.5510.  290 376 Wpft532.cnv
Chiński (tradycyjny)
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-09-03 21:30  5.0.2919.6307   288 152 Office97-kb827656-client-cht.exe 
Po zainstalowaniu poprawki następujące pliki będą miały atrybuty wymienione na liście lub nowsze:
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-07-15 05:51  2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll    2003-07-15 05:47  2002.1100.5510.  290 376 Wpft532.cnv
Czeski
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-09-03 21:30  5.0.2919.6307   294 296 Office97-kb827656-client-csy.exe 
Po zainstalowaniu poprawki następujące pliki będą miały atrybuty wymienione na liście lub nowsze:
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-07-15 05:51  2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll    2003-07-23 15:55  2002.1100.5510.  290 904 Wpft532.cnv 
Duński
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-09-03 21:30  5.0.2919.6307   295 320 Office97-kb827656-client-dan.exe 
Po zainstalowaniu poprawki następujące pliki będą miały atrybuty wymienione na liście lub nowsze:
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-07-15 05:51  2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll    2003-07-23 14:00  2002.1100.5510.  291 416 Wpft532.cnv
Grecki
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-09-03 21:30  5.0.2919.6307   297 880 Office97-kb827656-client-ell.exe 
Po zainstalowaniu poprawki następujące pliki będą miały atrybuty wymienione na liście lub nowsze:
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-07-15 05:51  2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll    2003-07-23 14:01  2002.1100.5510.  292 952 Wpft532.cnv
Hiszpański (Hiszpania)
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-09-03 21:30  5.0.2919.6307   296 344 Office97-kb827656-client-esn.exe 
Po zainstalowaniu poprawki następujące pliki będą miały atrybuty wymienione na liście lub nowsze:
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-07-15 05:51  2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll    2003-07-23 14:01  2002.1100.5510.  292 440 Wpft532.cnv
Fiński
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-09-03 21:30  5.0.2919.6307   295 320 Office97-kb827656-client-fin.exe 
Po zainstalowaniu poprawki następujące pliki będą miały atrybuty wymienione na liście lub nowsze:
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-07-15 05:51  2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll    2003-07-23 14:03  2002.1100.5510.  291 416 Wpft532.cnv
Francuski
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-09-03 21:30  5.0.2919.6307   296 344 Office97-kb827656-client-fra.exe 
Po zainstalowaniu poprawki następujące pliki będą miały atrybuty wymienione na liście lub nowsze:
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-07-15 05:51  2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll    2003-07-23 14:03  2002.1100.5510.  291 928 Wpft532.cnv
Niemiecki
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-09-03 21:30  5.0.2919.6307   297 880 Office97-kb827656-client-deu.exe 
Po zainstalowaniu poprawki następujące pliki będą miały atrybuty wymienione na liście lub nowsze:
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-07-15 05:51  2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll    2003-07-23 05:48  2002.1100.5510.  291 912 Wpft532.cnv  
Węgierski
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-09-03 21:30  5.0.2919.6307   294 808 Office97-kb827656-client-hun.exe 
Po zainstalowaniu poprawki następujące pliki będą miały atrybuty wymienione na liście lub nowsze:
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-07-15 05:51  2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll    2003-07-23 15:52  2002.1100.5510.  290 904 Wpft532.cnv
Włoski
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-09-03 21:30  5.0.2919.6307   296 344 Office97-kb827656-client-ita.exe 
Po zainstalowaniu poprawki następujące pliki będą miały atrybuty wymienione na liście lub nowsze:
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-07-15 05:51  2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll    2003-07-23 14:04  2002.1100.5510.  292 440 Wpft532.cnv
Japoński
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-09-03 21:30  5.0.2919.6307   313 752 Office97-kb827656-client-jpn.exe 
Po zainstalowaniu poprawki następujące pliki będą miały atrybuty wymienione na liście lub nowsze:
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-07-15 05:51  2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll    2003-07-15 05:47  2002.1100.5510.  290 376 Wpft532.cnv
Koreański
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-09-03 21:30  5.0.2919.6307   288 664 Office97-kb827656-client-kor.exe 
Po zainstalowaniu poprawki następujące pliki będą miały atrybuty wymienione na liście lub nowsze:
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-07-15 05:51  2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll    2003-07-15 05:47  2002.1100.5510.  290 376 Wpft532.cnv
Holenderski (Holandia)
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-09-03 21:31  5.0.2919.6307   296 344 Office97-kb827656-client-nld.exe
Po zainstalowaniu poprawki następujące pliki będą miały atrybuty wymienione na liście lub nowsze:
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-07-15 05:51  2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll    2003-07-23 14:04  2002.1100.5510.  292 952 Wpft532.cnv 
Norweski
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-09-03 21:31  5.0.2919.6307   294 808 Office97-kb827656-client-nor.exe 
Po zainstalowaniu poprawki następujące pliki będą miały atrybuty wymienione na liście lub nowsze:
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-07-15 05:51  2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll    2003-07-23 14:06  2002.1100.5510.  291 416 Wpft532.cnv
Polski
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-09-03 21:31  5.0.2919.6307   296 344 Office97-kb827656-client-plk.exe 
Po zainstalowaniu poprawki następujące pliki będą miały atrybuty wymienione na liście lub nowsze:
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-07-15 05:51  2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll    2003-07-23 14:06  2002.1100.5510.  291 928 Wpft532.cnv
Portugalski (Brazylia)
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-09-03 21:31  5.0.2919.6307   295 832 Office97-kb827656-client-ptb.exe 
Po zainstalowaniu poprawki następujące pliki będą miały atrybuty wymienione na liście lub nowsze:
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-07-15 05:51  2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll    2003-07-23 14:07  2002.1100.5510.  291 928 Wpft532.cnv
Portugalski (Portugalia)
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-09-03 21:31  5.0.2919.6307   296 344 Office97-kb827656-client-ptg.exe 
Po zainstalowaniu poprawki następujące pliki będą miały atrybuty wymienione na liście lub nowsze:
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-07-15 05:51  2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll    2003-07-23 14:07  2002.1100.5510.  292 440 Wpft532.cnv 
Rosyjski
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-09-03 21:31  5.0.2919.6307   295 832 Office97-kb827656-client-rus.exe 
Po zainstalowaniu poprawki następujące pliki będą miały atrybuty wymienione na liście lub nowsze:
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-07-15 05:51  2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll    2003-07-23 14:08  2002.1100.5510.  290 904 Wpft532.cnv
Słowacki
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-09-03 21:31  5.0.2919.6307   295 320 Office97-kb827656-client-sky.exe 
Po zainstalowaniu poprawki następujące pliki będą miały atrybuty wymienione na liście lub nowsze:
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-07-15 05:51  2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll    2003-07-23 15:55  2002.1100.5510.  290 904 Wpft532.cnv
Słoweński
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-09-03 21:31  5.0.2919.6307   294 304 Office97-kb827656-client-slv.exe 
Po zainstalowaniu poprawki następujące pliki będą miały atrybuty wymienione na liście lub nowsze:
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-07-15 05:51  2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll    2003-07-23 14:09  2002.1100.5510.  291 416 Wpft532.cnv
Szwedzki (Szwecja)
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-09-03 21:31  5.0.2919.6307   294 296 Office97-kb827656-client-sve.exe 
Po zainstalowaniu poprawki następujące pliki będą miały atrybuty wymienione na liście lub nowsze:
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-07-15 05:51  2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll    2003-07-23 14:09  2002.1100.5510.  291 416 Wpft532.cnv  
Turecki
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-09-03 21:31  5.0.2919.6307   294 296 Office97-kb827656-client-trk.exe 
Po zainstalowaniu poprawki następujące pliki będą miały atrybuty wymienione na liście lub nowsze:
   Data   Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------  2003-07-15 05:51  2003.1100.5510.  116 288 Msconv97.dll    2003-07-23 14:09  2002.1100.5510.  290 392 Wpft532.cnv
Uwaga: Zainstalowanej poprawki zabezpieczeń konwertera plików programu WordPerfect 5.x pakietu Office 97 nie można usunąć. Aby przywrócić stan instalacji sprzed zainstalowania poprawki, należy usunąć cały pakiet Office 97, a następnie zainstalować go ponownie z oryginalnego dysku CD.
Więcej informacji

Lista problemów rozwiązanych w tej aktualizacji

Poprawka zabezpieczeń konwertera plików programu WordPerfect 5.x pakietu Office 97 rozwiązuje następujące problemy, które wcześniej nie były udokumentowane w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Problemy zabezpieczeń wynikające z możliwości przepełnienia buforu

W tej aktualizacji rozwiązano problemy zabezpieczeń pojawiające się wtedy, gdy może wystąpić przepełnienie buforu podczas używania konwertera plików programu WordPerfect pakietu Office 97.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego problemu udokumentowanego w biuletynie Microsoft Security Bulletin MS03-035, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
827653 MS03-035: Luka w programie Microsoft Word może umożliwiać automatyczne uruchamianie makr
97 bezpieczeństwo office wordperfect 5.x konwerter poprawka wydajność niezawodność aktualizacja pobieranie hotfix fix
Właściwości

Identyfikator artykułu: 827656 — ostatni przegląd: 02/08/2014 16:21:27 — zmiana: 3.8

Microsoft Word 97 Standard Edition, Microsoft Word 98 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbhotfixserver kbsecurity kbinfo kbupdate KB827656
Opinia