Komunikat o błędzie „HTTP 404 – Nie można odnaleźć pliku” podczas próby wejścia na strony sieci Web otwierane przez funkcje języka JavaScript w ramkach lub w oknach

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po zastosowaniu zbiorczych aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer, udokumentowanych w biuletynach Microsoft Security Bulletin MS03-032 (822925) i MS03-040 (828750), podczas próby wejścia na strony sieci Web, które są otwierane przez funkcje języka JavaScript w ramkach lub w oknach, może pojawić się komunikat o błędzie podobny do następującego:
Nie można odnaleźć strony.
Strona, której szukasz, mogła zostać usunięta, zmieniono jej nazwę lub jest tymczasowo niedostępna.
HTTP 404 - Nie można odnaleźć pliku
Uwaga: Dokładna treść wyświetlonego komunikatu o błędzie może zależeć od ustawień programu Internet Explorer lub konfiguracji witryny sieci Web.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń MS03-032 (822925), kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
822925 MS03-032: Sierpień 2003, Zbiorcza poprawka dla programu Internet Explorer
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń MS03-040 (828750), kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
828750 MS03-040: Październik 2003, Zbiorcza poprawka dla programu Internet Explorer
Przyczyna
Ten problem występuje, ponieważ zbiorcze aktualizacje zabezpieczeń dla programu Internet Explorer wymienione w sekcji „Symptomy” w tym artykule zmieniają podstawowe adresy URL funkcji JavaScript na bezpośrednie witryny obsługi skryptów. Jeśli funkcje języka JavaScript stosują do otwierania stron sieci Web względne adresy URL, zmiana ta może spowodować, że adresy URL stron sieci Web będą niepoprawne i wyświetlony zostanie komunikat o błędzie wymieniony w sekcji „Symptomy” w tym artykule.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj zbiorczą aktualizację zabezpieczeń dla programu Internet Explorer, która jest udokumentowana w biuletynie Microsoft Security Bulletin MS03-048 (824145). Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Jeśli nie można zainstalować aktualizacji zabezpieczeń MS03-048 (824145), uzyskaj aktualizację lub poprawkę odpowiednią do używanej wersji programu Internet Explorer.

Program Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1

Informacje o aktualizacji

Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft – Centrum pobierania:
PobierzPobierz pakiet q827667.exe teraz.Data wydania: 8 października 2003

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które utrudniają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy zastosować zbiorczą poprawkę zabezpieczeń dla programu Internet Explorer, która jest udokumentowana w biuletynie Microsoft Security Bulletin MS03-040. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
828750 MS03-040: Październik 2003, Zbiorcza poprawka dla programu Internet Explorer

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o zamianie aktualizacji

Ta aktualizacja nie zamienia żadnych innych aktualizacji.

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików wyświetlone w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym można sprawdzić na karcie Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data     Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  ---------------------------------------------------------  2003-10-02 19:26 6.0.2800.1269  2 799 104 Mshtml.dll

Uwaga: Oryginalna, wydana przez firmę Microsoft poprawka dotycząca tego problemu miała następujące atrybuty plików. Poprawka ta została wydana przed wydaniem poprawki zabezpieczeń dla programu Internet Explorer udokumentowanej w biuletynie Microsoft Security Bulletin MS03-040 (828750). W rezultacie nie można było zainstalować oryginalnej poprawki, jeśli była zainstalowana poprawka zabezpieczeń MS03-040 (828750). W dniu 8 października 2003 r. firma Microsoft wydała zaktualizowaną wersję tego pakietu.

  Data     Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  -----------------------------------------------------------  2003-10-02 14:26:58 6.0.2800.1269 2 799 104 Mshtml.dll

Program Internet Explorer 5.x

Obsługiwana poprawka jest obecnie dostępna w firmie Microsoft, ale jest przeznaczona tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Powinna być stosowana tylko w systemach, w których ten problem występuje.

Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu otrzymania poprawki. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:

Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy zastosować zbiorczą poprawkę zabezpieczeń dla programu Internet Explorer, która jest udokumentowana w biuletynie Microsoft Security Bulletin MS03-040. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
828750 MS03-040: Październik 2003, Zbiorcza poprawka dla programu Internet Explorer

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki konieczne jest ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zamianie aktualizacji

Ta aktualizacja nie zamienia żadnych innych aktualizacji.

Informacje o pliku

Program Internet Explorer 5.5 z dodatkiem SP2
  Data     Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  ---------------------------------------------------------  2003-10-03 01:12 5.50.4934.200  2 759 952 Mshtml.dll 
Program Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP4
  Data     Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  ---------------------------------------------------------  2003-10-03 00:21 5.0.3810.200  2 283 280 Mshtml.dll
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w aktualizacjach zabezpieczeń MS03-032 (822925) i MS03-040 (828750). Ten problem został rozwiązany w aktualizacji zabezpieczeń MS03-048 (824145).
Właściwości

Identyfikator artykułu: 827667 — ostatni przegląd: 12/08/2015 04:33:07 — zmiana: 3.0

Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbie600presp2fix kbqfe kbie600sp2fix KB827667
Opinia