Jak zmienić rozdzielczość slajdu programu PowerPoint

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 827745


Zapisując slajd w formacie zdięcia w programie Microsoft Powerpoint można zmienić rozdzielczość eksportu. Do tego procesu należy wykonać dwie czynności: użyć rejestru systemowego aby zmienić domyślne ustawienia rozdzielczości dla eksportowanych slajdów, a następnie faktycznie zapisać slajdy jako obraz w nowej rozdzielczości.

Krok 1: Zmień ustawienie rozdzielczości eksportu

Ważne Uważnie należy wykonać kroki opisane w tej sekcji. Nieprawidłowa modyfikacja rejestru może spowodować poważne problemy. Przed przystąpieniem do modyfikacji, kopię zapasową rejestru w celu przywrócenia w przypadku, gdy wystąpią problemy.

Domyślnie, rozdzielczość slajdu, który chcesz zapisać jako obraz w programie Power Point jest 96 punktów na cal (dpi). Aby zmienić rozdzielczość eksportu, wykonaj następujące kroki:
 1. Zamknij wszystkie programy oparte na systemie Windows.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 3. W polu Otwórz, wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Zlokalizuj jeden z następujących podkluczy rejestru, w zależności od używanej wersji programu PowerPoint:

  2016 programu PowerPoint
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\PowerPoint\Options
  Program PowerPoint 2013
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\PowerPoint\Options
  PowerPoint 2010
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\PowerPoint\Options
  Program PowerPoint 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\PowerPoint\Options
  Program PowerPoint 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Options
 5. Kliknij podklucz Opcje , wskaż polecenie Nowy w menu Edycja , a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 6. Wpisz ExportBitmapResolution, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 7. Upewnij się, że zaznaczono ExportBitmapResolution , a następnie w menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj .
 8. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD kliknij opcję dziesiętny.
 9. W polu Dane wartości wpisz wartość rozwiązania, który ma takie jak 300. Lub użyj parametrów w poniższej tabeli.

  Wartość dziesiętnaPełnoekranowy pikseli (poziome × pionowy)Panoramiczny pikseli (poziome × pionowy)Punktów na cal (poziomo i pionowo)
  50500 × 375667 × 37550 dpi
  96 (domyślnie)960 x 7201280 x 72096 dpi
  1001000 x 7501333 x 750100 dpi
  1501500 x 11252000 x 1125150 dpi
  2002000 × 15002667 x 1500200 dpi
  2502500 × 18753333 × 1875250 dpi
  3003000 x 22504000 x 2250300 dpi

  Uwaga Zobacz Ograniczenia sekcji więcej informacji podczas ustawiania tej wartości.

 10. Kliknij przycisk OK.
 11. W menu plik kliknij polecenie Zakończ , aby zamknąć Edytor rejestru.

Krok 2: Eksportuj slajd jako obraz

 1. W programie PowerPoint otwórz prezentację slajdów, a następnie otwórz slajd, który chcesz wyeksportować.
 2. W menu plik kliknij polecenie Zapisz jako.
 3. W polu Zapisz jako typ wybierz jedną z następujących formatów obrazu:
  • GIF, Graphics Interchange Format (.gif)
  • Format wymiany plików JPEG (*.jpg)
  • PNG Portable Network Graphics Format (*.png)
  • TIFF Format TIFF (*.tif)
  • Mapa bitowa niezależna od urządzenia (*.bmp)
  • Metaplik Windows (*.wmf)
  • Rozszerzony metaplik Windows (* .emf)


  Uwaga Można zmienić lokalizację w polu Zapisz w zapisywania obrazu. Można również zmienić nazwę obrazu w polu Nazwa pliku .
 4. Kliknij przycisk Zapisz. Zostanie wyświetlony monit z następującego okna dialogowego:

  Kliknij opcję

  Kliknij przycisk tylko slajd bieżący. Slajd jest zapisywany w nowym formacie i rozdzielczości, w lokalizacji określonej w polu Zapisz w .
 5. Aby zweryfikować, że slajd jest zapisywany w określonej rozdzielczości, kliknij prawym przyciskiem myszy obraz, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

Ograniczenia

Po ustawieniu wartości rejestru ExportBitmapResolution w programie PowerPoint istnieje ograniczenie do rozważenia. Maksymalnej rozdzielczości obsługiwanej przez program PowerPoint można wyeksportować jest równe 3072 pikseli, oparte na dłuższej krawędzi slajdu. Na przykład slajd standardowy 10 "x 7,5" ma maksymalna efektywna wartość DPI 307. Wynik 3070 pikseli (10 × 307 = 3070) przypada w ramach limitu 3072. Jednak każde ustawienie DPI jest większe niż 307 dla standardowego slajdu zostanie przywrócona do limitu 3072.

Wartość dziesiętnaPikseli (poziome × pionowy)Punktów na cal (poziomo i pionowo)
3073072 x 2304307 dpi

Deweloperzy Limitu 3072 pikseli dotyczy także Zapisywanie slajdu programowo.

Na przykład, poniższy kod programowo zapisuje obraz o wymiarach 3072 x 2304 pikseli:
ActiveWindow.Selection.SlideRange(1).export"c:\<filename>.jpg","JPG",4000,3000

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 827745 — ostatni przegląd: 09/30/2016 20:58:00 — zmiana: 10.0

Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003, PowerPoint 2016

 • kbgraphic kbregistry kbsavefile kbexport kbhowto kbmt KB827745 KbMtpl
Opinia